ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History All Chapters Notes Pdf in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd Puc History Notes Pdf in Kannada History 2nd Puc Notes Second Puc History Notes Pdf Download 2nd Puc History Notes in Kannada Pdf Download ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ನೋಟ್ಸ್ 12 puc history notes kannada second puc history notes 2023 2nd puc history notes pdf in kannada medium

second puc history notes

2nd Puc History Pdf in Kannada 2023

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ!…… ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ 2023 Pdf ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ…..ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆಂದೇ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ ನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು,

2nd Puc History Notes Pdf in Kannada

ಕ್ರ.ಸಂಪಾಠಗಳುPDF ವೀಕ್ಷಿಸಿPDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಭೂಗೋಳದ ಪ್ರಭಾವ-
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2ಶಿಲಾಯುಗ ಮತ್ತು ಲೋಹಯುಗ
(ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವಕಾಲ)
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3 ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆ,
ಉತ್ಖನನಗಳು -ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು-
ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅಂತ್ಯ
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4 ಪ್ರಾಚೀನ ಯುಗ
4.1 ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಮೂಲ-ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.2 ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ
ಜೈನಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.3 ಮೌರ್ಯರು- ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಮೌರ್ಯ-ಕೌಟಿಲ್ಯ-
ಅಶೋಕ-ಕೊಡುಗೆಗಳು -ಶಾತವಾಹನರು
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.4 ಕುಶಾನರು-ಕಾನಿಷ್ಕ-ಗಾಂಧಾರ ಕಲೆ-ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.5 ಗುಪ್ತರು- ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ- ಸುವರ್ಣಯುಗವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.6 ಚೋಳರು- ಒಂದನೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ
– ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ- ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.7 ವರ್ಧನರು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಚಾಲುಕ್ಯರು-ಪಲ್ಲವರು
– ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.8 ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು – ಧೃವ, 3ನೇ ಗೋವಿಂದ-
ಅಮೋಘವರ್ಷ- ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4.9 ನಂತರದ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರು
– ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5.1 ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು – ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್‌ ಖಿಲ್ಜಿ-
ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಬಿನ್‌ ತೊಘಲಕ್-‌ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5.2 ಮೊಘಲರು, ಅಕ್ಬರ್‌ ಮಹಾಶಯ
– ಮೊಘಲರ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5.3 ಮರಾಠರ ಏಳಿಗೆ- ಶಿವಾಜಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5.4 ವಿಜಯ ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ – ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ
– ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು – ವಿದೇಶಿಯರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು
-ವಿಯಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಘಟನೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5.5 ಬಹುಮನಿ ಮತ್ತು ಆದಿಲ್‌ ಷಾಹಿ ಸುಲ್ತಾನರು-
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ
ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ-
ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರು- ಬಸವೇಶ್ವರ-ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿ-ಸೂಫಿ ಪಂಥ
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7ಆಧುನಿಕ ಯುಗ
7.1 ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ-
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಸಾಧನೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.2 ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.3 ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ
ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಭಾವ
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.4 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.5 ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.6 ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿ – ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7.7 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8ಭೂಪಟ ಕಾರ್ಯ – ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

FAQ

1. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ?

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ

2. ಈ PDF ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೇ?

ಹೌದು, ಈ PDF ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

First PUC All Textbooks Pdf

First Puc Political Science Notes

First PUC History Notes

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf

All Notes App

1 thoughts on “ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History All Chapters Notes Pdf in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh