ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 6 ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Chapter 6 Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 6 ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd Puc History Chapter 6 Notes Question Answer in Kannada Kseeb Solution For Class 12 History Chapter 6 Notes in Kannada Socio-Religious Reform Movement In Medieval India History Notes in Kannada

ಅಧ್ಯಾಯ – 6 ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ

2nd Puc History Chapter 6 Notes in Kannada

2nd Puc History 6th Chapter Notes in Kannada

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1 . ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ?

ಉಡುಪಿ ಬಳಿಯ ಪಾಜಕ .

2. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು ?

ವಾಸುದೇವ .

3. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ದೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ .

4.ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ?

ಬಾಗೇವಾಡಿ .

5. ಬಸವೇಶ್ವರರಿಗೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಕಲಚೂರಿ ಅರಸ ಯಾರು ?

ಬಿಜ್ಜಳ .

6. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧರ್ಮಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು .

7. ರಮಾನಂದರು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ?

ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ .

8. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ?

ಕೇರಳದ ಕಾಲಡಿ ,

9. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಅದೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ .

10. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವತ ಸಿದ್ಧಾಂತ .

11. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸ ಯಾರು ?

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ .

12. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ?

ಗುರುನಾನಕ್ .

13. ಸಿಖ್ಖರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ?

ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ .

14. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತೆ ಯಾರು ?

ಮೀರಾಬಾಯಿ .

15. ಸೂಫಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ?

ಸಾಫ್ .

16. ಚಿಸ್ತಿ ಪಂಥದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ?

ಖ್ವಾಜಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಚಿಸ್ತಿ

17. ಸುಹರ್‌ವರ್ದಿ ಪಂಥದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ?

ಬಾಗ್ದಾದಿನ ಶೇಖ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ,

2nd Puc ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು Notes

II . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2 ಪದ ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ , ಭಜಗೋವಿಂದಂ ,

2. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ?

ಸಾ.ಶ. 1017 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀ ಪೆರಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು .

3. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ?

ಸೋಮಯಾಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಮತಿ .

4. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ?

ಶಿವಗುರು ಮತ್ತು ಆರ್ಯಾಂಬ

5. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರರನ್ನು ‘ ಷಣ್ಮತ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ‘ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಶಕ್ತಿದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಪಂಥಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ

6. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಠಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ದ್ವಾರಕೆಯ ಕಾಳಿಕ ಮಠ , ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾಪೀಠ ,

7.ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ವೇದಾಂತಸಾರ , ವೇದಾಂತ ಸಂಗ್ರಹ .

8. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ?

ಸಾ.ಶ. 1238 ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬಳಿಯ ಪಾಜಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು .

9. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ?

ಮದ್ಯಗೇಹ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೇದವತಿ ,

10. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಮಠಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಪೇಜಾವರ ಮಠ , ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ,

11 .ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಗೀತಭಾಷ್ಯ , ಅನುಭಾಷ್ಯ .

12. ಬಸವೇಶ್ವರರು ಯಾವ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ?

ಸಾ.ಶ. 1132 ರಲ್ಲಿ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು .

13. ಬಸವೇಶ್ವರರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ?

ಮಾದರಸ ಮತ್ತು ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ .

14. ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ?

ಬಸವೇಶ್ವರರು , ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು .

15. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಫಿ ಪಂಥಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಚಿಸ್ತಿ ಪಂಥ , ಸುಹರ್‌ವರ್ದಿ ಪಂಥ .

16. ಚಿಸ್ತಿ ಪಂಥದ ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂತರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಮಾಯುದ್ದೀನ್ ಚಿಸ್ತಿ , ಫರಿದುದ್ದೀನ್ ಶಕರ್‌ .

III . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 15-20 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1 . ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು . ವಿವರಿಸಿ .

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೇರಳದ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾ.ಶ 788 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು . ಶಿವಗುರು ಮತ್ತು ಆರ್ಯಾಂಬ ಇವರ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದದೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರು . ಹಲವಾರು ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು . ಅದೈತ ಎಂದರೆ ಏಕತ್ವ ಅಥವಾ ಎರಡಲ್ಲದ್ದು ಎಂದರ್ಥ . ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ( ದೇವರು ) ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ . ಅವನು ನಿರ್ಗುಣ , ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ . ಅವರು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು . ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾಯೆ ಎಂದು ಕರೆದರು . ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ . ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು .

ಅಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ “ ಅವನನ್ನು ‘ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೇ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ . ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಜ್ಞಾನವು ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು . ಇವರು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ , ಆನಂದಲಹರಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು .

2. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಇವರು ಸಾ.ಶ. 1017 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀ ಪೆರಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು . ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸೋಮಯಾಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಮತಿ . ಇವರು ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾದ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರ ಬಳಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು . ತನ್ನ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲಿ ತಂಗಮ್ಮಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದರು . ಶ್ರೀರಂಗಂ ಮಠದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು , ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವತ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು . ಶ್ರೀ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರಾದನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ . ಅವರು ಶಂಕರರ ಮಾಯವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ , ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ , ಪರಮಾತ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿಲ್ಲ . ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವೇ ಪ್ರಧಾನವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಸಿದರು .

ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿವೆ . –

  • 1. ಪ್ರಪತ್ತಿ – ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವುದು .
  • 2. ಆಚಾರಾಭಿಮಾನ – ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು .

3. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಉಡುಪಿ ಬಳಿಯ ಪಾಜಕದಲ್ಲಿ ಸಾ.ಶ. 1238 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು . ಮದ್ಯಗೇಹ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೇದಾವತಿ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು . ಇವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ವಾಸುದೇವ , ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು . ‘ ದೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ‘

ಇವರು ಅದೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು . ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳಿವೆ . ಜಡ ( ಪ್ರಪಂಚ ) , ಆತ್ಮ ( ಚೇತನ ) ಮತ್ತು ದೇವರು ( ಪರಮಾತ್ಮ ) : ದೇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ , ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ . ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಾತ್ಮ ಬೇರೆ , ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ .

ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ .

ಆತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ .

ಜಡ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ . ಜಡ ಪ್ರಪಂಚ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ .

ಜಡ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ . .

4. ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ .

ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ , ಮೂಡನಂಬಿಕೆ , ಬಹುದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ , ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ , ಪ್ರಾಣಿಬಲಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು . ಸಹಭೋಜನ , ಅಂತರ್‌ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು . ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ , ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು .

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು :

ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು .

ಜಾತಿ ಭೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗ ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು .

ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು .

ಶ್ರಮಗೌರವ ( Dignity of labour ) ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು .

ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು . ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು .

5. ಕಬೀರ್ ಮತ್ತು ಗುರುನಾನಕ್‌ರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ .

ಕಬೀರ್ : ಇವರು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೇಕಾರ ದಂಪತಿಗಳಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ನೀಮ ಬಳಿ ಬೆಳೆದರು . ರಮಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು . ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಭೋಧಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು . ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಮ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ದೇವರ ಹೆಸರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು . ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು .

ಗುರುನಾನಕ್‌ : ಇವರು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು .ಇವರು ಕಬೀರರ ಭೋದನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು . ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ , ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ , ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು . ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು . ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂರಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು . ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಬಡವರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು . ಇವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಗುರುಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ ಸಿಬ್ಬರ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ . ಅದು ಗುರುಮುಖಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ .

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

2nd Puc History Chapter 6 Mcq Questions in Kannada

1. ‘ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ‘ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ?

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು

2. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎಂದರೇನು ?

ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವುದು .

3. ಬಸವೇಶ್ವರರ ವಿದ್ಯಾಗುರು ಯಾರು ?

ಜಾತವೇದ ಮುನಿ

4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ?

ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು .

5. ಸರ್ವಜ್ಞ ಜಗದ್ಗುರು ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವರಾರು ?

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು .

6. ಶಂಕರರು ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ?

32 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ

7. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರ ಬಳಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು ?

ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರ ಬಳಿ .

8. ಬಸವೇಶ್ವರರ ಹೆಂಡತಿಯರ ಹೆಸರೇನು ?

ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ .

9. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದರು ?

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಧುವಯ್ಯನ ಮಗಳಿಗೂ ಹರಿಜನ ಹರಳಯ್ಯನ ಮಗನಿಗೂ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದರು

FAQ

1. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ?

ಕೇರಳದ ಕಾಲಡಿ ,

2. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ?

ಗುರುನಾನಕ್ .

3. ಸಿಖ್ಖರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ?

ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ .

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗಿನ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ PDF

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh