Tag Archives: 2nd Puc History

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಭೂಪಟ ಅಧ್ಯಯನ ಮಹತ್ವದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು | 2nd Puc History India Map in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಭೂಪಟ ಅಧ್ಯಯನ ಮಹತ್ವದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd Puc History India Map [...]

1 Comments

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ-7.7 ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Chapter 7.7 Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ-7.7 ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd Puc History Chapter 7.7 Notes Question Answer [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ-7.5 ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Chapter 7.5 Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ-7.5 ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd Puc History Chapter 7.5 Notes [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ-7.3 ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಭಾವ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History 7.3 Chapter Notes

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ-7.3 ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಭಾವ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd Puc History 7.3 [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ- 7.2 ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History 7.2 Chapter Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ- 7.2 ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್, 2nd Puc History 7.2 Chapter [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ- 7.1 ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Chapter 7.1 Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ- 7.1 ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd Puc History Chapter 7.1 Notes Question Answer [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 6 ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Chapter 6 Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 6 ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 5.5 ಬಹಮನಿ ಮತ್ತು ಆದಿಲ್ ಷಾಹಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Chapter 5.5 Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 5.5 ಬಹಮನಿ ಮತ್ತು ಆದಿಲ್ ಷಾಹಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 2nd Puc [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 5.4 ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Vijayangara Samrajya Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 5.4 ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd Puc History Chapter 5.4 Notes [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 5.3 ಮರಾಠರ ಏಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Chapter 5.3 Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 5.3 ಮರಾಠರ ಏಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd Puc History Chapter 5.3 Notes [...]