ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ‌ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ-4.4 ಕುಶಾನರು ನೋಟ್ಸ್ | 2nd Puc History Kushanaru Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ‌ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ-4.4 ಕುಶಾನರು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, 2nd Puc History Kushanaru Notes in Kannada Question Answer Mcq Pdf Download 2nd Puc History 4.4 Notes Kseeb Solution For Class 12 History Chapter 4.4 Question Answer in Kannada 2023

ಅಧ್ಯಾಯ-4.4 ಕುಶಾನರು

2nd Puc History Kushanaru Notes in Kannada

2nd Puc History Kushanaru Notes in Kannada

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1. ಕಾನಿಷ್ಕನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಚೀನೀ ಸೇನಾನಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಪಾನ್ – ಚೌ

2. ಕಾನಿಷ್ಕನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ?

ಪುರುಷಪುರ [ ಪೇಷಾವರ್ ]

3. ಕಾನಿಷ್ಕನು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವರು ಯಾರು ?

ಅಶ್ವಘೋಷ

4. ಕುಶಾನರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ?

ಚೀನಾ

5. ಕುಶಾನರ ಮೊದಲ ಅರಸ ಯಾರು ?

ಕುಜುಲ ಕ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್

6. ಕುಶಾನರ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ?

ಕಾನಿಷ್ಕ

II. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2 ಪದ ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

Second Puc Kushanaru History in Kannada Notes

1. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನಿಷ್ಕನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ .

ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು . ವಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಠಗಳನ್ನು ಭಿಕ್ಷುಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು .

2. ನಾಲ್ಕನೇ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏಕೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ? ಯಾವಾಗ ?

ಅಂದು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾ.ಶ .102 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

2nd Puc History Chapter 4 Question Answer in Kannada

II . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 15-20 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1. ಕಾನಿಷ್ಕನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

  • ಕಾನಿಷ್ಕನು ಕುಶಾನರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದು ‘ ಶಕಯುಗದ ‘ ಸ್ಥಾಪಕನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಪುರುಷಪುರ ಅವನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು .
  • ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು .
  • ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಬ್ಯಾಕ್ಷೀಯ , ಪರ್ಷಿಯಾ , ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ , ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು .
  • ಈತ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾನಿಷ್ಠಪುರ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದನು .
  • ಇಂದು ಇದು ಶ್ರೀನಗರ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ . ಮಗದದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು .

ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ :

  • ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಡ್‌ಫೈಸಸ್‌ನು ಚೀನಾದ ಸೇನಾನಿ ಪಾನ್ – ಚೌ ನಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಚೀನಾದ ಅರಸನಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು .
  • ಥಾನ್ ಕಾನಿಷ್ಕನು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ ಪಾನ್ – ಚೌ ನಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡನು , ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾನ್ – ಚೌನ ಮರಣದ ನಂತರ ಆತನ ಮಗನಾದ ಪಾನ್ ಚಿಯಾಂಗ್‌ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ವಿಜಯಿಯಾದನು
  • ಚೀನಾದ ಸಾಮಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ ಗರ್ , ಯಾರ್‌ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಹೊರಗೆ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ .
  • ಕಾನಿಷ್ಕನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿ ಯಾಗಿದ್ದು , ಅಶ್ವಘೋಷನ ಪ್ರಬಂಧದಿಂದ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಟಿಬೆಟ್ , ಜಪಾನ್ , ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ಹರಡಲು ಕಾರಣೀಭೂತನಾದನು .

2. ಗಾಂಧಾರ ಕಲಾಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಈ ಕಲಾಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಳೆತ್ತರದ ಗೌತಮಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬುದ್ಧನ ಅಸ್ಥಿತ್ವವನ್ನು ಕಮಲ , ಛತ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು .

ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತುವಾಗ ದೇಹವಿನ್ಯಾಸದ ಅನುಪಾತದೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು , ಮೀಸೆ , ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜೋಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಕಲಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಕಲೆಯ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ .

ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲಿನ ಆಭರಣಗಳ ಕೆತ್ತನೆಯು ಭೌತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ . ಬಹುತೇಕ ಈ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲು , ಅರಚುಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ .

ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಗ್ರೀಕ್ ಶೈಲಿಯದ್ದಾದರೆ , ಅದರ ಆದರ್ಶ , ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಭಾರತೀಯವಾದುದಾಗಿದೆ .

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

2nd Puc History Notes Chapter 4.4 Mcq Questions

1. ಕಾನಿಷ್ಕಪುರದ ಇಂದಿನ ಹೆಸರೇನು ?

ಶ್ರೀನಗರ

2 . ಕುಶಾನರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಲೆ ಯಾವುದು ?

ಗಾಂಧಾರ ಕಲೆ

3 . ಕುಶಾನರು ಯಾವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ?

ಯೂ.ಚಿ. ಎಂಬ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು .

4. ಕುಶಾನ ವಂಶದ 3 ನೇ ಅರಸ ಯಾರು ?

ಕಾನಿಷ್ಕ

FAQ

1. ಕುಶಾನರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ?

ಚೀನಾ

2. ಕುಶಾನರ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ?

ಕಾನಿಷ್ಕ

3. ಕುಶಾನರ ಮೊದಲ ಅರಸ ಯಾರು ?

ಕುಜುಲ ಕ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗಿನ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ PDF

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh