ದ್ವೀತಿಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ – 4.7 ವರ್ಧನರು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಚಾಲುಕ್ಯರು ನೋಟ್ಸ್| 2nd Puc History Chapter 4.7 Notes‌ in Kannada

ದ್ವೀತಿಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ – 4.7 ವರ್ಧನರು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಚಾಲುಕ್ಯರು ನೋಟ್ಸ್, 2nd Puc History Chapter 4.7 Notes‌ Question Answer in Kannada Pdf Kseeb Solution For Class 12 History Chapter 4.7 Notes Vardanaru Mathu Arambika Chalukyaru Notes 2nd Puc History 4th Chapter Notes in Kannada Vardhanas Chalukyas Notes in Kannada

ಅಧ್ಯಾಯ – 4.7 ವರ್ಧನರು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಚಾಲುಕ್ಯರು

2nd Puc History Chapter 4.7 Notes‌

2nd Puc History Chapter 4.7 Question Answer in Kannada

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1.ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ?

ಥಾನೇಶ್ವರ .

2.’ ವರ್ಧನರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಯಾರು ?

ಹರ್ಷವರ್ಧನ .

3. ಹರ್ಷಚರಿತೆ ಬರೆದವರು ಯಾರು ?

ಬಾಣಭಟ್ಟ .

4. ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಸಹೋದರಿ ಯಾರು ?

ರಾಜಶ್ರೀ .

5. ಉತ್ತರಪಥೇಶ್ವರ ಎಂದು ಯಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ?

ಹರ್ಷವರ್ಧನ .

6 . ಕನೌಜಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

ಹೂಯಾನ್‌ತ್ಸಾಂಗ್

7. ಪ್ರಯಾಗ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ?

ಸಾ.ಶ. 643 .

8. ಕದಂಬರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ?

ಮಯೂರವರ್ಮ

9. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಯಾವುದು ?

ಹಲ್ಲಿಡಿ .

10. ಗಂಗರ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ?

ದುರ್ವಿನೀತ .

11 . ಆರಂಭಿಕ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?

ಬಾದಾಮಿ [ ವಾತಾಪಿ ]

12. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ?

ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ .

13. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಲಾಂಛನ ಯಾವುದು ?

ವರಾಹ .

14. ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

ರವಿಕೀರ್ತಿ .

15. ವಿಜಯಾ ಭಟ್ಟಾರಿಕೆ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಕೌಮುದಿ ಮಹೋತ್ಸವ .

16. ಹ್ಯೂಯನ್ ತ್ಸಾಂಗ್‌ನ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ?‌

ಸಿ.ಯು.ಕಿ.

17. ದಕ್ಷಿಣಪಥೇಶ್ವರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು ?

ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ .

2nd Puc History Chapter 4.7 Notes‌

II . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2 ಪದ ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1.ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು ?

ಪ್ರಭಾಕರವರ್ಧನ ಮತ್ತು ಯಶೋಮತಿ ,

2. ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ‘ ರತ್ನಾವಳಿ ‘ , ‘ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿಕಾ ‘ ಮತ್ತು ‘ ನಾಗನಂದ ‘ ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದನು .

3. ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ?

ಚಾವುಂಡರಾಯ , ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ

4.ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ .

‘ ದಕ್ಷಿಣ ಪಥೇಶ್ವರ ‘ ಮತ್ತು ‘ ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ ‘

5. ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಲಾಡ್ಖಾನ್ ದೇವಾಲಯ , ದುರ್ಗದ ದೇವಾಲಯ .

6. ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಪಾಪನಾಥ , ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳು .

7. ಪಲ್ಲವರ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯ , ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ .

III . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 15-20 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ : ‌

2nd Puc History Chapter 4.7 Notes Mcq Questions

1. ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

 • ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ವರ್ಧನರ ಶ್ರೇಷ್ಠದೊರೆ . ಪ್ರಭಾಕರ ವರ್ಧನ ಮತ್ತು ಯಶೋಮತಿ ಇವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು . ಇವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವರ್ಧನ ಎಂಬ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಜಶ್ರೀ ಎಂಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು .
 • ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನಿಂದ ಈತನ ತಾಯಿಯು ಸಹಗಮನ ಮಾಡಿದಳು . ಮಾಳದ ದೇವಗುಪ್ತನು ರಾಜಶ್ರೀಯ ಗಂಡನಾದ ಗೃಹವರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದು ಅವಳನ್ನು ಕನೌಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದನು .
 • ಇವಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋದ ರಾಜ್ಯವರ್ಧನನನ್ನು ಗಾವುಡ ದೇಶದ ಶಶಾಂಕ ಎಂಬುವವನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದನು . ಇಂತಹ ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ತನ್ನ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದನು . ರಾಜಶ್ರೀಯು ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಂಧ್ಯಪರ್ವತದ ಕಡೆ ಹೋದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕನೌಜನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು .
 • ಕಾಮರೂಪದ ಭಾಸ್ಕರವರ್ಮನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಗಾವುದ ದೇಶದ [ ಬಂಗಾಳ ] ಶಶಾಂಕನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡನಾದರೂ ಅವನು ಜೀವಿತವಾಗಿರುವ ವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ .
 • ಮಾಳ್ವದ ದೊರೆ ದೇವಗುಪ್ತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದನು . ವಲ್ಲಭಿಯ ಎರಡನೇ ಧ್ರುವಸೇನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು .
 • ಶಶಾಂಕನ ಮರಣದ ನಂತರ ಒರಿಸ್ಸಾ , ಮಗಧ , ಒಡ ಕೊಂಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡನು . ನೇಪಾಳದ ದೊರೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು . ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ‘ ಉತ್ತರ ಪಥೇಶ್ವರ ‘ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಧರಿಸಿದನು .
 • ದಕ್ಷಿಣದ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿ ಆತನಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು . ಸಾ.ಶ. 641 ರಲ್ಲಿ ಮಗದ ರಾಜನೆಂದು ಕರೆದು ಕೊಂಡನು . ಚೀನಾದೊಡನೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು . ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದನು .

2. ಚಾಲುಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

 • ಚಾಲುಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರ ಸಂಘರ್ಷವು ಸಾ.ಶ 6 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 8 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆವಿಗೂ ನಡೆಯಿತು . ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರು ಪಾಂಡ್ಯರು . ಕೃಷ್ಣ , ತುಂಗಭದ್ರ , ದೋಅಬ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಧೀರ್ಘ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯಿತು . ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪಲ್ಲವ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಂಘರ್ಷವು ಕೊನೆಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆಗಳ ಕಾಲದವರೆವಿಗೂ ನಡೆಯಿತು .
 • ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಪಲ್ಲವರ ಒಂದನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು . ಆದರೆ ಅವನು ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ ಮಗನಾದ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹ ವರ್ಮನ್‌ನಿಂದ ಸೋಲಬೇಕಾಯಿತು . ಇದರಿಂದ ಬಾದಾಮಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಲ್ಲವರ ವಶದಲ್ಲಿತ್ತು , ನಂತರ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಮಗನಾದ I ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದನು .
 • ಇವನು ಪಲ್ಲವ ದೊರೆಗಳಾದ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹ ವರ್ಮನ್ , 2 ನೇ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಪರಮೇಶ್ವರವರ್ಮನ್‌ರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು .
 • ನಂತರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ ಮಗನಾದ ವಿನಯಾದಿತ್ಯನು * 2 ನೇ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಂಚಿಯನ್ನು * ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು . ನಂತರ ವಿನಯಾದಿತ್ಯನ ಮಗ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯನು 5 ನೇ ಪರಮೇಶ್ವರವರ್ಮನ್‌ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು .
 • ವಿಜಯಾದಿತ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಮ್ಮಡಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಚಾಲುಕ್ಯ – ಪಲ್ಲವರ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಯಿತು .
 • ಈತ 2 ನೇ ಪರಮೇಶ್ವರವರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ನಂದಿವರ್ಮನ್‌ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು . ಸಾ.ಶ. 740 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಲ್ಲವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತುಹೋದರು . ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಪಲ್ಲವ ಸಂಘರ್ಷ ಈ ಎರಡೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು .

IV . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 30-40 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1. ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

 • ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯು ಕೀರ್ತಿವರ್ಮನ ಮಗನಾಗಿದ್ದು ಚಾಲುಕ್ಯ ಅರಸರಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ . ಇವನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಮಂಗಳೇಶನು ಆಡಳಿತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ಆತನನ್ನು ಕೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿದನು .
 • ಪುಲಿಕೇಶಿಯು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಡನೆ ಅಂತಃಕಲಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಾಯಕರಾದ ಅಪ್ಪಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದರು ಚಾಲುಕ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು . ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಪುಲಿಕೇಶಿಯು ಭೀಮಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದನು .
 • ಕದಂಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬನವಾಸಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡನು . ಕೊಂಕಣದ ಮೌರ್ಯರನ್ನು , ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಳುಪರನ್ನು ಮತ್ತು ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು .
 • ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಲಾಟ , ಮಾಳ್ವ , ಗೂರ್ಜರ ದೊರೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು . ಹರ್ಷವರ್ಧನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಸಾ.ಶ. 634 : ಉತ್ತರ ಪಥೇಶ್ವರನಾದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ಪುಲಿಕೇಶಿ ಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದವನಾದರೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಕದನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು .
 • ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ಪುಲಿಕೇಶಿ ‘ ದಕ್ಷಿಣ ಪಥೇಶ್ವರ ‘ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಧರಿಸಿದನು .
 • ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಕೋಸಲ , ಕಳಿಂಗ , ಪಿಷ್ಠಪುರ . ವೆಂಗಿಮಂಡಲಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು .
 • ಕಂಚಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿನಡೆಸಿ ಪಲ್ಲವ ದೊರೆ 1 ನೇ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು . ಚೋಳ ಚೇರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು .
 • ಈತನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಚಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಮುಂದಾಗಿ ಪಲ್ಲವ ದೊರೆ 1 ನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ಪೆರಿಯಾಲ , ಮಣಿಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಸರಮಾರ ಕದನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತನು .
 • ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯು ಕೊಲೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ . ನರಸಿಂಹವರ್ಮನು ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ , ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ‘ ವಾತಾಪಿಕೊಂಡನ್ ‘ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಧರಿಸಿದನು . ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆವಿಗೆ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಪಲ್ಲವರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟರು .
 • ಹೀಗೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು . ಈತನಿಗೆ ‘ ದಕ್ಷಿಣಪಥೇಶ್ವರ ‘ ‘ ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ‘ , ‘ ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ ‘ ಪರಮೇಶ್ವರ ‘ ‘ ಪೃಥ್ವಿವಲ್ಲಬ ‘ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿರುದುಗಳಿದ್ದವು .

FAQ

1.ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ?

ಥಾನೇಶ್ವರ .

2. ಕದಂಬರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ?

ಮಯೂರವರ್ಮ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗಿನ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ PDF

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh