ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 4.9 ನಂತರದ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರು ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Chapter 4.9 Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 4.9 ನಂತರದ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರು ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd Puc History Chapter 4.9 Notes Question Answer in Kannada Pdf Kseeb Solution For Class 12 History Notes in Kannada Nantarada Chalukyaru Mattu Hoysalaru Notes 2nd Puc History Chalukyas and Hoysalas Dynasty Notes in Kannada

ಅಧ್ಯಾಯ – 4.9 ನಂತರದ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರು

2nd Puc History Chapter 4.9 Notes in Kannada

2nd Puc History Chapter 4.9 Question Answer in Kannada

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1.‘ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ‘ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರು ?

ರನ್ನನು ‘ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ‘ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು .

2. ಯಾವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ?

ಅಭಿಲಾಷಿತಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಥವಾ ಮನಸೋಲ್ಲಾಸ

3. ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ?

ಸಳ .

4. ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜಲಾಂಛನ ಯಾವುದು ?

ಸಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ .

5. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ?

ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕ 2 ನೇ ತೈಲಪ .

6 . ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ?

ಮಾನ್ಯಖೇಟ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ .

7. ರನ್ನನ ಆಶ್ರಯದಾತ ಯಾರು ?

ಸತ್ಯಾಶ್ರಯನು ರನ್ನನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದನು .

II . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2 ಪದ ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

2nd Puc History Chapter 4 Question Answer

1. 6 ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಯಾರು ? ಅವನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಬಿಲ್ಡಣ – ವಿಕ್ರಮಾಂಕದೇವ ಚರಿತಂ

2. ಹೊಯ್ಸಳರ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ರಾಜಧಾನಿ ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ದ್ರಾರಸಮುದ್ರ , ಬೇಲೂರು ,

3. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಿರುದು ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ , ಮಲೆಪೆರೊಳ್ ಗಂಡ .

4. ಹೊಯ್ಸಳರ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಬೇಲೂರಿನ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ , ಹಳೇಬೀಡಿನ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ .

5.’ ವಿಕ್ರಮ ಶಕ ‘ ವನ್ನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭಿಸಿದರು ?

“ ವಿಕ್ರಮ ಶಕ ‘ ವನ್ನು 6 ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಸಾ.ಶ. 1076 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದನು .

6. 6 ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಿಗಿದ್ದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

‘ ಪೆರ್ಮಾಡಿದೇವ ‘ , ‘ ತ್ರಿಭುವನ ಮಲ್ಲ ‘ .

7. ರನ್ನನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

“ ಅಜಿತನಾಥ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಭೀಮ ವಿಜಯ ‘ [ ಗದಾಯುದ್ಧ ] .

III . ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 15-20 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1. ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರು , ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮಹಾನ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . –

ಸಾಹಿತ್ಯ :

ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು . ಜೈನ ಬರಹಗಾರರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು . ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ರನ್ನನು ಅಜಿತನಾಥ ಪುರಾಣ , ಸಾಹಸಭೀಮ ವಿಜಯಂಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ‘ ‘ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ‘ ಎಂದೆನಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದನು . 2 ನೇ ಚಾವುಂಡರಾಯನು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ , ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ‘ ಲೋಕೋಪಕಾರ ‘ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದನು . ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯನ ಜಾತಕತಿಲಕ , ಬಿಲ್ದಣನ ವಿಕ್ರಮಾಂಕದೇವಚರಿತಂ , ದುರ್ಗಸಿಂಹನ ಪಂಚತಂತ್ರ , ಚಂದ್ರರಾಜನ – ಮದನತಿಲಕ , ಶಾಂತಿನಾಥನ – ಸುಕುಮಾರ ಚರಿತ , ಕೀರ್ತಿವರ್ಮನ ಗೋವೈದ್ಯ , ನಯಸೇನನ ಧರ್ಮಾಮೃತ , ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ – ಮಿತಾಕ್ಷರ ಸಂಹಿತೆ ಮೊದಲಾದವು ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು .

ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ : –

ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳೆಂದರೆ ಕುಕ್ಕನೂರು ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ , ಅಬ್ಬಲೂರು – ಬ್ರಹ್ಮಶ್ವರ , ಕುರುವತ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ , ಹಾವೇರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ , ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ , ಹಾನಗಲ್ಲು ತಾರಕೇಶ್ವರ , ಇಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಮುಖವಾದವು . 6 ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ರಾಣಿ ಚಂದ್ರಲೇಖ ನೃತ್ಯ , ಸಂಗೀತ , ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣೆಯಾಗಿದ್ದಳು .

2. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

 • ಈತ ಹೊಯ್ಸಳರಲ್ಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತದೊರೆ . ಇವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಾ ಬಲ್ಲಾಳನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದನು . ಸಾ.ಶ. 1114 ರ ತಲಕಾಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೋಳರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗಂಗವಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ‘ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ‘ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಧರಿಸಿದನು . ಈ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ , ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು .
 • ಕೊಂಗು , ನಂಗಲಿ , ನೊಳಂಬವಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ಲು ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು . ಕೋಲಾರದಿಂದ ಚೋಳರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದನು , ನಂತರ ಚೋಳರನ್ನು ಕಂಚಿಯವರೆಗೆ ಅಟ್ಟಿ ‘ ಕಂಚಿಕೊಂಡ ‘ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಧರಿಸಿದನು .
 • ಮಧುರೈಯ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು . ಉಚ್ಚಂಗಿ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದನು .
 • ಕೊಂಗಾಳ್ವದ ಅರಸ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಚಂದಲಾ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು . ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ 6 ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು .
 • 6 ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಮರಣದ ನಂತರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೊರಟು ಹಾನಗಲ್ಲು , ಉಚ್ಚಂಗಿ , ಬಂಕಾಪುರ , ಬನವಾಸಿ , ಲಕ್ಕುಂಡಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಸಾ.ಶ. 1153 ರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು .

3. ಹೊಯ್ಸಳರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ .

ಧರ್ಮ :

ಹೊಯ್ಸಳರು ಶೈವ , ಜೈನ , ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು . ಬಿಟ್ಟಿದೇವ [ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ] ಜೈನನಾಗಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಗೊಂಡನು .

ಸಾಹಿತ್ಯ :

ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದವು . ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಗಚಂದ್ರ , ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರಾಣ , ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣ , ರಾಜಾದಿತ್ಯ – ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ , ವ್ಯವಹಾರ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವತಿ , ನಯಸೇನ , ಧರ್ಮಾಮೃತ , ರಾಘವಾಂಕ , ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಕಾವ್ಯ ,ಸಿದ್ದರಾಮ ಪುರಾಣ , ಹರಿಹರ – ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ , ಪಂಪಶತಕ , ಶಿವಾನ್ತರಮಾಲೆ , ಜನ್ನ – ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಮತ್ತು ಅಮರನಾಥ ಪುರಾಣ , ಕೇಶೀರಾಜ ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ ರಚಿಸಿದರು . ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತ , ಉಷಾಹರಣ , ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ ಮಾಧವ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಮಣಿಮಂಜರಿ , 3 ನೇ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಚಕ್ರವರ್ತಿ ರುಕ್ಕಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು .

4. ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಸ್ತು ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

 • ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ತಳಪಾಯ .
 • ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಜಗತಿ .
 • ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜಗತಿ ತೆರೆದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪಥವಾಗಿದೆ .
 • ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಚನೆ | ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನುಣುಪಾದ ಕಂಬಗಳು .
 • ವಿಸ್ತ್ರತ ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿರುವ ಮದನಿಕೆಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳು .
 • ವಿಶಾಲವಾದ ನವರಂಗ [ ಮಧ್ಯ ]
 • ಭುವನೇಶ್ವರಿ [ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮೇಲ್ದಾವಣಿ ] ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ [ ಶಿಖರ ]
 • ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಗರ್ಭಗೃಹಗಳು [ ಏಕಕೂಟ , ದ್ವಿಕೂಟ , ತ್ರಿಕೂಟ , ಚತುಷ್ಕಟ , ಪಂಚಕೂಟ ]

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು:

2nd Puc History Chapter 4.9 Mcq Question Answer in Kannada

1.ʼ ಲೋಕೋಪಕಾರ ‘ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರಾರು ?

2 ನೇ ಚಾವುಂಡರಾಯ

2. ನಯಸೇನನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ?

ಧರ್ಮಾಮೃತ

3. ಜಗದೇಕಮಲ್ಲನ ಗುರು ಯಾರು ?

2 ನೇ ನಾಗವರ್ಮ

4. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇನು ?

ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ‘

5. ತಲಕಾಡುಗೊಂಡ ‘ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ?

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ

6 . ಚಾಲುಕ್ಯರು ಯಾರ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದರು ?

ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದರು .

7. ಪಾರಮಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ದೊರೆ ಯಾರು ?

6 ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ

8. ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ?

3 ನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ

FAQ

1. ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ?

ಸಳ .

2. ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜಲಾಂಛನ ಯಾವುದು ?

ಸಳ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ .

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗಿನ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ PDF

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh