Relationship Sad Quotes/Fake Relationship Quotes With Images in Kannada

Contents

Relationship Sad Quotes/Fake Relationship Quotes With Images in Kannada

 

“ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡದಿದ್ದರೆ,

ನೀವು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅವರು

ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.”

 

“ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ,

ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ

ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.”

 

“ನೀವು ದುಃಖಿತರಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಮುಂಬರದಿದ್ದರೆ

ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುತ್ತದೆ.”

 

“ಅನಾನುಕೂಲಕರ ಜನರೊಂದಿಗೆ

ವಾಸಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ

ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.”

 

“ಇತರರ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರೆ,

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ

ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.”

 

“ಜನರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ

ಅದು ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.”

 

“ಜನರ ಮನವಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಡಿ

ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ

ಅಸಮಾಧಾನಕರವಾದುದು.”

 

“ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ,

ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ

ವಿಷಾದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.”

 

“ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ

, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ

ಕಾರಣವನ್ನು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.”

 

“ಜನರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು

ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತಹ

ಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ.”

 

“ಜನರ ಮೂರ್ಖತನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು

ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ

ನೀವು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿ.”

 

ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ,

ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು

, ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು

ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

 

ಜೀವನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದುದರಿಂದ

ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಸಮಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ

ನೀವೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

 

ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು

ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ,

ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

 

ಕೆಲವರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ,

ಇತರರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

 

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ

ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ,

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ

ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ದುಃಖಿತರಾಗಿರಲು

ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹತಾಶರಾಗುತ್ತೀರಿ

ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

 

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ,

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು

ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹಿಡಿದಿಡಲು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

 

ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುಃಖವಿಲ್ಲ

ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಭೂಮಿಯ

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವುದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು

 

ದುಃಖಿತವಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು

ಹುಚ್ಚನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು

ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸದಂತಹ

ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ.

 

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ರುಚಿ

ನೋಡದ ಜನರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು

ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

 

ದುಃಖದ ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ

ಮತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ

ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಯಲಾಗಿದೆಯೋ

ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

 

ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖವನ್ನು

ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ

ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುದಿಲ್ಲ.

 

best Feeling Quotes in kannada

 

ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ

ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,

ದುಃಖವು ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು

ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

 

ನಿಮಗೆ ದುಃಖವೆನಿಸಿದಾಗ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ,

ಅದು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,

ನಿಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ

ದುಃಖದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿರಿ.

 

ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ,

ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು

ದುಃಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

 

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ವಿಷಯವನ್ನು

ಬದಲಾಯಿಸದ ಅವಿವೇಕಿ ವಿಷಯಗಳ

ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

 

ದುಃಖಿತ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದು

ಕಿರಿಕಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ವಿಷಾದಕರವಾದದ್ದು

, ಅದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗ್ಯಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

 

ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ,

ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ನೀವು

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

 

ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಕೆಟ್ಟ

ಸಮಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

 

ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು

ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ , ಹಾಗೇ ಆ ಒಳ್ಳೆತನ

ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ..

 

ಕೆಲವು ನೋವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು

ಪಂಜರದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ

. ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ

ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ

ಬದುಕುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ .

 

ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ

ಬೇಕಾದದ್ದು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ

ಇಟ್ಟು ಕೊರಗಿದರೆ ಇದ್ದದ್ದೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಬಹುದು

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ ….

 

ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು

ನಾಟಕವಾಡುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು

. ಆದರೆ , ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು

ನಾಟಕವಾಡುವವರನ್ನು

ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

 

ದೇವರು ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಕಡು ಬಡವನು

ಕೂಡ ಆಗುವನು ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರದ ಹಣ್ಣನು

ನೀಡುವ ಗಿಡ ಅದೇ ದೇವರು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಕುಬೇರನೂ ಕೂಡ ಆಗುವನು ಖಾಲಿ ಕೊಡ …..

 

relationship sad statuses images in kannada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feeling images

 

Relationship Sad Quotes/Fake Relationship Quotes With Images in Kannada

https://kannadadeevige.in/friendship-in-kannada/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh