ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧ | Matru Bhasheyalli Shikshana Essay in Kannada

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧ, Matru Bhasheyalli Shikshana Essay in Kannada, Prabandha in Kannada, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

Matru Bhasheyalli Shikshana Essay in Kannada

Matru Bhasheyalli Shikshana Essay in Kannada

ಪೀಠಿಕೆ

  ಭಾಷೆಯನ್ನು “ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಬರೆಯಲು ಬಳಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಸಂಕೇತಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ” ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಗುಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ಭಾಷೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಭಾಷೆಯೇ ಮಾತೃಭಾಷೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಪರಿಚಿತತೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೂ ಇದು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. 

ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಾಲಾ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ

ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥ

ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಇದು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತನಾಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ,

ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಥವಾ ಶಾಲೆ. ಆದರೆ ಮಗು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದರರ್ಥ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರುವ ಸಮಾಜದತ್ತ ನಾವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ತಂದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಹಿಕೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕಲಿಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಲಿಸಿದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಏಕೆಂದರೆ “ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ-ಮೊದಲು” ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಕ್ಷರತೆಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಂತರ ಕಲಿತ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ಮಾತೃಭಾಷೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಂತರ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯದ 50 ರಿಂದ 75 ಮಿಲಿಯನ್ ‘ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ’ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು?

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದರೆ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು (ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ) ಶಾಲೆಯ ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ತರಗತಿಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು

ಅವರು ಶಾಲಾ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಗು ಎರಡು ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾಷೆಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ

ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಂತಹ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವವರ ಮನೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ಪುನಃ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಗುವು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದರ ಸಂದರ್ಭದ ಮೂಲಕ ಊಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ,

ಅವರು ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅಮೂರ್ತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.

ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 

ಒಂದೇ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ಬಹು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪದಗುಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಲವಾದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸುಲಭವೆಂದು ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಭಾಷೆಗಳಾದ್ಯಂತ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೋಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಕಲಿಯಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪಾತ್ರ

ಬಲವಾದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಅಡಿಪಾಯವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ,

ಭಾಷೆಯ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಬೆಳೆಯುವ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರವಾನಿಸಬಹುದು.

ಬಹುಭಾಷಾವಾದವು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; 

ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಹಕಾರ ಎಂದರೆ, ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ, ದ್ವಿಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗಳು ಬಲವಾದ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪೋಷಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಬೋಧನಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ,

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರರ್ಗಳತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿರಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ EAL (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆಯಾಗಿ) ತಜ್ಞರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಮಕ್ಕಳು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು, ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಬಲವಾದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಾನು ಬ್ರಾಟಿಸ್ಲಾವಾದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಮನೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತರಲು ಮತ್ತು ತರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆವು. 

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಸಾರಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ,

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದು ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಗರಗಸದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಐರಿನಾ ಬೊಕೊವಾ ಹೇಳಿದರು: “ಬಹುಭಾಷಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ,

ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.”

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ:

 • ಮಾತೃಭಾಷೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಮಾತೃಭಾಷೆಯು ಮಗುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮಗುವು ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದಾಗ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
 • ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚು.
 • ಪೋಷಕರು ಮನೆಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕ ಮಕ್ಕಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಬಹುಭಾಷಾವಾದದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಪ ಸಂಹಾರ

ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶಿ ಓದು, ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆನಂತರದ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸಂಘಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವರಮಾನ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ವ್ಯವಹಾರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಕೂಡದು. ಕನ್ನಡತನದ ಮೂಲಕವೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧ | Matru Bhasheyalli Shikshana Essay in Kannada

ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ 

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ನನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧ ಪ್ರಬಂಧ

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಂಧ

ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

1 thoughts on “ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧ | Matru Bhasheyalli Shikshana Essay in Kannada

 1. Suresh Uppar says:

  ಮಗುವಿನ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *