10th Kannada Notes | 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | SSLC Kannada Notes pdf

10th Kannada Notes | 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | SSLC Kannada Notes pdf

| SSLC KANNADA NOTES | SSLC Kannada Notes pdf

Kannada Deevige
Kannada 10th notes
10th standard kannada notes
kannada notes 10 th class

10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ ಗದ್ಯ ಪಾಠಗಳ ಹೆಸರು PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಯುದ್ಧ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
2 ಶಬರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
3 ಲಂಡನ್ ನಗರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
4 ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
5 ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
6 ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7 ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8 ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

 

10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಪಾಠಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ ಪದ್ಯ ಪಾಠಗಳ ಹೆಸರು PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
2 ಹಕ್ಕಿಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
3 ಹಲಗಲಿಬೇಡರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
4 ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
5 ಹಸುರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
6 ಛಲಮೆನೆ ಮೆಱೆವೆಂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7 ವೀರಲವ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8 ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ  ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಪಾಠಗಳ ಹೆಸರು PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
2 ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
3 ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
4 ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
5 ಒಗಟುಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

 


32 thoughts on “10th Kannada Notes | 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | SSLC Kannada Notes pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh