Tag Archives: 10th standard

10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Maths Chapter 11 Notes in Kannada Medium

10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು,10th Standard Maths Chapter 11 Notes Question Answer Pdf [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Maths Chapter 8 Notes in Kannada Medium

10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು, 10th Standard Maths Chapter 8 Notes Question [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Maths Chapter 7 Notes in Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು,10th Standard Maths Chapter 7 Notes Question Answer Mcq [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-12 ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Social Science Chapter 12 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-12 ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter 12 Notes Question [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Dudime Mattu Arthika Jeevana Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Standard Dudime Mattu Arthika Jeevana Notes [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Samajika Stara Vinyasa Social Notes in Kannada Medium

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Standard Samajika Stara Vinyasa Social Notes [...]

‌10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ -5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ | 10th Standard Social Science Chapter 5 Notes In Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ -5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್, 10th Class Social [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-4 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Social Science Chapter 4 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-4 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Social Science Chapter 3 Notes in Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter 3 Notes Question [...]