ಯುದ್ಧ ಪ್ರಬಂಧ | Yuddha Prabandha In Kannada – Essay On War In Kannada

ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಯುದ್ಧದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳೇನು?, ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಯದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುದ್ಧ ಪ್ರಬಂಧ

ಯುದ್ಧ ಪ್ರಬಂಧ | Yuddha Prabanda In Kannada - Essay On War In Kannada
Yuddha Prabanda In Kannada – ಯುದ್ಧ ಪ್ರಬಂಧ – Essay On War In Kannada

ಪಿಠೀಕೆ

ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಪದವು ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರ್ಥ.

ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯುದ್ಧವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿನಾಶಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಇತಿಹಾಸ

ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಪದವು ಹಳೆಯ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ‘ವೆರಾನ್’ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದರರ್ಥ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.

ಯುದ್ಧವು ಕಳೆದ 14000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಮೆಸೊಲಿಥಿಕ್ ಸ್ಮಶಾನದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45% ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವು ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಾವಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳು ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯುಧಗಳಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡಲು ಈಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಯುದ್ಧದ ಇತಿಹಾಸವು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯುದ್ಧಗಳು ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ನಿಜ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು, ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಹಣ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ.

ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮೊದಲು, ದೇಶವನ್ನು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ವಿಜಯದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು.

ಇತಿಹಾಸದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರಣರಾದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ರಾಜರ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ವಿವಾದಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಾವು ಹಿಂದೆ ಎರಡು ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರೆ, ಆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಈ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರವೂ ನಾವು ಅದರ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಬೆಳೆದಂತೆ ಬೃಹತ್ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಯುದ್ಧಗಳು ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಇಡೀ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ, ಸೈನಿಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು, ಯುವಕರು, ಯುದ್ಧದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಯುದ್ಧಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ಕೆಲವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಿರೋಧಿಗಳು ಅಸಹಾಯಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅನೈತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು

ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ,ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

೧. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಎದುರಾಳಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ದೇಶವಾಗುವುದು.

೨. ಎದುರಾಳಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಇತರ ದೇಶದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

೩. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶವು ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಸೋತಿರುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳು

೧. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ವಿವಿಧ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಾನಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತತಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ.

೩. ಎಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಡನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಧವೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

೪. ಯುದ್ಧವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

ಯುದ್ಧದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತುಂಬ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ .ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಯುದ್ದವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ಉಪ ಸಂಹಾರ

ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೇರಿದರೆ, ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಯುತ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಾನವ ಸಂತತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿನಾಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

FAQ

ಯುದ್ಧ ಎಂದರೇನು?

ಯುದ್ಧ ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಯುದ್ಧ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು?

ಕದನ, ಸಂಗ್ರಾಮ, ಹೋರಾಟ,ಸಂರ್ಘಷ, ಸಮರ

Yuddha Prabanda In Kannada, Essay On War In Kannaḑa, Yuddhadha bagge prabandha pdf ಯುದ್ಧ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

50+ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ

Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *