ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಬಂಧ | Bharatada Chunavana Vyavastha Prabandha in Kannada

ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ, Bharat Chunavana Vyavastha Prabandha in Kannada Baratha Chunavana Vyavastha Prabandha in Kannada Bharatada Chunavana Vyavasthe Prabandha

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಚುನಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹಾಗು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವಿರಿ

ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ, bharat chunavana vyavastha prabandha in kannada
ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಪೀಠಿಕೆ :

ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಚುನಾವಣೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ – ಭಾರತ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, 15 ಲೋಕಸಭೆಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೊದಲನೆಯದು 1951-52ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಆ ಮೂಲಕ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಸಂವಿಧಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆಗಳು ಜನರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ :

ಚುನಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರು ಬಹುಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಬಹುಮತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತದಾನದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಬಹುಮತದ ವಯಸ್ಸನ್ನು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು. ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿವರವಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿವರವಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ಮತಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಮತ ಎಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮತಪತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ನಂತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಿರ್ಣಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ಅಥವಾ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ.

ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಚುನಾವಣೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚುನಾಯಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಬೇಕು.

ಚುನಾಯಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವೂ ಚುನಾವಣೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ-ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ:

ನಾಯಕತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ : 

ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಚುನಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಯಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ :

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾಗರಿಕರು ಅವರು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ : 

ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಜೆಂಡಾವಲ್ಲದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ,

ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು.

ಸ್ವಯಂ ಸರಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಮತದಾರರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸ್ವಯಂ-ಸರಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪ ಸಂಹಾರ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲು ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ಭಾರತೀಯನು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದನು.

FAQ :

1. ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ: ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ದೇಶವು ಮತದಾನದ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಆದರ್ಶ ಅವಕಾಶವೆಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು.

3. ಚುನಾವಣೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡಿದೆ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು:

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಬದುಕುವ ಕಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ

Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

1 thoughts on “ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಬಂಧ | Bharatada Chunavana Vyavastha Prabandha in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh