ಗೆಳೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on Friendship Kannada

ಗೆಳೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ, Essay on Friendship Gelethanada Bagge Prabandha in Kannada, Friendship Essay in Kannada, Gelethana Prabandha in Kannada ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ನೇಹದ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Friendship Prabandha in Kannada

ಸ್ನೇಹ :

ಇದು  ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಶುದ್ಧ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ನಿಘಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಜನರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯೇ? ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮೀರಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಸ್ಪರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

 ಪೀಠಿಕೆ      

ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬದಲು,

ಅವರು ಕೆಲವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಪರಸ್ಪರ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಖಂಡನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾರೆ,

ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಸ್ನೇಹದ ಮಹತ್ವ :

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ ಅವರ ಮಹತ್ವವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು.

ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶತಕೋಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು,

ಇದು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿಹೀನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ. ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸುವುದು :

ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಸರಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ,

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ.

ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುವ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು

ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಂಕರ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಿತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಫ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ;

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ನೀವು ಇತರರಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಧಗಳು :

ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈವಿಧ್ಯವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಆ ಸ್ನೇಹಿತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅವಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸಿಟ್ಟಾಗಬಹುದು.

ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಗಳ ಬಾಲಿಶ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗವಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು.

ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹೇಗಾದರೂ, ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೆಳೆದು ನಿಮಗಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

ಈ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಲೆಸುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಗೆಳೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Friendship

ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

ಇತಿಹಾಸವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ನೇಹದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುದಾಮನ ಸ್ನೇಹ. ರಾಜನಾದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯನಾದ ಸುದಾಮನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ,

ಸುದಾಮನು ಬಡವನಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೇಳಿರಬೇಕು.

ಸ್ನೇಹವು ಸಮಾನರ ನಡುವೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಅದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಾನಮನಸ್ಕ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ, ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುಗದಿಂದ.

ಪಾಂಡವರು ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕರ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಲು ಹೋದನು ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಅವನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಪಿಸಿದನು.

ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಯುಗದಿಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಉಪ ಸಂಹಾರ

ಅಂತೆಯೇ, ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು.

ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹವಾಸವು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆನಂದಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

FAQ :

ಸ್ನೇಹದ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಡನಾಟವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ . ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಏನು?

ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  ಅವರು ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅವು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ . 
ಮತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು :

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪ್ರಬಂಧ

ಬದುಕುವ ಕಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ 

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ

Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

1 thoughts on “ಗೆಳೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on Friendship Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *