8th Standard Kannada notes | 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

8th Standard Kannada Notes | 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

8th standard kannada notes | 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ Kannada Deevige, 8 th kannada lessons notes pdf 2021

8ನೇ ತರಗತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ ಗದ್ಯ ಪಾಠಗಳ ಹೆಸರು  PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ Watch Download
2 ನೀರುಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ Watch Download
3 ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ Watch Download
4 ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಧಕ Watch Download
5 ಹೂವಾದ ಹುಡುಗಿ Watch Download
6 ಯಶೋಧರೆ Watch Download
7 ಅಮ್ಮ Watch Download
8 ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ Watch Download

8ನೇ ತರಗತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಪಾಠಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ ಪದ್ಯ ಪಾಠಗಳ ಹೆಸರು  PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ Watch Download
2 ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ Watch Download
3 ಗೆಳೆತನ Watch Download
4 ಭರವಸೆ Watch Download
5 ವಚನಾಮೃತ Watch Download
6 ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ Watch Download
7 ಜೀವನ ದರ್ಶನ Watch Download
8 ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ Watch Download

 

8ನೇ ತರಗತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ  PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು Watch Download
2 ಸಾರ್ಥಕ Watch Download
3 ಆಹುತಿ Watch Download
4 ಮಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು Watch Download
5 ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು Watch Download

 

 8th Standard Kannada Text Books pdf

8 ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ: 

Download Text Book


16 thoughts on “8th Standard Kannada notes | 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh