9ನೇ ತರಗತಿ ಬಲ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Standard Science Chapter 9 Notes in Kannada

9ನೇ ತರಗತಿ ಬಲ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 9th Standard Science Chapter 9 Notes Question Answer in Kannada Medium 2023 Kseeb Solutions For Class 9 Science Chapter 9 Notes in Kannada 9th Bala Mattu Chalaneya Niyamagalu Notes Chapter 9 Class 9 Science Notes Pdf Extract Mcq

 

9th Class Science Chapter 9 Question Answer in Kannada

9th Standard Science Chapter 9

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ…. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಬಲ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅತೀ ಶಿಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ, ನಂತರ ನೀವು ಈ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬಹುದು,

9th Science Chapter 9 Bala Mattu Chalaneya Niyamagalu Questions and Answers

1. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಜಡತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

 1. ರಬ್ಬರ್‌ ಬಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲು?
 2. ಬೈಸಿಕಲ್‌ ಮತ್ತು ರೈಲು?
 3. ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ?

ಉತ್ತರ:

 1. ಅದೇ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲು
 2. ರೈಲು
 3. ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ

ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಅದರ ಜಡತ್ವದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಡತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ

2. ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ , ಚೆಂಡಿನ ವೇಗವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

“ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಭಾಲ್‌ ಆಟಗಾರನು ತನ್ನ ತಂಡದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪುಟ್ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಒದೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪುಟ್ಭಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಗುರಿಯತ್ತ ಒದೆಯುತ್ತಾನೆ. ಎದುರಿನ ತಂಡದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್‌ ಪುಟ್ಭಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಒದೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಏಜೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಿ.

ಪುಟ್ಬಾಲ್‌ ನ ವೇಗವು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಪುಟ್ಭಾಲ್‌ ಆಟಗಾರನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪುಟ್ಭಾಲ್ ಅನ್ನು ಒದೆಯುತ್ತಾನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆ ಆಟಗಾರನು ಪುಟ್ಭಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಗೋಲ್‌ ಕೀಪರ್ಗೆ ಒದೆಯುತ್ತಾನೆ. ಗೋಲ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಪುಟ್ಭಾಲ್‌ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮೂರನೆಯದು. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಗೋಲ್‌ ಕೀಪರ್‌ ತನ್ನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಪುಟ್ಭಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಒದ್ದಾಗ.

ಬಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು:

 1. ಮೊದಲ ಪ್ರಕಣವು ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ
 2. ಎರಡನೆ ಪ್ರಕರಣವು ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ
 3. ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣವು ಗೋಲ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಆಗಿದೆ
 4. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಕರಣವು ಗೋಲ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ನಾವು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳು ಏಕೆ ಬೇರ್ಪಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾಗ ಶಾಖೆಯು ಚಲನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಲೆಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ . ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಜಡತ್ವದಿಂದಾಗಿ , ಎಲೆಗಳು ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ .

ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸ್‌ನ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ ?

ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ಸು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಲುಗಡೆಗೆ : ಬಸ್ ಚಲಿಸುವಾಗ , ನಮ್ಮ ದೇಹವೂ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ , ಆದರೆ ಹಠಾತ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳಿಂದ , ಬಸ್ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವುಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಚಲನೆಯ ಜಡತ್ವದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ . ಬಸ್ಸು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ : ಬಸ್ ‘ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಸ್ ವೇಗವಾದಾಗ , ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವು ಬಸ್‌ನ ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ , ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವು ಚಲನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ . ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಜಡತ್ವದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ .

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ , ಕುದುರೆಯು ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ?

ಚಲನೆಯ ಮೂರನೇ ನಿಯಮವು ಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ . ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯು ನಡೆಯುವಾಗ ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ . ನೆಲವು ಕುದುರೆಯ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬಲವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ , ಇದು ಕುದುರೆಯು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಯು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ .

2. ವಿವರಿಸಿ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕಕ್ಕೆ ಮೆದುಗೊಳವೆ ಹಿಡಿಯಲು ಏಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ , ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ .

ಮುಂದೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆದುಗೊಳವೆನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರು ದೊಡ್ಡ ಆವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೆದುಗೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆವೇಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆದುಗೊಳವೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ . ಈ ದೊಡ್ಡ ಆವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೆದುಗೊಳವೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕನಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ .

3. 4 ಕೆಜಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ರೈಫಲ್‌ನಿಂದ , 50 ಗ್ರಾಂ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು 35 ಮೀ / ಸೆ ಆರಂಭಿಕ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ರೈಫಲ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ .

ಬುಲೆಟ್ನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ( m 1 ) = 50 ಗ್ರಾಂ

ರೈಫಲ್‌ನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ( m 2 ) = 4kg = 4000g

ಉಡಾಯಿಸಿದ ಬುಲೆಟ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ವೇಗ ( v 1 ) = 35 m / s

ಹಿಮ್ಮೆಟುವಿಕೆಯ ವೇಗವು v 2 ಆಗಿರಲಿ .

ರೈಫಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ,

ರೈಫಲ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಆವೇಗ = 0

 • ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಬುಲೆಟ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಆವೇಗ =M₁ V₁ + M ₂ V ₂
 • ಆವೇಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ , ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಬುಲೆಟ್‌ನ ಒಟ್ಟುಆವೇಗ= 0 ( ಆರಂಭಿಕ ಆವೇಗದಂತೆಯೇ )
 • ಆದ್ದರಿಂದ , M₁ V₁ + M ₂ V ₂= 0
 • ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಯು ಹಿಮ್ಮುಖ ವೇಗವು ಬುಲೆಟ್ಟ ಚಲನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ .

4. 100 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ಮೀ / ಸೆ ಮತ್ತು 1 ಮೀ / ಸೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ .

ಅವು ಘರ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ವಸ್ತುವು 1.67 m./s ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ . ಎರಡನೇ ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ .

ಚಲನೆ ಎಂದರೇನು?

ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಚಲನೆ ಎನ್ನುವರು.

ಬಲ ಎಂದರೇನು?

ಎಳೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ,

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Subjects Notes

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh