Tag Archives: ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

6th Class Kannada Gangavva Taayi Notes | 6ನೇ ತರಗತಿ ಗಂಗವ್ವ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

6ನೇ ತರಗತಿ ಗಂಗವ್ವ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Gangavva Tayi Kannada Notes Question Answer Summary [...]

6th Standard Mangala Grahadalli Putti Kannada Notes | 6ನೇ ತರಗತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Mangala Grahadalli Putti Kannada [...]

6th Standard Karnataka Ekikarana Kannada Notes | 6ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

6ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Karnataka Ekikarana Kannada Notes Question Answer [...]

6th Standard Yana Kuritondu Patra Kannada Notes | 6ನೇ ತರಗತಿ ಯಾಣ ಕುರಿತೊಂದು ಪತ್ರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

6ನೇ ತರಗತಿ ಯಾಣ ಕುರಿತೊಂದು ಪತ್ರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Yana Kuritondu Patra Kannada Notes [...]

6th Standard Dhanyavada Helida Kokkare Kannada Notes | 6ನೇ ತರಗತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

6ನೇ ತರಗತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Dhanyavada Helida Kokkare Kannada Notes [...]

2 Comments

6th Standard Dr Rajkumar Kannada Notes | 6ನೇ ತರಗತಿ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

6ನೇ ತರಗತಿ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Dr Rajkumar Kannada Notes Question Answer Summary Mcq [...]

2 Comments

6th Standard Krishna Sudama Kannada Notes | 6ನೇ ತರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ – ಸುಧಾಮ (ನಾಟಕ) ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

6ನೇ ತರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Krishna Sudama Kannada Notes Question [...]

5th Standard Dheera Senani Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ಧೀರ ಸೇನಾನಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5ನೇ ತರಗತಿ ಧೀರ ಸೇನಾನಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 2024, 5th Standard Dheera Senani Kannada Notes Question [...]

5th Standard Mallajjiya Malige Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5ನೇ ತರಗತಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 5th Standard Mallajjiya Malige Kannada Notes Question Answer [...]

5th Standard Nanu Mattu Hunchimara Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಮರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5ನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಮರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 5th Standard Nanu Mattu Hunchimara Kannada Notes [...]