5th Standard Nanu Mattu Hunchimara Kannada Notes | 5ನೇ ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಮರ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5th Standard Nanu Mattu Hunchimara Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಮರ  ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5th Nanu mattu Hunchimara Standard Kannada Notes question answer, text book pdf download Kannada deevige 5ನೇ ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಮರ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ

5th Nanu Mattu Hunchimara Standard Kannada Notes | 5ನೇ ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಮರ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥ 

ಅದ್ಭುತ = ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರ = ಎಳನಾಗರಕಾಯಿ = ಹುಣಿಸೆ ಹೂವುಗಳು ಚಿ ಹುಣಿಸೆಕಾಯಿಗಳಾಗುವುದು . ಕಂಗಾಲಾಗು = ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳು , ಏನೂ ತೋಚದಂತಾಗು ಕಾಣೆಯಾಗು = ಇಲ್ಲದಂತಾಗು , ಕಾಣದೆ ಇರುವುದು ಚಳಿತದ್ದು = ಹುಣಿಸೆಹುಳಿ ತಿಂದಾಗ ಹಲ್ಲು ಜುಮುಗುಡುವುದು , ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಂತಾಗು ಬರುವುದು . ಡೋರೆಹುಣಿಸೆ = ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹುಣಿಸೆಕಾಯಿ ಜಬರಿಸು = ಹೆದರಿಸು , ಗದರಿ ಭಾಸವಾಗು = ತೋರು , ಬಿಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುವರು . ಚ ಹುಂಚಿಮರ = ಹುಣಿಸೆಮರ – 2 ವಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮ = ಸಡಗರ , ಅದ್ದೂರಿತನ ಹುಂಚಿಕಪ್ಪ = ಹುಣಿಸೆ ಒಣಗಿದ ಅನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬೀಜ ಹುಂಚಿಕಪಗಳನ್ನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಭ್ಯಾಸ

 ಅ ) ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ . 

 1. ‘ ಹುಂಚಿ ಹೂವು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತವೆ ? 

ಹುಂಚಿ ಹೂವು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು .

 1. ಡೋರೆ ಹುಣಸೆ ಎಂದರೇನು ? 

ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯದ ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಡೋರೆ ಹುಣಸೆ ಎನ್ನುವರು . 

 1. ಹುಂಚಿಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹುಡುಗಿಯರು ಏನು ಮಾಡುತಿದ್ದರು ?

ಹುಂಚಿಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹುಡುಗಿಯರು ಜೋಕಾಲಿಯಾಗಿ ಜೀಕುತ್ತಿದ್ದರು . 

 1. ಹುಂಚಿಮರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ವಿರಲು ಯಾರು ಕಾರಣವಾದರು ? 

ಹಂಚಿಮರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೇ ಮರದ ತುಂಬಾ ಡೋರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು . 

 1. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು ? 

ಹುಣಸೇಮರ , ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು . 

ಆ ) ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು – ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ . 

 1. “ ಡೋರೆ ಹುಣಿಸೆಯು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯ ಹಣ್ಣು ” ವಿವರಿಸಿ .

ಡೋರೆ ಹುಣಸೆ ಎಂದರೆ ಇತ್ತ ಕಾಯಿ ಹುಣಸೆಯೂ ಅಲ್ಲ ; ಅತ್ತ ಹಣ್ಣು ಹುಣಸೆಯೂ ಅಲ್ಲ , ಇದರ ಮಧ್ಯದ ಹಂತದ

ಹಳದಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಡೋರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು . ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯ ಹಣ್ಣು . ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯು

ಅಪೂಸ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ..

 1. ಲೇಖಕರ ಹಾಗೂ ಹುಂಚಿಮರದ ನಡು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ . 

ಲೇಖಕರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಹುಂಚಿಮರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಹೂವು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು .

ಸ್ವಲ್ಪ ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು . ಚಿಕ್ಕಬಲಿತ ಎಳ ನಾಗರಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಬೀಳಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು . ಅದರ

ಉದ್ದವಾದ ಇಳಿಬಿದ್ದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೋಕಾಲಿ ಜೀಕುತ್ತಿದ್ದರು . ಡೋರೆ ಹುಣಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು . ಲೇಖಕರು ಆ ಮರವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಈ ರೀತಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆ ಮರದ ಜೊತೆ

ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು . 

ಇ ) ಬಿಟ್ಟಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ . 

 1. ನಾನು ಹುಂಚಿಹೂವು ಆರಿಸಿದರೆ ಜನ ಏನಂದಾರು ?
 2. ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಹುಂಚಿಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದು ನಾಗರಕಾಯಿ ಬೀಳಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು . 
 3. ಹೌದು ! ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆಯೇ ಜೋಕಾಲಿ ಜೀಕುತ್ತಿದ್ದೆ .
 4. ಹುರಿದ ಹುಂಚಿಕಪ್ಪ ಕುಟುಂ ಕುಟುಂ ಎಂದು ತಿಂದದ್ದು ನೆನಪಾಯಿತು . – ೩ ಗೋಕಾಲಿ / ಎಂದರೆ 
 5. ಹುಂಚಿಮರದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗೋಳು ಇರುತ್ತಾನಂತೆ . 

ಈ ) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ . 

 1. ಜೋಕಾಲಿ : ನನಗೆ ಜೋಕಾ ಬಹಳ ಇಷ್ಮ . 
 2. ಹತ್ತಿರ : ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹತ್ತಿರ ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ . 
 3. ವಾಸ ಮಾಡು : ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ . 
 4. ಹಲವಾರು : ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ . 

ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾಹಿತಿ

ಅ ) ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು 

ನಾವು ಬರೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲೆಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು . 

ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

 1. ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ . (. ) 
 2. ಅರ್ಧವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ (;)
 3. ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ (, ) 
 4. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ( ? ) 
 5. ಭಾವಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ( ! ) 
 6. ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ (‘  ’ ) ( ” ) 
 7. ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆ ( ) 
 8. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ
 9. ವಿವರಣ ಚಿಹ್ನೆ ( / 🙂 

ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ 

ಅ ) ಕೆಳಗಿನ ಕಥೆ ನಕಲು ಮಾಡಿ , ಸೂಕ್ತ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರಿ . 

ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ತೋವು ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗು , ತಾಳೆ ಬಾಳೆ ಮಾವು ಹಾಗೂ ರಸತುಂಬಿದ ನೇರಲ ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು .

ಗಿಳಿರಾಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ರುಚಿ ಹೀರುತ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿತು ಆಹಾ ಎಂಥ ಸಿಹಿ ಸವಿಯುತ್ತೇನೆ .

ಮಿತ್ರ ಬಾ ನೀನು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೀರು ಎಂದಿತು ಆಗ ಗೆಳೆಯ ಗಿಳಿರಾಯ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ

ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀನು ಸವಿದಿರುವೆಯಾ , ನನ್ನೊಡನೆ ಬಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳಿಂದ ವಿಧವಿಧವಾದ

ಹಣ್ಣುಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವಿಯಂತೆ ಎಂದು ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. 

ಉತ್ತರ : ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ತೋವು . ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗು , ಬಾಳೆ ಮಾವು ಹಾಗೂ ರಸತುಂಬಿದ ನೇರಲ ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು .

ಗಿಳಿರಾಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ರುಚಿ ಹೀರುತ್ತ , ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿತು , ” ಆಹಾ ! ಎಂದು  ಸವಿಯುತೇನೆ , ಮಿತ್ರ

ಬಾ , ನೀನ ಎಂದಿತು . ಆಗ ” ಗೆಳೆಯ ಗಿಳಿರಾಯ ನದಿಯ    ದಡದಲ್ಲಿರುವ  

ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀನು ಸವಿದಿರುವೆಯಾ , ನನೊಡನೆ ಬಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳಿಂದ ಳ ವಿಧವಿಧವಾದ

ಹಣ್ಣುಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವಿಯಂತೆ ” ಎಂದು ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು .

 ಇ ) ಶುಭನುಡಿ

 1.ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬೇಕು , ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲ . 

 1. ಮರಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಜೀವವಿದೆ . 
 2. ಗಿಡಮರಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ ಜೀವರಾಶಿ ನಲಿಯಲಿ .

ಪ್ರವೇಶ 

ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ . ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದ

ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ . ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ . ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು

ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ . ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಜನರಿಂದ ಎಂಥೆಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು ಯಾವುದೋ ಮಾತಿಗೆ ಏನೋ

ಅರ್ಥ ಕಲಿ || ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ . ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು ಪಾಠದ ಆಶಯ .

 ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

 ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಮರ ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಬಾಲ್ಯದುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ

ಮೆಲುಕು ಲೇಖಕರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಂಚಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ

ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟರು . ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಿತು . ಈಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹುಂಚಿ

ಹೂಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತಿನ್ನುವಾಸೆಯಾಯಿತು . ಆದರ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಕಾರಣ ಸಂಕೋಚವೂ ಆಯಿತು .

ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಬಂದಾಗ ಎಳೆನಾಗರಕಾಯಿಗಳು ಕಂಡವು . ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಕಲ್ಲು

ಎಸೆದು ಕಂಡು ಲೇಖಕರಿಗೆ ನಾಗರಕಾಯಿ ಬೀಳಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಂಡೆ ನೀರು ಛಿಲ್ಲೆಂದು

ಚಿಮ್ಮಿತು . ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗದರಿಸಿದಾಗ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದರು . ಎರಡು – ಮೂರು ವಾರ ದಾಟಿದವು .

ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಮರದ ಬ ವಾತಾವರಣ . ಕಾರಣ ‘ ಡೋರೆ ಹುಣಸೆ ‘ , ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ

ಆಪೂಸ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು . ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಕಳೆಯಿತು . ಆ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಬಳಿ ಒಂದು

ಬಂಡೆಗಲ್ಲು , ಸಂಜೆ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು . ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ , ಗುಬ್ಬಿ , ಮೈನಾ , ಟಿಟ್ಟಿಭ ಮುಂತಾದ

ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅಲ್ಲಿತ್ತು . ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಾ ಬಂದುದರಿಂದ , ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು

ಹೊರಟರು . ಆಗ ಹುರಿದ ಹುಂಚಿ ಕಪ್ಪ ಕಟುಂ ಕಟುಂ ಎಂದು ತಿಂದದ್ದು ನೆನಪಾಯಿತು . ಹುಂಚಿ ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ

ಉಪ್ಪು , ಜೀರಿಗೆ – ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಉಂಡೆಮಾಡಿ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಜುರುಜುರು ಎಂದು ಚೀಪಿದ ನೆನಪು ಮರುಕಳಿಸಿತು .

ಹೀಗೆ ಅವರ ಹಾಗೂ ಹುಂಚಿ ಮರದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದು .

 ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಆ ಮರವೇ ಕಾಣದಾಯಿತು . ಅಲೇ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗರನ್ನು

ಕೇಳಿದಾಗ , ಆ ಹುಡುಗರು “ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳು ಇರುತ್ತವೆ . ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿದುಬಿಟ್ಟರು ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರ

ಮುಗ್ಧ ಭಾವ , ಅಂಧ ವಿಶ್ವಾಸ , – ಅಂಧಾನುಕರಣೆ ಕಂಡು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಕ ಉಂಟಾಯಿತು .

ಅಂತೂ ಆ ಹುಣಸೇಮರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು . 

ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ 

ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಹನ್ನೆರಡುಮಠ ಅವರು 1940 ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂ..ಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ

1963 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು . ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ , ತಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಡೆದರು .

ಇಲಕಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಕಲೆ , ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ

ನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು . ಕವನ , ಕಥೆ , ನಾಟಕ , ಕಾದಂಬರಿ , ವಿಡಂಬನೆ , ವಿನೋದ ,

ಸಂಪಾದನೆ , ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ ಇತ್ಯಾದಿ 80 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ , ಪಂಚಾರತಿ ,

ಮಹಾತಪಸ್ಸಿ , ಬಂಡೆದ್ದ ಬಾರಕೋಲು , ಹೋಳಿ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ . ಮಹಾತಪಸ್ಸಿ , ಹೋಳಿ ಮುಂತಾದ

ಕೃತಿಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿವೆ . ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕನಕಾಂಬರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪಿನ ಪಯಣ ಎಂಬ

ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ .

5th Standard Nanu mattu Hunchimara Kannada Note Lesson question answer pdf textbook summary Kannada Deevige 5th Class Nanu mattu Hunchimara Kannada Notes question answer text book pdf download 5ನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಮರ  ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್  ಪ್ರಶ್ನೆ

ಆತ್ಮೀಯರೇ..

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in   ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು:

ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್ Books Pdf Download Kannada Deevige App ಹಿಂದಕ್ಕೆ

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ  5 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರೆಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh