kseeb solutions 5th standard Mallajjiya Malige Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5th Mallajjiya Malige Standard Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5th Mallajjiya Malige Standard Kannada Notes question answer, text book pdf download kseeb solutions 5th standard Kannada, 5ನೇ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ

5th Mallajjiya Malige Standard Kannada Notes | 5ನೇ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥ 

ಆಶೀರ್ವಾದ = ಹಾರೈಕೆ ಕುಟುಂಬ = ಮನೆತನ , ಒಕ್ಕಲು ಕೋರ್ಟ್ = ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳ , ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗೊತ್ತು = ಪರಿಚಯ , ತಿಳಿದಿರುವುದು ಚಪ್ಪಡಿಕಲ್ಲು = ಚಪ್ಪಡಿ , ಹಾಸುಗಲ್ಲು ಚಿರಪರಿಚಿತಳು . = ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಾಕೆ . com ಜನಪ್ರಿಯ = ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಅವಳು , ” 1 ಜಾದೂ ಲೋಕ = ” ಇಂದ್ರಜಾಲ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ , ಮಾಯಾವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಪಂಚ ತಂಗುದಾಣ ೪. ವಿವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಲುಪು = ಮಾಗಿ ಉಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗ = ತೀರ್ಪು – ನಿರ್ಣಯ , ತೀರ್ಮಾನ ತುರ್ತು = ಜರೂರು , ಕೂಡಲೆ ದರ್ಶನ = ಭೇಟಿ , ಕಾಣುವಿಕೆ ದುಡ್ಡು = ರೊಕ್ಕ , ಹಣ ಪತ್ರ = ಓಲೆ , ಕಾಗದ ಪಡೆ = ಗಳಿಸು , ದೊರಕಿಸು ಪತ್ರಿಕೆ = ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ , ಬರೆದ ಕಾಗದ ಜಾತಕ ಸಮೇತ = ಸವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿದ ,ಪುಟಾಣಿ ಪಕರಣ = ಹುರಿಗಡಲೆ , ಸಣ್ಣವನು = ಸಂಗತಿ , ಪ್ರಸಂಗ ಪಸಿದ್ಧ = ಹೆಸರಾದ , ಕೀರ್ತಿಪಡೆದ ಬಗೆಹರಿ = ನೆರವೇರು , ಕೈಗೂಡು ಮಾಲ್ = ಮಳಿಗೆ , ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಂಕೀರ್‌ಣ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ = ಸರಿಯಾಗಿ , ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಶುಲ್ಕ = ಸುಂಕ , ದಂಡ = = ಸಮಸ್ಯೆ = ತೊಡಕಾದ ವಿಷಯ , ಸಮೇತ = ಕೂಡಿದ , ಸಹಿತವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ = ಸಂಪರ್ಕ ಕಲಿ ಸ್ಥಳ , ಸೇರುವ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿ ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ತಂಗಿ , ಒಡಹುಟ್ಟಿದವಳು ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳ ಸಹಕಾರ = ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ , ಮಾಡುವಿಕೆ ಸಹೋದರಿ = ಸಾಕ್ಷಿ = ಕಣ್ಮಾರೆ ಕಂಡವ , ಪುರಾವೆ ಸೋಜಿಗ . = ಆಶ್ಚರ್ಯ , ಕುತೂಹಲ ವಿಶೇಷ = ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣ , ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಕೆಣಕು , ಮೂದಲಿಸು – ನೀರು = ಅಪರಿಚಿತರು , ಗುರುತಿಲ್‌ ದವರು . ಅಭ್ಯಾಸ 

ಅ ) ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ .

 1. ಸೃಜನ್ ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದನು ?

 ಸೃಜನ್ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸೌಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದನು .

 1. ಯಾರಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ ?

 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಎಂದರೆ ಬಲು ಇಷ್ಮ . 

 1. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ ? 

ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ , ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ , ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ . 

 1. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಶುಲ ಎಷ್ಟು ? 

ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ . 

 1. ಸೃಜನ್‌ಗೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕದಂತೆ ತೋರಿದೆ ?

 ಸೃಜನ್‌ಗೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಸಾದೂ ಲೋಕ ವಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ .

 ಆ ) ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು – ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ . 

 1. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ? 

ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರಕುತ್ತವೆ . ಕಡಲೆಪುರಿ , ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ , ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿನಿಸು ,

ಎಲೆಅಡಿಕೆ , ಸಕ್ಕರೆ – ಚಹಾಪುಡಿ , ಊದುಕಡ್ಡಿ – ಕರ್ಪೂರ , ಬಿಟು – ಖಾರ , ಸೋ – ಪೌಡರ್ , ಚಾಕಲೇಟ್ ,

ಪೆಪ್ಪರ್‌ಮೆಂಟ್ … ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ .

 1. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ . 

ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯು ತನ್ನ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ . ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು

ಮುದುಕರವರೆಗೂ ದೂರುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ . ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆಯು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ .

ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಕೀಲರು , ಸಾಕ್ಷಿಗಳೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ . ಇವಳು ಕೊಡುವ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ನ್ಯಾಯಧೀಶನ ತೀರ್ಪಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ .

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ‘ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದ್ದಂತೆ . 

 1. ಸೃಜನ್‌ಗೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮ ವೆನಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ ?

 ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಸದಾ ತೆರೆದೇ ಇರುತ್ತದೆ . ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಗಡಿಯಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ . ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಮಿಠಾಯಿ , ಚಾಕಲೇಟ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ . ಇವಳು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ . ಯಾವಾಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾಳೆ . ಇದು ಸೃಜನ್‌ಗೆ ಸೋಜಿಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಜಾದೂ ಲೋಕವಿದಂತೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ . 

ಇ ) ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ . 

 1. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ .
 2. ಅವರ ಜಾತಕ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ . 
 3. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರವರೆಗಿನ ದೂರು ಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ . 
 4. ಇದರ ಬಾಗಿಲು ಸದಾ ತೆರೆದೇ ಇರುತ್ತದೆ . 
 5. ‘ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ‘ ನನಗೆ ಒಂದು ಜಾದೂಲೋಕ ಇದ್ದಂತೆ . 

ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾಹಿತಿ 

ಅ ) ಪತ್ರಲೇಖನ 

ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ವಿಪಯ , ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ .

ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು

ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ . ಹೀಗೆ ಸಂಗತಿ , ವಿಚಾರ , ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಇಲ್ಲವೇ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ‘ ಪತ್ರಲೇಖನ ‘ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ . ಪತ್ರ ಎಂದರೆ ಕಾಗದ , ಓಲೆ , ಬರೆದ ಕಾಗದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ .

ಪತ್ರದ ಕೆಲವು ವಿಧಗಳು 

 1. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರಗಳು
 2. ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳು
 3. ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರಗಳು 
 4. ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪತ್ರಗಳು
 5. ವಿವಿಧ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ

ಪತ್ರಿಕಾವರದಿ ಪತ್ರಗಳು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು : 

 1. ಪತ್ರದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ , ಹೆಸರು , ವಿರಬೇಕು . ಕೊ , ಆಶೀನ ಇರಬೇಕು . 
 2. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಬೋಧನೆ ಬರೆಯಬೇಕು . 
 3. ವಿಪಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಸರಳ ಬರೆಯಬೇಕು .
 4. ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಕೋರಿಕೆ  ಉದಾ : ಇತಿ ನಮಸ್ಕಾರ , ಇತಿಆಶೀರ್ವಾದ 
 5. ಪತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು . 
 6. ಕವರ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು . 
 7. ಕವರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು . 
 8. ಬರವಣಿಗೆಯು ಅಂದವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ , ಆಕರ್ಷಕ ವಾಗಿ ಇರಬೇಕು . 

ಸಂಬೋಧನೆಗಳು :

 ತಂದೆಗೆ 

ತಾಯಿಗೆ 

ಗುರುಗಳಿಗೆ : 

 ತೀರ್ಥರೂಪು 

ಮಾತೃಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ

ಗೆಳೆಯ / ಗೆಳತಿಗೆ: ಆತ್ಮೀಯ ,ನಲ್ಕೆಯ  ಪ್ರೀತಿಯ

ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ : ತೀರ್ಥರೂಪು ಸಮಾನ

ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ  : ಮಾತೃಶ್ರೀ ಸಮಾನ

ಕಿರಿಯರಿಗೆ : ಚಿರಂಜೀವಿ 

ಹೀಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ

ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ . ಇದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . 

ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ

 ಅ ) ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿ ಬರೆಯಿರಿ

 1. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ
 2. ಪತ್ರ = ಕಾಗದ ,

ಓಲೆ ಉಚಿತ = ಪುಕ್ಕಟೆ 

ತುರ್ತು = ಜರೂರು , 

ಕೂಡಲೆ ಶುಲ್ಕ = ಸುಂಕ , ದಂಡ 

ತೀರ್ಪು = ನಿರ್ಣಯ , ತೀರ್ಮಾನ  . 

 1. ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ . 

ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಪತ್ರಗಳು

 1. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರಗಳು
 2. ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳು
 3. ಆಡಳಿತ ಪತ್ರಗಳು 
 4. ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ ಪತ್ರಗಳು

 ಇ ) ಶುಭನುಡಿ 

 1. ಜನಸೇವೆಯಿಂದ ಜನಮನ್ನಣೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ .
 2. ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ . 

     3 .ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗುವ ಬಾಳು ಆದರ್ಶದ ಬಾಳು .

 1. ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳು ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ . 

ಪ್ರವೇಶ

 ‘ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಜೀವನ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ . ಅಂತಹವರು ಇತರರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾವು ಇರುವುದು

ಎಂಬಂತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ . ಆದರೆ ದಾರ್ಶನಿಕ

ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ . ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ೧೫ ಗುರುತಿಸಿ , ಮೆಚ್ಚಿ , ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಆಶಯವಾಗಿದೆ .

 ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು 

” ಮಲ್ಲಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ” ಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ , ದಾರ್ಶನಿಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವರು . ಇ

ದನ್ನು ‘ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ

ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ . ಇಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕ . ಕನಕನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ . ದಿನಾಂಕ  14-11-2016ರಂದು

ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಿ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಕುಮಾರಿ ಸೌಜನ್ಯಳಿಗೆ ತನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆಯ

ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದನು . ಅಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ‘ ಮಾಲ್’ಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ . ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಠಾಯಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲ ಪುಸಿದಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ,

ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯಿಂದ ಮಿಠಾಯಿ ಪುಸಿದ್ಧವೋ , ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮಿಠಾಯಿ ಎರಡೂ ಇರುವ ಮಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ

ಒಂದು ರೀತಿಯ “ ತಂಗುದಾಣ ‘ ವೇ ಸರಿ . 

ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ . ಕಡಲೆಪುರಿ , ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ , ಚಹಾಪುಡಿ ,

ಸಕ್ಕರೆ , ಊದುಕಡ್ಡಿ , ಕರ್ಪೂರ , ಬಿಸ್ಕತ್ , ಬಾಳೆಹಣ್ಣು , ಸೋ , ಪೌಡರ್ , ಚಾಕೋಲೇಟ್ , ಪೆಪ್ಪರ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ

ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುವ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಂಗುದಾಣವಾಗಿದೆ .

ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಮಲಜ್ಜಿಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಯಾರೇ ಹೊಸಬರು ಬಂದಗಳಿಗಿದ್ದಲ್ಲಿ , ಈ ಓಟ ,

ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ತುರ್ತಾಗಿ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿನನೇ . ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಳಾಸವು ಗೊತ್ತಿರುವುದರಿಂದ

ಯಾರೆ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಕೇಳಿದರೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ . ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಚಿತ ” ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ” ಇದಂತೆ . ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ

ಯಾರ ಮೇಲೂ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ . ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ , ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ

ಪರಿಹರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ . ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನೀಡುವ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ತೀರ್ಪಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ . ಆದ್ದರಿಂದಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ

ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ “ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ” ಇದ್ದಂತೆ .ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಸದಾ ತೆರೆದೇ ಇರುತ್ತದೆ . ಅವಳು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೋ

ಯಾವಾಗಸಾಮಾನು ತರುತ್ತಾಳೋ , ಇದು ಬಲು ಸೋಜಿಗ . ಹೀಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಾದೂ ಲೋಕವಿದಂತೆ . ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ

ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೊಸದಾದ ಪುಸ್ತಕ , ಪೆನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿವೆ . ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಳಿದರೂ

ಕಡಿಮೆ . ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವೆ . ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನುಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ

ಸೃಜನ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿ , ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾ ಸೌಜನ್ಯಳ ವಿಳಾಸ ಬರೆದನು . 

kseeb solutions 5th standard Pdf

5th Standard Mallajjiya Malige Kannada Note Lesson question answer pdf textbook summary Kannada Deevige 5th Class Mallajjiya Malige Kannada Notes question answer text book pdf download 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್  ಪ್ರಶ್ನೆ 

ಆತ್ಮೀಯರೇ..

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in   ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು:

ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್ Books Pdf Download Kannada Deevige App ಹಿಂದಕ್ಕೆ

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ  5 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರೆಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh