rtgh

6th Standard Mangala Grahadalli Putti Kannada Notes | 6ನೇ ತರಗತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Mangala Grahadalli Putti Kannada Notes Question Answer Summary Mcq pdf download in Kannada Medium Karnataka State Syllabus 2024, Kseeb Solutions for Class 6 Kanndad Poem 2 Notes 6th Class Kannada 2nd Poem Notes Pdf Mangala Grahadalli Putti Padya Kannada

Mangala Grahadalli Putti Summary in Kannada

ಪದ್ಯ ಭಾಗ- 2

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ

Mangala Grahadalli Putti Prashn Uttar Pdf in Kannada

ಅ . ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿರಿ . 

  1. ಒಂದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು .
  2. ಹಾರುತ ತೇಲುತ ಮುಂದಕೆ ಸಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮಡಿಲನು ಸೇರಿದಳು .
  3. ಪುಟ್ಟಿಯೇ ನಮ್ಮಿ ಮಂಗಳಗ್ರಹದ ದುರಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿ . 
  4. ಹಸಿರನು ಅಳಿಸದೆ ಗಿಡಮರ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸುವೆವೆಂದಳು ಈ ಧರೆಯ . 

ಆ . ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ . 

1. ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರ ಹಾಗೆ ಹಾರುವ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ? 

ಉತ್ತರ : ಪುಟ್ಟಿಗೆ , ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಗೆ ಹಾರುವ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು .

2. ಚಂದ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಪುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದಳು ? 

ಉತ್ತರ : ಚಂದ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಪುಟ್ಟಿ ಮಂಗಳನಂಗಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಳು . 

3. ಪುಟ್ಟಿ ಯೋಗಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದಳು ?

 ಉತ್ತರ : ಪುಟ್ಟಿ ಯೋಗಿಗೆ- “ ನೀನು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ? ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು . 

4. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬರ ಏಕೆ ಬಂದಿತು ? 

ಉತ್ತರ : ಆಗಿನ ಜನತೆಯು ನಾಡನು ಕಟ್ಟಲು , ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದರು . ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬರ ಬಂದಿತು . 

5. ಪುಟ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬೇಡಿದಳು ? 

ಉತ್ತರ : ಪುಟ್ಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬೇಡಿದಳು . 

ಇ . ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ . 

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದೆಂದರೆ 

ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ 

ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಲು ಹೋದರೆ 

ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ? ಇದು ಕಷ್ಟ .

ಮಳೆಬೆಳೆ ಕಾಣದೆ ಜೀವಿಯು ಅಳದು

ಬಂದಿತು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ 

ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರ ಅಳಿದರೆ 

ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೇ ಗತಿ

Mangala Grahadalli Putti Kannada Question Answer

ಈ . ಸಿ.ಎಂ.ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿಯವರ ಸ್ಥಳ , ಕಾಲ , ಕೃತಿಗಳ ವಿವರ ತಿಳಿಸಿರಿ . 

ಸಿ.ಎಂ.ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿಯವರು 11.08.1958 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯನಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು . ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ  ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷೇಶ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಇವರು ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ‘ ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಾರ ಪದ್ಯ ಹೇಳುವ ಮರ , ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನುರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಇವರಿಗೆ ‘ ಪೆರ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ‘ ‘ ಸಿಸು ಸಂಗಮೇಶದತ್ತಿ  ಬಹುಮಾನ ‘ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಹುಮಾನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ .

 ಉ . ನಾಮಪದ , ನಾಮಪ್ರಕೃತಿ , ಮತ್ತು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ . 

1. ಗಗನ + ಅನ್ನು = ಗಗನವನ್ನು 

ಉತ್ತರ : ನಾಮಪ್ರಕೃತಿ + ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ = ನಾಮಪದ 

2. ಶಾಲೆ + ಇಂದ = ಶಾಲೆಯಿಂದ 

ಉತ್ತರ : ನಾಮಪ್ರಕೃತಿ + ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ = ನಾಮಪದ

ಊ . ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಣವಾಚಕ ( ವಿಶೇಷಣ ) ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ . 

ಉದಾ : ವಿವೇಕನಿಗೆ ಅಪಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿದೆ . – ಅಪಾರ 

ರಫೀಕ್‌ನದು ದೊಡ್ಡಮನೆ . 

ಉತ್ತರ : ದೊಡ್ಡ

ಅವಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟ . 

ಉತ್ತರ : ಹಸಿರು 

ಪುಟ್ಟಿಯು ಕಂಡಳು ಕೆಂಪು ಬಂಡೆಯನು .

 ಉತ್ತರ : ಕೆಂಪು 

ಋ . ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ .

ಡೇವಿಡ್‌ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ಹಸುಗಳಿವೆ . 

ಉತ್ತರ : ನೂರು 

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುತ್ತಾನೆ . 

ಉತ್ತರ : ಐದು

ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಯು ಬಂದಿತ್ತು . 

ಉತ್ತರ : ಒಂದು

FAQ

ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರ ಹಾಗೆ ಹಾರುವ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ? 

ಉತ್ತರ : ಪುಟ್ಟಿಗೆ , ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಗೆ ಹಾರುವ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು .

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬರ ಏಕೆ ಬಂದಿತು ? 

ಉತ್ತರ : ಆಗಿನ ಜನತೆಯು ನಾಡನು ಕಟ್ಟಲು , ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದರು . ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬರ ಬಂದಿತು

ಚಂದ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಪುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದಳು ? 

ಉತ್ತರ : ಚಂದ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ ಪುಟ್ಟಿ ಮಂಗಳನಂಗಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಳು . 

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

6th Standard All Subject Notes

ಆರನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ Pdf

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯರೇ..

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *