ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf | First PUC All Textbooks Pdf 2024

ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf, 1st Puc Textbooks Karnataka Pdf English And Kannada Medium All Subjects Textbooks Pdf Download 2024 1st Puc Arts Commerce Science Textbooks Kannada English History Maths Polical Science Socialogy Physics Accountancy Bussiness Studies Textbook Economics Books Pdf

1st Puc Textbooks Karnataka Pdf

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ/ಪೋಷಕರೇ….. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ನಾವು 1st Puc Arts Textbooks pcmb Commerce Textbooks English Science Business studies Textbook Pdf ಮತ್ತು Download ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ Download ಮಾಡಬಹುದು.

1st Puc Textbooks Karnataka Pdf Kannada Medium 2024

ಕ್ರ. ಸಂವಿಷಯಗಳುPDF ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ PDF
1ಕನ್ನಡವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಅಭ್ಯಾಸಪುಸ್ತಕವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5Accountancy Part-1ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6Accountancy Part-2ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7Economics ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8ಇತಿಹಾಸವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
9ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
10ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
11ಐಚ್ಚಿಕ ಕನ್ನಡವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
12Political Scienceವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

1st Puc Textbooks Karnataka Pdf English Medium 2024

Sl. NoSubjectsView PDFDownload PDF
1HistoryViewDownload Now
2SociologyViewDownload Now
3Physics Part-1ViewDownload Now
4Physics Part-2ViewDownload Now
5ChemistryViewDownload Now
6BiologyViewDownload Now
7MathsViewDownload Now
8Business StudiesViewDownload Now
9Political ScienceViewDownload Now

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

4 thoughts on “ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf | First PUC All Textbooks Pdf 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh