10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Science All Chapter Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ,10th Standard Science All Chapter Notes Question Answer 10th Class Science Notes in Kannada Pdf 2024, Kseeb Solution For Class 10 Science Notes 10th class science Guide 10th Standard Vigyan Notes 10th Std science Notes in Kannada Medium sslc science notes pdf 10th science notes in kannada pdf 2024

 

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ 2024

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ 2022

10th Class Science Question Answer in Kannada

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ!…… ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ…..10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆಂದೇ ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ ನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು,

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಭಾಗ-1

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧ್ಯಾಯಗಳುಪಾಠಗಳ ಹೆಸರುನೋಟ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ‌ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1ಅಧ್ಯಾಯ-1ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2ಅಧ್ಯಾಯ-2ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3ಅಧ್ಯಾಯ-3ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4ಅಧ್ಯಾಯ-6ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5ಅಧ್ಯಾಯ-7ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6ಅಧ್ಯಾಯ-12ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7ಅಧ್ಯಾಯ-13ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8ಅಧ್ಯಾಯ-15ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಭಾಗ-2

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧ್ಯಾಯಗಳುಪಾಠಗಳ ಹೆಸರುನೋಟ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ‌ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
1ಅಧ್ಯಾಯ-4ಕಾರ್ಬನ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2ಅಧ್ಯಾಯ-5ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3ಅಧ್ಯಾಯ-8ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4ಅಧ್ಯಾಯ-9ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಕಾಸವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5ಅಧ್ಯಾಯ-10ಬೆಳಕು, ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6ಅಧ್ಯಾಯ-11ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7ಅಧ್ಯಾಯ-14ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8ಅಧ್ಯಾಯ-16ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

FAQ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಹೌದು, ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ 2024 ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ?

16 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ Pdf

10ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Subjects Notes

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh