Tag Archives: 10th class

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-33 ಗ್ರಾಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 33 Notes in Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-33 ಗ್ರಾಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter 33 [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-31 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಯ-ವ್ಯಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 31 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-31 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಯ-ವ್ಯಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Social Science Chapter 31 Notes [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-29 ಭಾರತದ ನಿಸರ್ಗ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 29 Notes in Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-29 ಭಾರತದ ನಿಸರ್ಗ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter 29 Notes Question [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-27 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 27 Notes in Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-27 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter 27 [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-25 ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 25 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-25 ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Class Social Science [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-22 ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 22 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-22 ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Jagathika Samsthegalu Notes Question Answer Mcq [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-20 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 20 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-20 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Social Science Chapter 20 Notes [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ -19 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 19 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ -19 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌‌, 10th Class Social Science Chapter 19 [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-18 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Social Science Chapter 18 Notes Question Answer

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-18 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Social Science Chapter 18 Notes Question [...]