rtgh

Tag Archives: 10th class

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-17 ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ (1857) ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 17 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-17 ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ (1857) ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Class Social Science [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-15 ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 15 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-15 ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Class Social Science Chapter 15 [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ- 14 ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 14 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-14 ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter 14 Notes Question [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-11 ಭಾರತದ ಋತುಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 11 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-11 ಭಾರತದ ಋತುಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌̧, 10th Class Social Science Chapter 11 Notes [...]

2 Comments

10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತಕ್ಕಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Political Chapter 6 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತಕ್ಕಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Social Science Political Chapter 6 [...]

2 Comments

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-14 ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Science Chapter 14 Notes in Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-14 ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, Class 10 Science Chapter 14 Notes Question [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ | 10th Standard Science Chapter 8 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Standard Science Chapter 8 Notes [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-4 ಕಾರ್ಬನ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | Class 10 Science Chapter 4 Notes in Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-4 ಕಾರ್ಬನ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ, Class 10 Science Chapter [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ-12 ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Science Chapter 12 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ‌ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 10th Class Science Chapter 12 Notes Question Answer Pdf [...]

10th Class English Narayanpur Incident Lesson Notes Question Answer

10th Standard English Narayanpur Incident Lesson Notes Question Answer Summery Mcq, Kseeb Solutions For Class [...]