rtgh

Tag Archives: ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌

‌ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ | 1st Puc History Chapter 5 Notes

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್, 1st Puc History [...]

1 Comment

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಗ್ರೀಕ್‌ ಮತ್ತು ರೋಮನ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc History Chapter 4 Notes

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಗ್ರೀಕ್‌ ಮತ್ತು ರೋಮನ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌, 1st Puc History Chapter [...]

1 Comment

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc History Chapter 3 Notes Question Answer

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, 1st Puc History Chapter 3 Notes Question Answer [...]

4 Comments

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Manava Vikasanada Kathe History Notes in Kannada Medium

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌, 1st Puc Manava Vikasanada Kathe History Notes Question [...]

2 Comments

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st PUC History All Chapter Notes Question Answer 2023

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf, 1st Puc History Notes in Kannada Medium [...]

7 Comments

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ-7.7 ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Chapter 7.7 Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ-7.7 ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd Puc History Chapter 7.7 Notes Question Answer [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ- 7.2 ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History 7.2 Chapter Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ- 7.2 ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್, 2nd Puc History 7.2 Chapter [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ- 7.1 ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Chapter 7.1 Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ- 7.1 ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd Puc History Chapter 7.1 Notes Question Answer [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 6 ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Chapter 6 Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 6 ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌, 2nd [...]

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 5.5 ಬಹಮನಿ ಮತ್ತು ಆದಿಲ್ ಷಾಹಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 2nd Puc History Chapter 5.5 Notes in Kannada

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 5.5 ಬಹಮನಿ ಮತ್ತು ಆದಿಲ್ ಷಾಹಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 2nd Puc [...]