Category Archives: Kannada Notes

7th Seena Settaru Namma Teacher Questions and Answers Notes । 7ನೇ ತರಗತಿ ಸೀನ ಸೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರು ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್

7ನೇ ತರಗತಿ ಸೀನ ಸೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರು ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 7th Standard Seena Settaru Namma Teacher [...]

7th Standard Kannada 1st Lesson Question Answers | 7ನೇ ತರಗತಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಸಾರಾಂಶ

7ನೇ ತರಗತಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳು ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 7th Standard Kannada Puttajji Puttajji Kathe [...]

7th Standard Kannada Notes lessons Question Answer | 7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ‌ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 7th Standard Kannada Notes Question Answer [...]

10 Comments

7th Standard Kannada Nanna Ayya Notes | 7ನೇ ತರಗತಿ ನನ್ನ ಅಯ್ಯ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th Standard Nanna Ayya kannada Notes | 7ನೇ ತರಗತಿ ನನ್ನ ಅಯ್ಯ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 7th Standard [...]

7th Standard Kannada Savitribai Phule Notes | 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th Standard Savitribai Phule Question Answer Notes | 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 7th [...]

7th Standard Kannada Poem Gida Mara | 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಿಡಮರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th Standard Kannada Poem Gida Mara Notes | 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಿಡಮರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 7th Standard [...]

7th Standard Annada Hangu Anyara Swathu Kannada Notes |7ನೇ ತರಗತಿ ಅನ್ನದ ಹಂಗು ಅನ್ಯರ ಸ್ವತ್ತು ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th Standard Annada Hangu Anyara Swathu  Kannada Notes |7ನೇ ತರಗತಿ ಅನ್ನದ ಹಂಗು, ಅನ್ಯರ ಸ್ವತ್ತುಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 7th [...]

1 Comments

7th Standard Puttajji Puttajji Kathe Helu Kannada Notes । 7ನೇ ತರಗತಿ ಪುಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳು ಪಾಠ ನೋಟ್ಸ್

7th Standard Puttajji Puttajji Kathe Helu kannada Notes । 7ನೇ ತರಗತಿ ಪುಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳು [...]