rtgh

Tag Archives: 5th kannada notes

5th Standard Dheera Senani Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ಧೀರ ಸೇನಾನಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5ನೇ ತರಗತಿ ಧೀರ ಸೇನಾನಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 2024, 5th Standard Dheera Senani Kannada Notes Question [...]

5th Standard Mallajjiya Malige Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5ನೇ ತರಗತಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 5th Standard Mallajjiya Malige Kannada Notes Question Answer [...]

5th Standard Nanu Mattu Hunchimara Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಮರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5ನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಹುಂಚಿಮರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 5th Standard Nanu Mattu Hunchimara Kannada Notes [...]

5th Class Panjara Shale Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ಪಂಜರ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5ನೇ ತರಗತಿ ಪಂಜರ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 5th Standard Panjara Shale Kannada Notes Question Answer [...]

5th Standard Namma Mathu Keli Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5ನೇ ತರಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 5th Standard Namma Mathu Keli Kannada Notes Question Answer [...]

5th Standard Nadiya Alalu Question and Answer Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ನದಿಯ ಅಳಲು ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5ನೇ ತರಗತಿ ನದಿಯ ಅಳಲು ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 5th Standard  Nadiya Alalu Kannada Notes Question Answer [...]

5ನೇ ತರಗತಿ ಹುತ್ತರಿ ಹಾಡು ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು | 5th Class Huttari Hadu Poem Notes

ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು: ಹುತ್ತರಿ ಹಾಡು ಕೃತಿಕಾರರ ಹೆಸರು: ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯ 5ನೇ ತರಗತಿ ಹುತ್ತರಿ ಹಾಡು ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಹುತ್ತರಿ [...]

5ನೇ ತರಗತಿ ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಪೂರಕ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ | 5th Standard Nanna Kavithe Notes

5ನೇ ತರಗತಿ ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ತರಗತಿ : ೫ ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಕೃತಿಕಾರರ [...]

5th Standard Sullu Helabaradu Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

5th Sullu Helabaradu Standard Kannada Notes | 5ನೇ ತರಗತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್  5th Sullu [...]

1 Comment