7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 7th Standard Social Science Notes

7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 7th Standard Social Science Notes 7th Class Social Science Notes Pdf in Kannada Medium 7th Std Social Notes Kseeb Solutions For Class 7 Social Science Notes in Kannada 2024 7th Social Science Notes Question Answer in Kannada Karnataka State Syllabus Seventh Social Science Notes Pdf

7th Standard Social Notes

7th Standard Social Science Notes Karnataka Pdf

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ!…… ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ…..7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆಂದೇ ಹಾಗೂ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು,

7th Standard Social Science Notes Pdf Part 1

ಕ್ರ.ಸಂಅಧ್ಯಾಯಗಳುನೋಟ್ಸ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿನೋಟ್ಸ್‌ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಇತಿಹಾಸ
1ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐರೋಪ್ಯರ ಆಗಮನವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಭಾರತವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಪೌರನೀತಿ
8ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
9ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ
10ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
11ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
12ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

7th Standard Social Science Notes Pdf Part 2

ಕ್ರ.ಸಂಅಧ್ಯಾಯಗಳುನೋಟ್ಸ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿನೋಟ್ಸ್‌ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಇತಿಹಾಸ
13ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
14ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
15ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
16ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
17ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಳುವಳಿಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
18ಕರ್ನಾಟಕ‌ – ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
19ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಪೌರನೀತಿ
20ನ್ಯಾಯಾಂಗವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
21ರಕ್ಷಣಾಪಡೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
22ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆರೆ ದೇಶಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
23ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ
24ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
25ಅಂಟಾರ್ಟಿಕವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

FAQ

1. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್‌ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್‌ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ

2. 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?

7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವು ಒಟ್ಟು 25 ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ:

7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh