rtgh

Tag Archives: 1st puc

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 11 ಸಮಕಾಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc History Chapter 11 Notes Question Answer

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಕಾಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಟ್ಸ್‌ 1st Puc History Chapter 11 Notes Question Answer Download Kseeb [...]

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ-10 ಪ್ರಪಂಚದ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ರ್ಟೀಯ ಸಂಘಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc History Chapter 10 Notes Question Answer

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ-10 ಪ್ರಪಂಚದ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ರ್ಟೀಯ ಸಂಘಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌, 1st Puc History Chapter 10 Notes [...]

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ 9.3 ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Jarmany Ekikarana History Notes

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ 9.3 ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌, 1st Puc Jarmany Ekikarana History Notes Question [...]

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ 9.2 ಇಟಲಿಯ ಏಕೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Italy Ekikarana History Notes in Kannada

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ 9.2 ಇಟಲಿಯ ಏಕೀಕರಣ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ , 1st Puc Italy Ekikarana History [...]

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ – 09 ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಉದಯ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc History Chapter 9 Notes Question Answer

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ 9.1 ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಉದಯ ನೋಟ್ಸ್‌, 1st Puc History Chapter 9 Notes [...]

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ( 8.4 ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿ – 1917) ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ | Rashya Kranti History Notes

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ( 8.4 ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿ – 1917) ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್, 1st Puc Rashya [...]

‌ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು (ಅಧ್ಯಾಯ 8.3 1789 ರ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿ‌) ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ | 1st Puc France Kranti History Notes

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು (ಅಧ್ಯಾಯ 8.3 1789 ರ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿ‌) ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್, 1st Puc France [...]

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ( ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ) ಅಧ್ಯಾಯ 8.2 ಅಮೇರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc America Swatantra Sangrama Notes

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ 8.2 ಅಮೇರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌, 1st Puc America Swatantra Sangrama Notes [...]

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ 8.1 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ | 1st Puc Kaigarika Kranti History Notes

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ 8.1 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 1st Puc Kaigarika Kranti History Notes [...]

ಪ್ರಥಮ ಪಿ. ಯು. ಸಿ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc History Chapter 7 Notes in Kannad Medium

ಪ್ರಥಮ ಪಿ. ಯು. ಸಿ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ , 1st Puc History Chapter 7 [...]