rtgh

Category Archives: Social Science

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ-10 ಭಾರತ: ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | Class 10 Social Science Chapter 10 Notes in Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ-10 ಭಾರತ: ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 10th Social [...]

1 Comment

10ನೇ ತರಗತಿ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Dudime Mattu Arthika Jeevana Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Standard Dudime Mattu Arthika Jeevana Notes [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Samajika Stara Vinyasa Social Notes in Kannada Medium

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Standard Samajika Stara Vinyasa Social Notes [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತಕ್ಕಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Political Chapter 6 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತಕ್ಕಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Social Science Political Chapter 6 [...]

2 Comments

‌10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ -5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ | 10th Standard Social Science Chapter 5 Notes In Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ -5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್, 10th Class Social [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-4 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Social Science Chapter 4 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-4 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter [...]

10ನೇ ತರಗತಿ (ಅಧ್ಯಾಯ.1) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ | 10th Class Social Science Chapter 1 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ, Bharatakke Yuropiyannara Agamana Social Notes [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ‌ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್ | 10th Standard Social Science All Chapter Notes 2023

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ‌ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್,10th Standard Social Science All Chapter Notes 10th Class [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-25 ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 25 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-25 ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, 10th Class Social Science [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-13 ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Class Social Science Chapter 13 Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-13 ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,10th Class Social Science Chapter 13 Notes Question [...]