Akkamahadevi Information in Kannada | ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, Akkamahadevi Information in Kannada, Biography Life History About Akkamahadevi in Kannada Akkamahadevi Vachanagalu in Kannada Akkamahadevi Jeevana Charitre in Kannada

Akkamahadevi Details in Kannada

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ (1130-1160) 12 ನೇ ಶತಮಾನದ  ಅವಳ 430 ವಚನ ಪದ್ಯಗಳು (ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಕವಿತೆಗಳ ಒಂದು ರೂಪ), ಮತ್ತು ಮಂತ್ರೋಗೋಪ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಂಗತ್ರಿವಿಧಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರು ಚಳುವಳಿಯ ಇತರ ಸಂತರಿಗಿಂತ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅಕ್ಕ (“ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ”), ಇದು ಬಸವಣ್ಣ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳಂತಹ ಮಹಾನ್ ವೀರಶೈವ ಸಂತರಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗೌರವಾರ್ಥ “ಅನುಭವ ಮಂಟಪ” ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಅವಳು ಶಿವನನ್ನು (‘ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ’) ತನ್ನ ಪತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾಳೆ, (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ‘ಮಧುರಾ ಭಾವ’ ಅಥವಾ ‘ಮಾಧುರ್ಯ’ ಭಕ್ತಿಯ ರೂಪವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಮೀಪದ ಉಡುತಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಆಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1130 ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು ನಿರ್ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸುಮತಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು, ಅವರು ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು.

ಆಕೆಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಮೂಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹ್ಯಾಗಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವಳ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಶಿವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊರೆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

akkamahadevi life history in kannada Pdf

ಥಾರು ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಕೂಡ ಕೌಶಿಕ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೈನ ರಾಜನು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು,

ಆದರೆ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು, ಬದಲಿಗೆ ಶಿವನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಳು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಿವಾಹದ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಮೂಲಗಳು ಸ್ವತಃ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವರಣೆಗಳು ಅವಳ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಅಥವಾ ವಚನಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ರಾಜನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿದ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾಳೆ,

ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಸೇರಿದೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ.

ಮದುವೆಯು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳಿವೆ: ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಕವಿ ಹರಿಹರ ತನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ,

ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮಸರಾದ ಇತರ ಖಾತೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ವಿವಾಹವು ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಹರಿಹರನ ಖಾತೆಯು, ರಾಜ ಕೌಶಿಕನು ತಾನು ಹಾಕಿದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಳು, ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಳು.

ಶಿವನ ಮನೆ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯು ರಾಜ ಕೌಶಿಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ತ್ಯಜಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಅವಳು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇನ್ನೆರಡು ಕವಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಅಲ್ಲಮ ಮತ್ತು ಬಸವ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಳು.

ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಳು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಚನವು ಆಕೆಯ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ರಾಜ ಕೌಶಿಕನು ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅವಳ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪುರಾಣ

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಉಡುತಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಶಿವನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಅವಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು.

ಮಹಾದೇವಿಯು ಕೌಸಿಕಾಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಂತರ ರಾಜನು ಆಕೆ ಹಾಕಿದ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಕ್ಷಣದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ, ಕೌಸಿಕಾ ಜೈನರಾಗಿದ್ದರು,

ಈ ಗುಂಪು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉಳಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿತು. ಅಕ್ಕನ ಕಾವ್ಯವು ದೇವರ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಕೆಯ ವಚನಗಳು ‘ನಾನು‘ ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಾಧಕರ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಮಾರ್ಗದ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ.

ಅಲೆಮಾರಿ ಕವಿ-ಸಂತನಾಗಿ ಬದುಕಲು ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು, ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಸಾಧು ಅಥವಾ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆಕೆ ಸಹವರ್ತಿ ಹುಡುಕುವವರನ್ನು ಅಥವಾ ಶರಣರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದಳು.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸ್ತು ಆಧಾರಿತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು

ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮಿ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿರುವ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ.

12 ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಇದು ಶಿವ ಭಕ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವು ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲದ (ಶ್ರೀಶೈಲ) ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ,

ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು.

ಕೆಲಸಗಳು

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ಕೃತಿಗಳು, ಇತರ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿ ಕವಿಗಳಂತೆ, ಆಕೆಯ ಅಂಕಿತದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಭಕ್ತಿಯ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಸಹಿ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದು

ಕೇವಲ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯಿರುವ ನಟರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಳು ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಲವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾಳೆ.

ಆಕೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ;

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿಯು ಪುರುಷ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪುರುಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ:

         “ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಡಿದೆ/ಯಾರಿಗೆ ಪುರುಷರು, ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೆಂಡತಿಯರು ” ಕೆಲವು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ಕೃತಿಗಳು, ಇತರ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತಿ ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳಂತೆಯೇ, ಪರಕೀಯತೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ: ಎರಡೂ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಂದ.

ಪರಂಪರೆ

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.

2010 ರಲ್ಲಿ, 13 ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಾಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಬಳಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಅನ್ನ ಮಹಾದೇವಿಯ ಚಿತ್ರಣವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ತ್ರೀವಾದ

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯು ಪರಮಶಿವನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ತನ್ನ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಅವಳು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಗಂಡನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು (ಶಿವ) ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪುರುಷರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಅತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ,

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರನ್ನು ನಯವಾದ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಮುಳ್ಳುಗಳು, ನಂಬಲರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತನ್ನ ಮರ್ತ್ಯ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ “ಕೊಳೆತು ಸಾಯುವ ಈ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ!”. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತೆಯಾಗುವ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳು

ನಾಳೆ ಬರುವದು ನಮಗಿಂದೇ ಬರಲಿ
ಇಂದು ಬರುವದು ನಮಗೀಗಲೇ ಬರಲಿ !
ಆಗೀಗಲೆನ್ನದಿರೂ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.

ಪೃತ್ವಿಯ ಗೆಲಿದ ಏಲೇಶ್ವರರ್ನ ನಾನು ಕಂಡೆ
ಭವಭ್ರಮೆಯ ಗೆಲಿದ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರನ ನಾನು ಕಂಡೆ
ಸತ್ವ ರಜ ತಮ ತ್ರಿವಿದವ ಗೆಲಿದ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನ ಕಂಡೆ
ಅಂತರಙ್ಗ ಆತ್ಮಘ್ಯಾನದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಸಿದ್ಧಯ್ಯನ ನಾನು ಕಂಡೆ
ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯಮಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದು
ಸುಘ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರಸಾದದಿನ್ದ
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಣ್ಡೆನಯ್ಯ.

Akkamahadevi Vachanagalu in Kannada

ಎನ್ನಂತೆ ಪುಣ್ಯಂಗೆಯ್ದವರುಂಟೆ ?
ಎನ್ನಂತೆ ಭಾಗ್ಯಂಗೆಯ್ದವರುಂಟೆ ?
ಕಿನ್ನರನಂತಪ್ಪ ಸೋದರನೆನಗೆ !
ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತರೇ ಬಂದುಗಳೆನಗೆ !
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಂತಪ್ಪ ಗಂಡ ನೋಡಾ ಎನಗೆ !!

ಲೋಕದ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ರವಿ ಬೀಜವಾದಂತೆ
ಕರಣಂಗಳ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ಮನವೇ ಬೀಜ
ಎನಗುಳ್ಳುದೊಂದು ಮನ
ಆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡವೆರೆದ ಬಳಿಕ

ಎನಗೆ ಭವ ಉಂಟೇ ? ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ

ಹಾಲು ತುಪ್ಪವ ನುಂಗಿ ಬೇರಾಗಬಲ್ಲುದೇ
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ನಿಯ ನಾರುಬಲ್ಲರು
ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ನೀನೆನ್ನೊಳಗಿರ್ದ ಪರಿಯ ಬೇರಿಲ್ಲದೇ ಕಂಡು ಕಣ್ತೆರೆದೆನು.

ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗದ ಚಿಂತೆ
ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಚಿಂತೆ
ಅನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನ

ಚಿಂತೆಯಲ್ಲದೆ ಲೋಕದ ಮಾತು ನಮಗೇತಕಣ್ಣ.

FAQ :

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನು?

ನಿರ್ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸುಮತಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಮೀಪದ ಉಡುತಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು

ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ :

ಬಸವಣ್ಣ

ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳು 

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ 

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ Comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *