Bhagat Singh Quotes in Kannada | ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಟ್ಸ್

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಟ್ಸ್ 

Bhagat Singh Quotes in Kannada, Bhagat Singh slogan in Kannada famous quotes inspirational images kavana galu, of Bhagat Singh

Bhagat Singh slogan in Kannada language

“ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಆತನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಿ. ”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

 

“ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವಕುಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

 

“ನಾನು ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಬೂದಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಣುವೂ ನನ್ನ ಶಾಖದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

 

“ಕ್ರಾಂತಿಯ ಖಡ್ಗವು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿತವಾಗಿದೆ-ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

 

“ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ಎರಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಗುಣಗಳು”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಕ್ರಾಂತಿಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಜಗಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲ.
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

 

“ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧದ ದಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಪವಾಗಿದೆ.”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಕ್ರಾಂತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವು, ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ನಡುವಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಂತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

 

“ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲ.
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್,

 

“ಹೌದು: ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಮರತ್ವದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆಪ್ಟನ್ ಸಿಂಕ್ಲೇರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ಸರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದೇವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ನಂಬಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಪಾಪ ಬಡವನಾಗಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಬಡತನ ಒಂದು ಪಾಪ; ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ! “– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಶಸ್ಸು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್,

 

25+ Bhagath singh quotes in kannada

 

“ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ” ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಚ್ಚನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಎಲ್ಲಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ, ಅವನ ‘ವಿಕಾಸ’ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ? ”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಹೌದು: ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಮರತ್ವದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಪ್ಟನ್ ಸಿಂಕ್ಲೇರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಿರ್ಲಜ್ಜವಾಗಿ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್,

 

“ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡ ದಿನ, ಅವರು ಮಾನವಕುಲದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನರಳುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿಮೋಚನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಯುಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತದೆ.
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಹುಚ್ಚರು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

 

“ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾನವ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಮಿತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ.”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅದನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪರಿಸರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಘಟಿತ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

 

“ದಯೆಯಿಲ್ಲದ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತನೆಯ ಎರಡು ಅಗತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

 

Bhagat Singh Quotes in Kannada

 

“ಜೀವನವು ಜೀವಿಸುವುದು ಅದರ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತರರ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ” – ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ನಾನೇಕೆ ನಾಸ್ತಿಕ: ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರವಚನ – ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಶಸ್ಸು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.”
– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾನವಕುಲದ ಒಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಹಕ್ಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಎಲ್ಲರ ನಾಶವಾಗದ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು. – ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

 

“ಕಿವುಡರು ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಶಬ್ದವು ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿರಬೇಕು”. – ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ದಯೆಯಿಲ್ಲದ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತನೆಯ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಹುಚ್ಚರು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ”.– ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

 

“ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ” – ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, 

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh