7th Standard Kannada Ramya Srushti Notes | 7ನೇ ತರಗತಿ ರಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th Standard Kannada Ramya Srushti Notes | 7ನೇ ತರಗತಿ ರಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th Standard Kannada Ramya Srushti Notes 7ನೇ ತರಗತಿ ರಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ  ಪಾಠ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ question answer, text book, pdf text book pdf download

ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ , 

ಪ್ರಶ್ನೆ 1 . ‘ ರಮ್ಯಸೃಷ್ಟಿ ‘ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ? 

ಉತ್ತರ : ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲಿ ಪುಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯ  ( ಸೂರ್ಯನ ) ಪ್ರಭಾವವನ್ನ  ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ 

 ಪ್ರಶ್ನೆ 2 . ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ? 

ಉತ್ತರ : ಸೂರ್ಯನು ನಭಾಂಗಣದಿ ದರೆ ಆಕಾಶವೆಂಬ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ . 

ಪ್ರಶ್ನೆ 3 . ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ . ಮುಂಜಾನೆಯ ಸೂರ್ಯನ ಹೊಂಗಿರಣಗಳು ( ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ) ರತ್ನದಂತಹ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪಸರಿಸಿ ( ಹರಡಿ ) ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು , 

ಮರ , ಗಿಡಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ .ಇಂತಹ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಠೀವಿಯಿಂದಮೇವನ್ನು ಮೇಯುತ್ತಿದೆ . ಎಲ್ಲವೂ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ . 

ಪ್ರಶ್ನೆ 4 . ಜೀವರಾಶಿಯ ವರ್ಣನೆ ‘ ರಮ್ಯಸೃಷ್ಟಿ ‘ ಕವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ?

 ಉತ್ತರ : ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪತಿಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಹಚ್ಚಹಸುರಾದ ಹುಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೋಹಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ . ಚ ಮೇಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ .ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಟಾಕು – ಠೀಕಾಗಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದಿರುತ್ತದೆ . 

ಪ್ರಶ್ನೆ 5 .  ‘ ರಮ್ಯಸೃಷ್ಟಿ ‘ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೇಯುವ ಠೀವಿಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೇಯುತ್ತಿವೆ . ಚೆಲುವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು , ಮೇಕೆ , ಎತ್ತು , ಎಮ್ಮೆ , ಆಡು ಚಿತ್ತಗೊಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಠೀವಿಯಿಂದ ಮೇಯುತ್ತಿವೆ . 

 ಪ್ರಶ್ನೆ 6 . ಯಾವುದರ ಚೆಲುವಿಗೆ ಮಿಗಿಲಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಮನುಜರು , ಗಂಡು , ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದವಾಗಿರುವರು . ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಸೊಗಸು , ಚೆಲುವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೇನೂ ಬೇಕು ಎಂದು ಕವಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಪುಕೃತಿಯ ಸೊಗಸಿಗೆ ಮಿಗಿಲಿಲ್ಲ .

ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ : – – 

ಮಧುರಚನ್ನ

 ಶ್ರೀಯುತ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಲಸಂಗಿಯ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಇವರು 7 ಕ್ರಿ.ಶ .1903 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದವರು . ಇವರ ಸಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಗುಜರಾತಿ , ತಮಿಳು , ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ‘ ರು ‘ ಮಧುರಚೆನ್ನ ‘ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಂಗಿ ಓದು ಮುಲ್ಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆ . ಆದರೆ ಬಂಗಾಳಿ , ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ,ಮರಾಠಿ , = ಆರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದರು . ವಚನ ವಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು . ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಪೂರ್ವರಂಗ , ಪೂರ್ವಯೋಗದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗು , ನನ್ನ ನಲ್ಲ ಇವರ ಕವನ ಸಂಕಲನ .ಜನಪದಗೀತೆಗಳ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಸಿಂಪಿಲಿಂಗಣ್ಣನವರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕುಲಗುರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ .

 ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು :

ಮಧುರ ಚೆನ್ನರ ರಮ್ಯಸೃಷ್ಟಿ ಪದ್ಯವು ಬಹಳ ಕೂಡಿದೆ . ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಆಕಾಶವಿದೆ . ಈ ಸುಂದರ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟೋ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ . ದೂರಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಿಸುವುದ ದರೆ ಭೂಮಿ ‘ ಆ ನೋಟ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ . ಸೂರ್ಯನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ . ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಿಯಾದ ಗಗನದಲಿ ತೇಲುತ್ತಿವೆ . ರವಿಕಿರಣಗಳು ( ಬಿಸಿಲು ) ಹಾಲಿನಂತೆ ಮೋದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ .ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ . ಎಲ್ಲವೂ ಹುಲ್ಲೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ . ಹಸಿರಾದ ಮರದ ಸಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯುತ್ತಿರುವ ಮೇಕೆ , ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿವಾಸಿಸಿರುವ ಹಕ್ಕಿ , ಎತ್ತು , ಎಮ್ಮೆ , ಆಡು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ( ಮಗ್ನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ) ಮೇಯುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ .ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ,

7th standard kannada Ramya Srushti  kannada Notes question answer, pdf, summary, lesson , class 7text book Pdf download, 7ನೇ ತರಗತಿ ರಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ  ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th Standard  lessons 7ನೇ ತರಗತಿ ರಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ

7th standard Ramya Srushti Notes 7ನೇ ರಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ, Ramya Srushti  kannada Notes

7ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪದ್ಯದ ಲಿಂಕನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು

ರಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್,7th Standard Kannada Ramya Srushti Notes Notes 7ನೇ ತರಗತಿ ರಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ Ramya Srushti Notes question answer text book pdf download

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

Books Pdf Download Notes App ಹಿಂದಕ್ಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh