3ನೇ ತರಗತಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ | 3rd Standard Mrugalayadalli Ondu Dina Kannada Notes

3ನೇ ತರಗತಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, 3rd Std Mrugalayadalli Ondu Dina Kannada Notes Question Answer Summery Pdf 2024 Kseeb Solution for Class 3 Chapter 10 Notes Mrugalayadalli Ondu Dina Notes in Kannada Pdf Download

Mrugalayadalli Ondu Dina Kannada Notes

Contents hide
3rd Standard Mrugalayadalli Ondu Dina Kannada Notes

ತರಗತಿ : 3ನೇ ತರಗತಿ

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ

ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಅ ) ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸು .

1. ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದರು ?

ಉತ್ತರ : ಮೊದಲು ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು ಹಾಗೂ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು .

2. ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳೆಂದರೇನು ?

ಉತ್ತರ : ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫಲಕಗಳೇ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು .

3. ಶಾಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬರೆದಿತ್ತು ?

ಉತ್ತರ : ಶಾಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಶಾಲಾ ವಲಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತು

4. ಮೃಗಾಲಯ ಎಂದರೇನು ?

ಉತ್ತರ : ಪ್ರಾಣಿ , ಪಕ್ಷಿ , ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೃಗಾಲಯ ಎನ್ನುವರು .

3rd Standard Mrugalayadalli Ondu Dina Kannada Notes

ಆ ) ಎರಡು – ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸು .

1. ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ?

ಉತ್ತರ : ಸೂಚನಾ ಫಲಕವು ಮುಂದೆ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ , ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ . ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತದೆ .

2. ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ .

ಉತ್ತರ : ಭಿತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸುವ ಪತ್ರಗಳೇ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು , ಅವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ . ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ .

3. ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು . ಏಕೆ ?

ಉತ್ತರ : ” ನೀರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು . ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು .

4. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನಿಸು ಕೊಡಬಾರದು ?

ಉತ್ತರ : ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ . ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಬಹುದು .

5. ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಯಾವುದು ? ಏಕೆ ?

ಉತ್ತರ : ‘ ‘ ನೀರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು . ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ . ” ಇದು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ , ಸೂಚನಾ ಫಲಕ . ಏಕೆಂದರೆ ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯ . ನಾವು ನೀರನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ಪೋಲು ಮಾಡದೇ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ .

3rd Class Mrugalayadalli Ondu Dina Lesson Notes in Kannada

ಇ ) ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸು .

1. ಫಲಕ : ನಾವು ರಸ್ತೆಬದಿ ದಾಟುವಾಗ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕು

2. ಗಮನ : ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸಿ

3. ಪರಿಮಳ : ಹೂವುಗಳು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತದೆ

ಈ ) ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆ

1. ಜಾಗರೂಕ X ಅಜಾಗರೂಕ

2. ಒಳಗೆ X ಹೊರಗೆ

3. ಮುಂದೆ X ಹಿಂದೆ

4. ದೊಡ್ಡದು X ಸಣ್ಣದು

ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ

ಅ ) ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಹುವಚನ ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆ .

1.ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

2. ಮಕ್ಕಳು

3. ಚಾಲಕರು

4. ವಾಹನಗಳು

5. ಪಕ್ಷಿಗಳು

6. ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಆ ) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಹೇಳಿಸು .

1. ತರಿಕೆರೆ ಏರಿಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿಮರಿ .

2. ಅತಳ ವಿತಳ ಸುತಳ ರಸಾತಳ , ತಳಾತಳ , ಮಹಾತಳ , ಪಾತಾಳ

3 . ಅಂಬರದಲ್ಲಾಡೋ ಹುಡ್ಗ ಅವನ ಕಾಲಾಗ ಬೆಳ್ಳಿ , ಕಡ್ಗ

ಇ ) ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸು :

ಮಾದರಿ : ಹಾರು : ಹಾರುತ್ತಾನೆ , ಹಾರುವನು . ಹಾರಿದನು .

1. ಮಾಡು : ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮಾಡುವನು ಮಾಡಿದನು

2. ಊದು : ಊದುತ್ತಾನೆ ಊದುವನು ಊದಿದನು

3. ಹಾಡು : ‘ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಡುವನು ಹಾಡಿದನು .

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದ ರಚಿಸು .

ಉದಾ : ಲ- ಯ ಗಾ : ಮೃಗಾಲಯ

1. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಿ ಪ

ಉತ್ತರ : ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ

2. ಕ ಸ ಥ ನಾ ಚ ಲ

ಸೂಚನಾ ಫಲಕ

3. ಯ ವ ಶಾ ಲ ಲಾ

ಶಾಲಾವಲಯ

4. ತಿ ಸು ತಿಂ ನಿ ಡಿ

ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು

5. ತ ರಿ ಹಾ ಸ್ಯ ಭ

ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ

ಈ ) ‘ ಅ ‘ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆ .

ಮಾದರಿ : ಅಳತೆ

1. ಅಗಸ

2. ಅಕ್ಷರ

3. ಅಂತ್ಯ

4. ಅಭ್ಯಾಸ

5. ಅಂದ

Mrugalayadalli Ondu Dina Kannada Notes

ಉ ) ಮಾದರಿಯಂತೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆ .

ಮಾದರಿ : ಶಾಲೆ + ಅನ್ನು = ಶಾಲೆಯನ್ನು

1. ಮನೆ + ಅನ್ನು = ಮನೆಯನ್ನು

2. ಕಿಟಕಿ + ಅನ್ನು = ಕಿಟಕಿಯನ್ನು

3. ಚಾಪೆ+ ಅನ್ನು = ಚಾಪೆಯನ್ನು

4. ರಸ್ತೆ + ಅನ್ನು = ರಸ್ತೆಯನ್ನು

5. ಪಕ್ಷಿ + ಅನ್ನು = ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು

FAQ

1. ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳೆಂದರೇನು ?

ಉತ್ತರ : ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫಲಕಗಳೇ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು .

2. ಮೃಗಾಲಯ ಎಂದರೇನು ?

ಉತ್ತರ : ಪ್ರಾಣಿ , ಪಕ್ಷಿ , ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೃಗಾಲಯ ಎನ್ನುವರು .

3. ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು . ಏಕೆ ?

ಉತ್ತರ : ” ನೀರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು . ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು .

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

3ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ PDF

3ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh