3ನೇ ತರಗತಿ ನನ್ನ ಕನಸು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | 3rd Standard Nanna Kanasu Lesson Notes Question Answer

3ನೇ ತರಗತಿ ನನ್ನ ಕನಸು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನೋಟ್ಸ್‌, 3rd Standard Nanna Kanasu Lesson Notes Question Answer Summery 3rd Class Nanna Kanasu Lesson Pdf 2024 Kseeb Solution For Class 3 Nanna Kanasu Notes

Nanna Kanasu 3rd Standard Lesson in Kannada

3rd Standard Nanna Kanasu Lesson Notes Question Answer

Nanna Kanasu 3rd Standard Lesson Question Answer

ಅ ) ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ .

1. ಕಾಡಿಗೆ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಬಂದವರು ಯಾರು ?

ಉತ್ತರ : ಕಾಡಿಗೆ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಬಂದವರು ಮನುಷ್ಯನು . ( ಮಾನವ )

2. ಮಾನವ ಯಾರನ್ನು ಅಂಜುಬುರುಕ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ?

ಉತ್ತರ : ಮಾನವ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಅಂಜುಬುರುಕ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು .

3. ಕೋತಿ ಮಾನವನನ್ನು ಏನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು ?

ಉತ್ತರ : ಕೋತಿ ಮಾನವನನ್ನು ‘ ನೀವು ಸುಂದರವೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಸುಂದರವೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

4. ಮಾನವನ ಯಾರನ್ನು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರೆಂದು ಮೂದಲಿಸಿದನು ?

ಉತ್ತರ : ಮಾನವ ಕಾಡುಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರೆಂದು ಮೂದಲಿಸಿದನು

3rd Class Nanna Kanasu Lesson Pdf

ಆ ) ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು -ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ

1. ಮೊಲವು ಮಾನವನನ್ನು ಅವಿವೇಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಏಕೆ?

ಉತ್ತರ : ಕಾಡಿಗೆ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಬಂದ ಮಾನವನನ್ನು ಕಂಡು ಮೊಲವು , ಇಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ . ಆದರೂ ಕಾಡಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿವೆಯಲ್ಲಾ ಅವಿವೇಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿತು .

2. ರಾಜು ಕಂಡ ಕನಸೇನು ?

ಉತ್ತರ : ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಹೋದ ಮಾನವನ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯ ಕನಸು ರಾಜು ಕಂಡನು .

3. ಮಾನವನ ಸವಾಲಿಗೆ ಕಾಗೆಯ ಉತ್ತರವೇನು ?

ಉತ್ತರ : ‘ ಗೀಜಗನ ಗೂಡು , ಜೇನುಗೂಡು , ಗೆದ್ದಲುಹುಳು ಕಟ್ಟುವ ಹುತ್ತಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ , ಸುರಕ್ಷಿತ ! ಕಸದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಪುಕೃತಿಯ ನಾಶದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ ‘ ಎಂಬುದು ಕಾಗೆಯ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ

Nanna Kanasu Pata Question Answer Notes

ಇ ) ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು , ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ?

1. “ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿ ” .

ಉತ್ತರ : ಈ ಮಾತನ್ನು ಮರವು ಮಾನವನಿಗೆ ಹೇಳಿತು . ಮರವು ಮಾನವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುತ್ತ , ಏ ಮಾನವ , ನೀನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪುಕೃತಿಯ ಅಂಗವಾದ ಕಾಡಿನ ನಾಶದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ನಾಶವೆಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರಿತುಕೋ . ಕಾಡಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗು , ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿ . ನೀನು ಬದುಕುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ‘ ಎಂದು ಮರವು ಮಾನವನಿಗೆ ಹೇಳಿತು .

2. “ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ . ”

ಉತ್ತರ : ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ರಾಜುವಿನ ಅಮ್ಮ ರಾಜುವಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ . ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದು ರಾಜುವು ತನಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನ ವಿಚಾರ ‘ ಕಾಡಿನ ಕಥೆ’ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ , ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಹೋದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ . ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ರಾಜುನ ಅಮ್ಮನು “ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ‘ ಕಾಡಿನ ಕತೆ ‘ ಓದಿ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲಾ , ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದೆ . ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ‘ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ .

ಈ ) ‘ ಅ ‘ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ‘ ಬ ‘ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆ .

‘ ಅ ‘ ‘ ಬ’

೧. ಕೋಗಿಲೆ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ

೨ ಜಿಂಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣು

೩ . ನವಿಲು ಆಕರ್ಷಕ ನಡಿಗೆ

ಉ) ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ.

  1. ಅಂಜುಬುರುಕ X ಧೈರ್ಯವಂತ
  2. ಮೊದಲು X ಕೊನೆ
  3. ಉಳಿವು X ಅಳಿವು
  4. ಅತಿವೃಷ್ಠಿ X ಅನಾವೃಷ್ಠಿ

FAQ

1. ಕಾಡಿಗೆ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಬಂದವರು ಯಾರು ?

ಉತ್ತರ : ಕಾಡಿಗೆ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಬಂದವರು ಮನುಷ್ಯನು . ( ಮಾನವ )

2. ಕೋತಿ ಮಾನವನನ್ನು ಏನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು ?

ಉತ್ತರ : ಕೋತಿ ಮಾನವನನ್ನು ‘ ನೀವು ಸುಂದರವೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಸುಂದರವೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

3ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ PDF

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh