ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Sociology Chapter 8 Notes in Kannada

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌, 1st Puc Sociology Chapter 8 Notes in Kannada Question Answer Mcq Pdf Download, Kseeb Solution For Class 11 Sociology Chapter 8 Notes Parisara Mattu Samaja Notes in Kannada ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ notes Environment and Society

 
1st Puc Sociology Chapter 8
1st Puc Sociology Chapter 8

1st Puc Sociology Chapter 8 Notes in Kannada

I. ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ( ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

1. ಪರಿಸರ ಎಂದರೇನು ?

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಸರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

2. ಪರಿಸರ ಎಂಬ ಪದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದುದು ಹೇಗೆ ?

ಪರಿಸರ ಎಂಬ ಪದವು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ Environment ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, Environment ಎಂಬ ಪದವು ಪ್ರೆಂಚ್‌ ಭಾಷೆಯ Environ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, Environ ಎಂದರೆ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ Surround ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ .

3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ,

ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರವಾಗಿದೆ . ಜೀವನಾಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಎನ್ನುವರು .

4. ಜೀವ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ?

ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರ ಎನ್ನುವರು . ಜೀವಿ , ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸಂತತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕವಾಗಿದೆ ಜೀವಿಯು ಹುಟ್ಟಿ , ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರದ ಅಸ್ಥಿತ್ವವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದುದು . ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರವು ಕಲುಷಿತವಾದರೆ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ .

5. ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು ?

ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದ ಹಿತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು .

6. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು ?

ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದನ್ನು “ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ” ಎನ್ನುವರು .

7. ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು ?

ಮಾನವನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವುದೇ ‘ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ’ವಾಗಿದೆ .

8. ಭೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು ?

ಮಾನವನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಭೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎನ್ನುವರು .

9. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು ?

ಮಾನವ ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡುವ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎನ್ನುವರು .

10. ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ?

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಯರ್ ಎಂಬಾತನು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದನು .

11. ಓರೋನ್ ಪದರ ಎಂದರೇನು ?

ಓರೋನ್ ಎಂಬುದು ಭೂಮಿಯ ಸರಗೋಳ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಓರೋನ್ ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಮೊರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಭೂ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪದರವಾಗಿದೆ .

1st Puc Sociology Chapter 8 Question Answer

II . ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ( 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

12. ಪರಿಸರದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ?

ಪರಿಸರವನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಅವುಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ

2 ) ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರ

3 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ

13. ಜೀವ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಗಳು ಯಾವುವು ?

ಜೀವ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಗಳೆಂದರೆ

1) ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರ

2 ) ಸಸ್ಯ ಜೀವ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರ

3 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಜೀವ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ .

14. ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು ?

ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ

1 ) ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು .

2 ) ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು .

3 ) ಕೃಷಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು , ಪೊಟಾಷ್ , ಫಾಸ್ಪೇಟ್ , ರೋಗನಿರೋಧಕಗಳು , ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ , ಕಳೆನಾಶಕಗಳು , ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ನಾಶಕಗಳು , ಜಂತುನಾಶಕಗಳು .

4 ) ಫೋಟೋ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾದ ಓರೋನ್ , ಸ್ಮಾಗ್ , ಸಾರಜನಕದ ಆಕ್ಸೆಡ್ , ಈಥಲೀನ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು .

5 ) ಲೋಹಗಳಾದ ಪಾದರಸ , ಸೀಸ , ಕಬ್ಬಿಣ , ನಿಕ್ಕಲ್ , ಸತು , ತವರ , ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂಗಳು ,

6 ) ಪ್ಲೋರೈಡ್‌ಗಳು .

7 ) ಸಂಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಹೊಗೆ , ಡಾಂಬರು , ಧೂಳು ಮುಂತಾದವು .

8 ) ಆಮ್ಲಗಳಾದ ಗಂಧಕಾಮ್ಲ , ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು .

9 ) ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳಾದ ಇಂಗಾಲದ ಮೊನಾಡ್ , ಸಾರಜನಕದ ಆಕ್ಸೆಡ್‌ಗಳು , ಗಂಧಕದ ಡೈಯಾಕ್ಸೆಡ್ , ಕ್ಲೋರಿನ್ , ಬೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನ್‌ಗಳು .

15. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಓರೋನ್ ಪದರ ವಿನಾಶ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ , ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದ ವಿಪತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ .

16. ಯಾವುದಾದರು ಎರಡು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರದ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರದ ಅನಾಹುತಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಕಸದ ರಾಶಿ , ಕೊಳಚೆ ನೀರು , ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ .

2) ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಹೊಗೆಯ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೆಡ್ , ಮೊನಾಕ್ಸೆಡ್ , ಸಾರಜನಕದ ಆಕ್ಸೆಡ್ ಮುಂತಾದವು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ .

17. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎಂದರೇನು ?

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ , ಪರಿಸರದ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ , ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ , ಅರಣ್ಯನಾಶ , ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ , ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ , ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದು . ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ , ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎನ್ನುವರು .

18. ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಎಂದರೇನು ?

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಗಂಧಕ ಹಾಗೂ ಸಾರಜನಕದ ಆಸ್ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳು ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ . ಇವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಧೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ . ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಂಧಕಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಗುಂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ವಾತಾವರಣ ತೇವಾಂಶವಾದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಆಮ್ಲ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಆಮ್ಲದ ಮಳೆ ಎನ್ನುವರು .

19. ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರೇನು ?

ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್‌ಡೈಆಕ್ಸೆಡ್ , ಮಿಥೇನ್ , ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೆಡ್ , ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಡ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವರು .

20. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಂದರೇನು ?

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎನ್ನುವರು .

21. ಯಾವುದಾದರು ಎರಡು ಪರಿಸರದ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ .

1 ) ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಚಳುವಳಿಗಳೆಂದರೆ

1) 1973 ರಲ್ಲಿ ‘ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್‌ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ‘ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ “ ಚಿಕ್ಕೋ ಚಳುವಳಿ ” .

2 ) 1983 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳುವಳಿ ,

1st Puc Sociology Chapter 8 Notes in Kannada Pdf

III . ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ( 10-15 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

22. ಪರಿಸರದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ,

2 ) ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರ .

3 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ .

1 ) ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ .

ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರವು ನೆಲ – ಜಲ , ಬೆಟ್ಟ – ಗುಡ್ಡ , ಕಾಡು , ಗ್ರಹ , ನಕ್ಷತ್ರ , ಸರೋವರ , ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಇದನ್ನು ಭೌತಿಕ , ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರವೆಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಈ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲದಿದ್ದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಮಾನವನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ . ಮಾನವನ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರವು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ . ಉದಾ : – ಜನಸಂಖ್ಯೆ , ಜನಾಂಗೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ , ಆರ್ಥಿಕ , ಧಾರ್ಮಿಕ , ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ , ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ .

2 ) ಜೈವಿಕ ಪರಿಕರ .

ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರವು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸರವಾಗಿದೆ . ಜೀವಿ , ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸಂತತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕವಾಗಿದೆ . ಜೀವಿಯು ಹುಟ್ಟಿ , ವಿಕಾಸಗೊಂಡು , ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದುದು . ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರವು ಕಲುಷಿತವಾದರೆ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ .

3 ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ .

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ . ಇದು ಮಾನವನ ಬದುಕಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಪರಿಸರವಾಗಿದೆ . ಸಮಾಜ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಲ್ಪನಾತೀತ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರವು ಜೀವನಾಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರವು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವ ಶಿಶುವಿನ ಪಾಲ – ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ . ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸೂತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯಗಳ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದು .

23. ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ .

ಪರಿಸರವು ಮಲಿನಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ .

1 ) ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ : ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದನ್ನು “ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ” ಎನ್ನಬಹುದು . “ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ” ಶಬ್ದಕೋಶದ ಪ್ರಕಾರ- ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೆ- ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ , ಮೌಲ್ಯಯುತ ಜೀವಿಗಳಾದ ಸಸ್ಯಗಳು , ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ .

ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧಕದ ಆಕ್ಸೆಡ್ , ಸಿಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ . ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ , ವಾಹನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ .

2 ) ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ : ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದೇ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ನೀರು ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು , ಜೀವಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದನ್ನು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು . ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ , ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೈಗಾರೀಕರಣ , ನಗರೀಕರಣಗಳು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ . ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು .

1 ) ಒಳನಾಡಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ

2 ) ಅಂತರ್‌ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ

3 ) ನಗರ ಮಾಲಿನ್ಯ .

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ರಾಸಯನಿಕಗಳು , ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು , ಬಣ್ಣಗಳು , ಚರಂಡಿಯ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ .

3 ) ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ: ಅಹಿತಕರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಮಾಣವು , ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ . ಇದು ಸಹ ಮಾನವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ . ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ .

4 ) ಮಣ್ಣು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪದರದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಅಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಲಿನ್ಯ ಎನ್ನುವರು . ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದು , ಜಲಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು .

5 ) ಅಣುವಿಕಿರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕೆಲವು ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊರಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ . ಇವು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಅಣುವಿಕಿರಣಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ . ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ ಎನ್ನುವರು . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಲೋರಿಯಂ , ರೇಡಿಯಂ , ಪೊಟಾಶಿಯಂ ,

6) ತಾಪ ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು , ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಉಷ್ಣತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಇದರಿಂದ ತಾಪಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ . ಇದರಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ . ಇದನ್ನೇ ತಾಪಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ .

7 ) ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ .

8 ) ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ : ಗೃಹ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ , ಬಿಸಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ

9 ) ಸಾಗರ ಮಾಲಿನ್ಯ : ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸೋರಿಕೆ , ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಸೋರುವ ತೈಲಗಳಿಂದ , ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಗರದ ನೀರು ಮಲಿನಗೊಂಡು ಸಾಗರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ .

24. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಂದರೇನು ? ವರ್ಣಿಸಿ .

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ‘ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ‘ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ . ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಪೃಥ್ವಿಯು ( ಭೂಮಿಯು ) ಸಮುದ್ರ , ಮಿಥೇನ್ , ಅಮೋನಿಯಂ , ಜಲಜನಕ , ನೀರಾವಿಯಂತ ಅನಿಲಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂಡಾರ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು . ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು . ಮಾನವ ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವ ವಿಕಾಸವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದಿತು .

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದಿಡಿದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಚಿಟೆ , ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೀನು , ತಿಮಿಂಗಲ , ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಜೀವಿಸಿದ್ದು ಮಿಲೇನಿಯಂ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ರಮೇಣ ವಾಯು , ನೀರು , ಉಷ್ಣಾಂಷಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ . ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯಗಳು , ರೋಗ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ . ಜೀವಸಂತತಿ ನಶಿಸಿ ಹೋದರೆ ಅದರ ಮುನರ್‌ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಸಾಧ್ಯ . ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು .

25. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ?

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ , ಪರಿಸರದ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ , ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ , ಅರಣ್ಯನಾಶ , ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ , ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ , ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು . ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ತಾಪಮಾನವೇ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ . ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆ , ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ . ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ವಾಯುಚಲನೆ , ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಉಷ್ಣ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಣಾಮ ಬೀರಿ ಇಡೀ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತು . ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ನಾಗರೀಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ . ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು .

26. ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ತಿಳಿದಿದೆ ?

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಗಂಧಕ ಹಾಗೂ ಸಾರಜನಕ ಆಕ್ಸೆಡ್‌ಗಳು ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ . ಇವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹು ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ . ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ವಾಯು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಂಧಕಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಗುಂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ವಾತಾವರಣ ತೇವಾಂಶದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಆಮ್ಲ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ‘ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ‘ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ .

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಮಂಜು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಆಮ್ಲಗುಣ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಳೆಯನ್ನು “ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಮಲಿನಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಗಂಧಕದ ಆಕ್ಸೆಡ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಜನಕದ ಆಕ್ಸೆಡ್‌ಗಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು , ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ , ಆಧಾರಿತ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗ ಹೊರ ಬರುವ ಹೊಗೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಆಮ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ .ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಿಲೆಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ . ಕಾಡಿನ ಮರಗಳ ಎಲೆ ಉದುರುತ್ತವೆ .

ಆಮ್ಲ ನೀರು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ . ಜಲಚರಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ , ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ . ತಾಜ್‌ಮಹಲಿನ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯ ಬಿಳುಪು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ . ವರ್ಣಚಿತ್ರ , ಗಾಜು , ಆಭರಣಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಳಪಿನ ಗುಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ . ಇದನ್ನು ಶಿಲಾರ್ಖದ ಅಥವಾ ಶಿಲಾಕೂಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ .

ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೂ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಹೊಗೆ ವಾಯುಮಂಡಲ ಸೇರುವ ಗಂಧಕ ಹಾಗೂ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೆಡ್‌ಗಳು ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಬಹುದು . ಹೀಗೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರುವಂತಾಗಿದೆ . ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ , ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು . ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು .

IV . ಹತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ( 30-40 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ )

27. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ?

ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ವಿನಾಶದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ . ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ . ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ , ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ನಾಶಕ್ಕೆ ಮಾನವನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ .

ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗವಾದ ಗೀಳು .

2 ) ನಗರ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಗರೀಕರಣ .

3 ) ನಗರ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು .

4 ) ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ದುರಾಸೆ ,

5 ) ಒಳಚರಂಡಿಯ ಹೊಲಸು , ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಜಕಗಳು ಮತ್ತು ಮೃತ ದೇಹಗಳ ದಹನ .

6 ) ಔಷಧಿಗಳು , ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ . ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಹಾಗೂ

7 ) ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು .

8 ) ಅರಣ್ಯನಾಶ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ,

9 ) ಜೈವಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯ .

10 ) ವಿಕಿರಣ ಪದಾರ್ಥಗಳು ,

11 ) ವಿವೇಚನಾ ರಹಿತ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ ,

12 ) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ .

13 ) ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಪರಾಧಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ .

28. ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಜೀವಿಗಳ ಶಾರೀರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ . ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದರೆ

1 ) ಪರಿಸರಮಾಲಿನ್ಯವು ಮಾನವನ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು . ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕರಾಳ ಮುಖದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ ಜಗತ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ .

2 ) ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹೊಗೆಯು ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೆಡ್ , ಮೊನಾಕೈಡ್ , ಸಾರಜನಕದ ಆಕ್ಸೆಡ್‌ಗಳು ಜಲಜನಕ ಮುಂತಾದವು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿ ಕ್ಷಯ , ಅಸ್ತಮ , ರಕ್ತಹೀನತೆ , ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು , ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ , ಚರ್ಮರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ .

3 ) ವಿಶ್ವದ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು , ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ . ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ .

4) ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಕ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಮನೋ ದೈಹಿಕ ವಿಕಲತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವುವು .

5 ) ಕಸದರಾಶಿ , ಕೊಳಚೆನೀರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ .

6 ) ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಓರೋನ್ ಪದರಗಳು ಘಾಸಿಗೊಂಡಿದೆ . ಅತಿ ತೀಕ್ಷವಾದ ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪುವುದರಿಂದ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ .

7 ) . ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಜ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಹಳ್ಳ – ಕೊಳ್ಳ ನದಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವ ನೀರು ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜಲಚರಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ .

8 ) ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸೋರುವಿಕೆಯಿಂದ ಜಲಚರ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತವೆ , ಪ್ರತಿವರ್ಷ ತೈಲ ಸೋರುವಿಕೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ 50.000 ದಿಂದ 250.000 ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತವೆ . ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ .

9 ) ಡಿಡಿಟಿ ಯಂತಹ ವಿಷಪೂರಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಕೆಯಿಂದ ನರವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ .

10 ) ಅಣುವಿಕಿರಿಣ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ .

29. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏಕೆ ಅದೇ ಸಮಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

 • ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದೇ ಸಮಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ . ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ ಸಮಾಜ , ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಜೀವಿ ಎನಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ . ಮನುಷ್ಯರ ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಳೆಯಿತು . ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ .
 • ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವಸತಿಗಾಗಿ , ವೈಭೋಗದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡತೊಡಗಿದ , ಅರಣ್ಯಗಳ ನಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು . ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು . ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಕತೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿತು . ಒಂದೆಡೆ ಪರಿಸರದಿಂದ ವೃಕ್ಷಗಳು ನಾಶವಾದಂತೆ ಮಳೆಯು ಮಾಯವಾಯಿತು . ಪರಿಣಾಮ ಬರಗಾಲ , ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ,
 • ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ , ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುವು .
 • ಸಮಾಜದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು , ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ , ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ , ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವು ಉಂಟಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
 • ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ , ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ , ಕ್ಷಯ , ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಭಯಂಕರ ಕಾಯಿಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ . ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಗಳಾದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ , ಭೂಕಂಪ , ಸುನಾಮಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ .
 • ಅಪಾರ ಸಾವು – ನೋವು ಉಂಟಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ , ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯ ನಷ್ಟವಾಗುವುದುಂಟು , ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ , ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜೊತೆ – ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ , ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ . ” ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಲಗದ್ದೆ – ತೋಟ , ಮನೆ – ಮಠಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಗತಿಕರಾ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಬೇಟೆಗೆ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡತೊಡಗುತ್ತವೆ . ಹೀಗೆ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದೇ ಸಮಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ .

30. ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನೀಯ ಮತ್ತು ನೀತಿಧಾನಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ .

ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನೀಯ ಮತ್ತು ನೀತಿಧಾನಿಕ ಕ್ರಮಗಳೆಂದರೆ

 • 1948 ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ , ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು / ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮಂಜುರಾತಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ .
 • 1962 ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ , ಅಣುಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವು ` ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧೀನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದೆ . ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಅಣುಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ
 • 1972 ರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ . ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ . ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು .
 • ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 1974 ರಲ್ಲಿ … ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು .
 • 1981 ರಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು .
 • 1986 ರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .
 • 1988 ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಿದೆ .
 • 1989 ರ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ , ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ , ಶಾಲೆ – ಕಾಲೇಜು , ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿ ವಲಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದ , ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ .
 • 1991 ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ .
 • ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗಳು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ . ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ .

31. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .

 • ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂಬುದು ಆಧುನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ . ಇದರ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ‘ ‘ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರೀಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ .
 • ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ,
 • ನಗರ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಗರೀಕರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು .
 • ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ನದಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು .
 • ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರಾವೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಸಾಗಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪುನರ್‌ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು .
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಒಣಕಸ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು .
 • ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಯಾಗಬೇಕು
 • ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು , ನೌಕರಶಾಹಿ , ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಚಳುವಳಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕು .
 • ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವುದು .
 • ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು .
 • ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು .
 • ಮಾನವನು ಬಳಸುವ ಔಷಧಿಗಳು , ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು .
 • ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು . ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆರೆಡು ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ .

FAQ

1. ಪರಿಸರ ಎಂದರೇನು ?

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಸರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

2. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು ?

ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದನ್ನು “ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ” ಎನ್ನುವರು .

3. ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು ?

ಮಾನವನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವುದೇ ‘ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ’ವಾಗಿದೆ .

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

First Puc Political Science Notes

First PUC History Notes

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ Pdf

First PUC All Textbooks Pdf

All Subjects Notes

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh