rtgh

Tag Archives: Kannada notes

9ನೇ ತರಗತಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Standard Chennabhairadevi Kannada Notes

9ನೇ ತರಗತಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 9th Standard Chennabhairadevi Kannada Notes Question Answer Mcq Pdf [...]

9ನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಡಾ|| ಬಿ. ಜಿ .ಎಲ್‌. ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ 2023 | 9th Standard Naanu Kandanthe Dr B.G.L Swamy Kannada Notes

9ನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಡಾ|| ಬಿ. ಜಿ .ಎಲ್‌. ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌, 9th Standard Naanu Kandanthe [...]

6 Comments

10ನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಪ್ರಾಸ ಬಿಟ್ಟ ಕಥೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | 10th Standard Naanu Prasa Bitta Kathe Kannada Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ನಾನು ಪ್ರಾಸ ಬಿಟ್ಟ ಕಥೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 10th Standard Naanu Prasa Bitta Kathe [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಸೂತ್ರದ ಸರಳ ಹಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Swadeshi Sutrada Sarala Habba Kannada Notes 2023

10ನೇ ತರಗತಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಸೂತ್ರದ ಸರಳ ಹಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು,10th Standard Swadeshi Sutrada Sarala Habba Kannada [...]

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Udatta Chintanegalu Kannada Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು,10th Standard Udatta Chintanegalu Kannada Notes Question Answer Mcq [...]

6 Comments

10th Edege Bidda Akshara Kannada Notes | 10ನೇ ತರಗತಿ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

10ನೇ ತರಗತಿ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು,10th Standard Edege Bidda Akshara Kannada Notes Question [...]

9ನೇ ತರಗತಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Standard Ramarajya Kannada Notes

9ನೇ ತರಗತಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌, 9th Standard Ramarajya Kannada Notes Question Answer Pdf 2023, Kseeb [...]

12 Comments