ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Shikshakara Bagge Prabandha In Kannada

ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Shikshakara Bagge Prabandha In Kannada

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು, ಶಿಕ್ಷಕರೆಂದರೆ ಯಾರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಮುಕ್ಯವಾಗುತ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Shikshakara Bagge Prabandha In Kannada
ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Shikshakara Bagge Prabandha In Kannada

ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಪೀಠಿಕೆ

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನು ದೇವರು ನೀಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ.

ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಶಿಕ್ಷಕನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅವರು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಳೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನು ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಬೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಅವರು ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಲಕರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬಾಲ್ಯದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಎರಡನೇ ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕರು.

ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ನಾವು ಆಗಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರವು ತರಗತಿಯಿಂದ ಆಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನು ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅದ್ಭುತ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕನು ಜ್ಞಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೇಳುವವನು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಿರಿಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು, ತಪ್ಪು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಲು, ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇತರರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ದುಃಖಿತರಾದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾವು ನೋಯಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಾರರು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಘವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಗಳು. ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹಾರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ. ಶಿವ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಡಾ. ಕಲಾಂ ಅವರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಅವರು ತಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀ ರಮಾಕಾಂತ್ ಅಚ್ರೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಟನೆ, ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಂಧ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ, ಏಕಲವ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತ್ಯಾಗವು ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಯ್ಯೋ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದಾತ್ತ ವೃತ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಈ ಉದಾತ್ತ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರದಂತೆ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಕನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ತಂದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅವರನ್ನು “ಗುರು” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಒಬ್ಬ ಊಹಕ, ಒಡನಾಡಿ, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸರಣವು ಮೌಖಿಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕನು ಜ್ಞಾನದ ಏಕೈಕ ಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದನು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಮತ್ತು ಆಳವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ,

ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯ

ಉತ್ತಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ.

ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏಕತಾ ಭಾವವಿರುತ್ತದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಭೇದಭಾವ ಮಾಡಬಾರದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ನೋಟದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು.

ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಪಾಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು,

ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅನೇಕರು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ.

ಇದು ಅವರು ಕಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವರು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲವಾಗಿಸಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಪ ಸಂಹಾರ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು ಕೆಲವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕರ ತವರು ನೆಲವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕತ್ತಲೆಯ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕನು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ, ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Shikshakara Bagge Prabandha In Kannada

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪ್ರಬಂಧ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಪರಿಸರ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಬಂಧ

50+ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಂದ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *