Purandara Dasa Information in Kannada | ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, Purandara Dasa Information in Kannada, About Purandaradasa in Kannada, ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Purandara Dasa Story in Kannada Purandara Dasa Life History in Kannada Purandara Dasa Biography in Kannada

Information About Purandaradasa in Kannada

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು, ಕವಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರ. ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ

ಪುರಂದರದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಷೇಮಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು (ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿವೆ), 1494 ರಲ್ಲಿ.

ಅವರು ವರದಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವತಿಯವರ ಮಗ. ವರದಪ್ಪ ನಾಯಕ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಹುಡುಗ ಬೆಳೆದನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದನು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

ಅವರನ್ನು ‘ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡದ ಒಬ್ಬ ಜಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು.

ಪರಿವರ್ತನೆ

ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ, ‘ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ’ ಹೇಗೆ ಪುರಂದರ ದಾಸನಾದ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಥೆಯಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ದೂರವಿಡಲು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ದಯೆಯ ಹೃದಯದ ಮಹಿಳೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತಳಾದಳು, ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅವಳ ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ರತ್ನವನ್ನು ಮಾರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಆಭರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ ಅದನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು, ಅವನು ಆಭರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಾನೆ.

ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಅವಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಆಭರಣವು ಅವಳ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಂದದ್ದು ಭಗವಂತನೇ ಎಂದು ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು.

ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ

ಅವನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನು ಮಹಾನ್ ಸಂತ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಶಿಷ್ಯನಾದನು, ಅವನಿಗೆ ಪಂಡರಪುರದ ಭಗವಂತನ ನಂತರ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನನ್ನು ಪುರಂದರ ದಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಪುರಂದರ ದಾಸ ಭಕ್ತನಾಗಿ

ಪುರಂದರ ದಾಸನು ತನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಒಬ್ಬ ಸುಖಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಟಿಂಕಿಂಗ್ ಕಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಂಬೂರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದನು.

ಅವನು ಭಗವಾನ್ ಹರಿ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ, ತಾನೇ ರಚಿಸಿದ ಸುಂದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳು, ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ, ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಅವನ ಜೀವನ.

ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು

ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 475,000 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೇವಲ 1000 ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಅವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಆಡಂಬರಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಡಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಭಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸುಳ್ಳು ಭಕ್ತರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅವರ ರಚನೆಗಳು ಮೋಡಿಮಾಡುವಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಸಂಗೀತಗಾರ-ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ

ಪುರಂದರ ದಾಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ,

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಿದರು.

ಅವರು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಪುರಂದರದಾಸರು 84 ರಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವಗೀತೆಯೂ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವು – ಕ್ರಿಟಿಸ್, ಕೀರ್ತನ್ಸ್, ಪದಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗೀತಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಗಾವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅವನಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಕ್ತಿ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಪುರಂದರ ದಾಸರು ತಮ್ಮ 80 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯ ವಾಹನವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಬಳಸಿದರು.

FAQ :

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಪುರಂದರದಾಸರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಯಾವುದು?

ಪುರಂದರದಾದರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು :

Kuvempu Information

ಕನ್ನಡ ಕವಿ, ಕಾವ್ಯನಾಮಗಳು

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ಬಸವಣ್ಣ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ 

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment Box ನಲ್ಲಿ Comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

1 thoughts on “Purandara Dasa Information in Kannada | ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *