Kanakadasa Information in Kannada | ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Kanakadasa Information in Kannada | ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Kanakadasa Information in Kannada, life history, about kanakadasa in kannada kanakadasa,  kanakadasa biography in kannada, kanakadasa jeevana charitra ಕನಕ ​​ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ

ಕನಕದಾಸರ

ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ

ಕನಕ ​​ದಾಸ  ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಸಂಗೀತಗಾರ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕ. ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಉಗಾಭೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಹರಿದಾಸರಂತೆ, ಅವರು ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದರು.

ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಬ್ಯಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀರೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು.

ಅವರ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಯೋಧರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು

ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ, ರಾಮಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನೂ ಹೋದರೆ ಹೊಡೆನು

ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥ – “ನಾನು” ಹೋದರೆ, “ಹೋಗುವುದು” ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ‘

ತಾತ್ವಿಕ ಅರ್ಥ -ಹೋಗಲು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಲ್ಲೇಖದ ಹಿಂದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದವಿದೆ. ಕನಕದಾಸರ ಮಾಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದರು, ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು (ಮೋಕ್ಷ).

ಹಾಜರಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು, ಕನಕದಾಸರು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೃಡವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಅವನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಳಮಳಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಹೇಳಿದಾಗ ದೃ ಹೋದವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೆನು ಸುಳಿವಿಲ್ಲದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೋಪವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕನಕದಾಸರ ದೃಡಿಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಅವರ ಯಜಮಾನರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನಕದಾಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕನಕದಾಸನು ತಾನು ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆತನು ಚಿಂತನಶೀಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನು, ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

about kanakadasa in kannada

ಕನಕದಾಸರ ಸಾಧನೆ:

ಕನಕದಾಸರು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮಧ್ವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕನಕದಾಸರು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರೂ ಹೌದು.

ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಆದಿಕೇಶವನ ಭಕ್ತರಾದ ಕನಕದಾಸರು ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದವರು. ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಎಂಬುದು ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅಂಕಿತನಾಮ.

ಕನಕದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ:

ಕನಕದಾಸರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳು,ಸುಳಾದಿಗಳು,ಉಗಾಭೋಗಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಗೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 316 ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಐದು ಮುಖ್ಯ ಕಾವ್ಯಕೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

1. ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ
2. ನಳಚರಿತ್ರೆ
3. ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ
4. ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ
5. ನೃಸಿಂಹಸ್ತವ

ಉಡುಪಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು:

ಅನೇಕರ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ಉಡುಪಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯದೆ ಹೋದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಹಾಡತೊಡಗಿದರಂತೆ “ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನು ಕೊಡೊ ಹರಿಯೆ” ಆಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿತಂತೆ.

ಈಗಲೂ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದಗಡೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿರುಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ‘ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

Kanakadasa Information in Kannada

ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಬಸವಣ್ಣ

ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ

One thought on “Kanakadasa Information in Kannada | ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh