6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಂಡಲಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Science Chapter 12 Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಂಡಲಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Science Chapter 12 Notes Question Answer in Kannada Medium 2022 Kseeb solutions For Class 6 Science Chapter 12 Notes Pdf Download Class 6 Science Chapter 12 Vidyuchakti Mattu Mandalagalu Notes 6th Class 12 Lesson Vignana Notes

Contents

6th Standard Science Chapter 12 Notes

1) ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ,

ಎ) ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಸ್ವಿಚ್

ಬಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಗ್ರಗಳಿವೆ.

2) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಅಥವ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿ,

ಎ) ಲೋಹಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. – ಸರಿ

ಬಿ) ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಂತಿಗಳ ಬದಲು ಸೆಣಬಿನ ದಾರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಂಡಲ ರಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ತಪ್ಪು

ಸಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಹಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ತಪ್ಪು

3) ಚಿತ್ರ 12.13ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಟ್ ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ವಿವರಿಸಿರಿ.

ಉತ್ತರ : ಬಲ್ಬನ ಒಂದು ತುದಿ ಪರೀಕ್ಷಕ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರವಾಹವು ಈ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲ್ಡ್ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

4) ಚಿತ್ರ 12.14ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಬಲ್ಟ್ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎರಡು ತಂತಿಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ತುದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ,

ಉತ್ತರ : ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಂಡಲಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಂಡಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಕೋಶದ ಧನಾತ್ಮಕ ತುದಿಯನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ (ಕ್ಲಿಪ್) ನಿಂದ ತಂತಿಗಳ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ತುದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಲ್ಸ್‌ನ ಮೂಲ ತುದಿಯನ್ನು ಸ್ವಿಚನಿಂದ ಇತರೆ ತಂತಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಕ್ತ ತುದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

5) ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು ? ಅಂತರ್ಗತ ಸ್ವಿಚ್‌ ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ.

ಉತ್ತರ : ಸ್ವಿಚ್ ಎನ್ನುವುದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ‘ಆನ್’ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರವಾಹವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಿಚ್ ‘ಆಫ್’ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರವಾಹವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ನಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಜ್ಯೂಸರ್‌ಗಳು ಟಿವಿ, ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ.

6) ಚಿತ್ರ 12.14ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಸೇಫ್ಟಿಪಿನನ ಬದಲು ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಬಲ್ಪ್ಬೆ ಳಗುವುದೇ ?

ಉತ್ತರ : ರಬ್ಬರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್‌ನ ಅವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅವರು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮಂಡಲ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೇಫ್ಟಿಪಿನ್ ಅನ್ನು ರಬ್ಬರನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಬಲ್ಸ್ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

7) ಚಿತ್ರ 12.15ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಲ್ ಬೆಳಗುತ್ತದೆಯೇ ?

ಬಲ್ಪ್ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಶದ ಎರಡು ತುದಿಗಳು ಬನ ಒಂದೇ ತುದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಕೋಶದ ಎರಡು ತುದಿಗಳನ್ನು ಬಲ್ಸ್‌ನ ಎರಡು ತುದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಬಲ್ಪ್ ಉರಿಯುತ್ತದೆ.‌

FAQ :

1. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ?

ಸ್ವಿಚ್

2. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಂಡಲ ಎಂದರೇನು? 

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಆವೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

6ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯರೇ..

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in   ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ  6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *