7th Standard Parisara Samatholana Kannada Notes | 7ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th Standard Parisara Samatholana Kannada Question Answer Notes |7ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕನ್ನಡನೋಟ್ಸ್

7th Standard parisara samatholana Notes | 7ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್, question answer, text book pdf download
7th standard kannada 4th lesson question answers, ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ 7ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ

ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಶ್ನೆಗಳು 

ಅ . ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ . 

ಪ್ರಶ್ನೆ 1 , 

ಆನೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ ? 

ಉತ್ತರ : ಆನೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ . 

ಪ್ರಶ್ನೆ 2 . 

ಪ್ರಾಣಿ – ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ? 

ಉತ್ತರ : ಪ್ರಾಣಿ – ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಹಾರ , ಚಾದನಗಳಿಗಾಗಿ ( ವಸತಿ , ಬಟ್ಟೆ , ವಸ್ತ ) ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ 

ಪ್ರಶ್ನೆ 3 . 

ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣ ಯಾತ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ?

 ಉತ್ತರ : ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣ ಕೀಟ , ವಾಯು , ನೀರು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ . 

ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ,

 ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ? 

ಉತ್ತರ : ವಿಪುಲವಾದ ನೀರು , ಆರ್ದತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ .

ಪ್ರಶ್ನೆ 5 .

 ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಜಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ?

 ಉತ್ತರ : ಮರುಭೂಮಿ , ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ . 

ಪ್ರಶ್ನೆ 6 . 

ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ? 

ಉತ್ತರ : ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ 

ಆ . ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ . 

ಪ್ರಶ್ನೆ 1 . 

ಜಿರಾಫೆ ಹೇಗೆ ಆಹಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ? 

ಉತ್ತರ : ಜಿರಾಫೆ  ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿಗೂ ಎತ್ತರದವಲ್ಲಿದ್ದ ಪರ್ಣ ( ಎಲೆ) ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕಾಲು , ಉದ್ದಗೊಣು ಪಡೆದದ್ದರಿಂದ,ಆಹಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ  

ಪ್ರಶ್ನೆ 2 . 

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ?

ಉತ್ತರ : ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ . ಮೊಸಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬನೇರುಘಟ್ಟ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂಬಯಿ , ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ  ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ .

 ಪ್ರಶ್ನೆ 3 , 

ಸರೋವರ , ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಡಗಳು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ , ಏಕೆ ? 

ಉತ್ತರ : ಸರೋವರ , ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಡಗಳು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಮಾನ , ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಅಸಮತೋಲನದ ಅರಿವಿಲ್ಲ .

ಪ್ರಶ್ನೆ 4 . 

ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ , ಏಕೆ ? 

ಉತ್ತರ : ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಇಂದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಸರ್ಗದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ

ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯವಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ , ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು . 

ಇ . ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಐದು – ಆರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ . 

ಪ್ರಶ್ನೆ 1 . 

ಮೊಸಳೆ , ಹಾವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ . 

ಉತ್ತರ : ಮೊಸಳೆಗಳ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಮನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅಪಾರವಾದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳು 

ವಿನಾಶದ ಅಂಚನ್ನು ತಲುಪುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಬನೇರುಘಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ . ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕಂಡ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂದು , ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು 

ಸಾಕುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂಬಯಿ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ಯಾರೆ .

ಪ್ರಶ್ನೆ 2 . 

ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ದುಪ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ?

 ಉತ್ತರ : ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿ ‘ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇರೆ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ . ಮೇವು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ . ಈ ಚಿಗರೆಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಹುಲಿ , ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ . ಅಲ್ಲಿ ಮರೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ತೋಳ ಕರಡಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ . ಹಣ್ಣುಹಂಪಲುಗಳು ಸಿಗದಿರುವುದರಿಂದ ಇಣಚಿ – ಕಣ್ಮು ಕಪ್ಪಡಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಬೆಳೆ ಕಾಡು – ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ವಸತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ . ಕಾಡುಗಳ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆ ಜಲ ಅಂತ ರ್ಜಲ ) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ . ಆಮಜನಕದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ . ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿ , ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಅನೇಕ ದುಪ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತದೆ .

 ಈ , ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅರ್ಥಪಾರ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ನಿರ್ಮಾಣು – ಶತಮಾನ

 ಮನಸೋಲು ಹಿಂಬಾಲಿಸು 

 1. ನದಿಗಳಿಗೆ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಗತ್ಯ
 2. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅಂಧಶ್ರದ್ದೆ ತೊಲಗಬೇಕು . 

      3 , ಸುಂದರವಾದ ನಿಸರ್ಗದ ಚೆಲುವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನ ಸೋಲುವರು .

 1. ಕರು ಹಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ . 

ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ 

ಅ , ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ .

 1. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ
 2. ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ 
 3. ತಾಯಿಗಿಂತ ದೇವರಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಗಿಂ 

       4 , ಕೂತು ಉಣ್ಣುವವನಿಗೆ . 

 1. ಹಸು ಕಪ್ಪಾದರೆ 

ಉತ್ತರಗಳು : 

1 ) ಕಣ್ಣಿಗೆ , ಸುಣ್ಣಗೆ

 2 ) ಮದ್ದಲ್ಲ 

3 ) ರುಚಿಯಿಲ್ಲ 

4 ) ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ 

5 ) ಹಾಲು ಕಪೇ ? .

 ಆ . ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ . ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗು ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಿಕರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ .

 ( ಹುಲಿ , ನಾಯಿ , ಚಿರತೆ , ಆನೆ , ಮೊಲ , ಸಿಂಹ , ಜಿಂಕೆ , ತೋಳ , ಹಸು , ಒಂಟೆ , ಬೆಕ್ಕು , ಕುದುರೆ , ಮಾನವ , ಮೊಸಳೆ ) 

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ           ಮಾಂಸಾಹಾರಿ :        ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳು              ಪ್ರಾಣಿಗಳು                ಪ್ರಾಣಿಗಳು 

ಆನೆ                         ಹುಲಿ                      ನಾಯಿ  

ಮೊಲ                    ನಾಯಿ                        ಮೊಸಳೆ

 ಜಿಂಕೆ                      ಚಿರತೆ                    ಮಾನವ 

ಹಸು                       ಸಿಂಹ                     ಒಂಟೆ 

 ಕುದುರೆ                ತೋಳ            

ಇ , ಕೆಳಗಿನ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ

 ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ . ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಶಾಂಯಿಯಲ್ಲೂ ನೀರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಶಾಂಯಿಯಲ್ಲೂ ವೃತ್ತ 

ಹಾಕಿ , ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರತೇಕವಾಗಿ 

ಅಕಾರಾದಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ , 

ಚಿಗುರು ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರವಾಹ ತೆಂಗು ಜಲಪಾತ ಭತ್ತ
ಬಾವಿ ಬೇರು ನದಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಲ ಕಡಲು
ಗದ್ದೆ ಗರಿಕೆ ನಲ್ಲಿ ರಂಬೆ ಸರೋವರ ಕೊಂಬೆ
ತಳಿರು ಕೊಳ ಗರಿಕೆ ಬಳ್ಳಿ ಹೊಳೆ ಕಾಂಡ
ಹಳ್ಳ ,ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪತ್ರೆ  ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಂಡ ಕಣಿವೆ

ಕಣಿವೆ , ಕಾಂಡ , ಕೊಂಬೆ , ಗದೆ , ಗರಿಕೆ , ಚಿಗುರು , ತಳಿರು , ತೆಂಗು ,

 ಪತ್ರೆ , ಬಳ್ಳಿ , ಬೇರು , ಭತ್ತ , ಮಲ್ಲಿಗೆ , ರೆಂಬೆ , ಸೊಪ್ಪು ,

 ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ 

 1. ಕಾಡು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ

ಉತ್ತರ : 

ಕಾಡು ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು : 

ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳು : ( ಅಕಾರಾದಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ) ಅಣೆಕಟ್ಟು , 

ಕಡಲು , ಕೊಳ , ಜಲಪಾತ , ನದಿ , ನಲ್ಲಿ , ಪ್ರವಾಹ , ಬಾವಿ , 

ಸರೋವರ , ಹಳ್ಳ , ಹೊಳೆ , ಹೊಂಡ 

ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಸತಿಯ ಕೊರತೆ

 • ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ 
 • ಕಾಡಿನಲ್ಸ್ ಇಂತತಿಯ ನಾಶ
 • ಮಳೆಯ ಪುಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ್ಜಲದ ಕೊರತೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ

ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ

 • ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೋಲನ 

ಪ್ರಶ್ನೆ 2 . ಗಿಡ – ಮರ ಸೂರ್ಯೋದಯ , ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರುವಂತೆ

ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ . ( ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡುವುದು )

 ಪ್ರಶ್ನೆ 3 . ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 

ಬರೆಯಿರಿ . 

ಉತ್ತರ : ಇಂದಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ , ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಅಗತ್ಯ . ಮನುಷ್ಯನ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾದ ನೀರು , ಗಾಳಿ , ಆಹಾರ , ಉಡುಪು ಮತ್ತು ವಸತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದೇ ಪರಿಸರದಿಂದ ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ದೊರಕದಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ . ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ . ಈ ಸಮತೋಲನ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು . ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಪ್ನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ಮಾನವನು ತನ್ನ ದುರಾಸೆಗಾಗಿ ಈ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ . ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗತ್ಯ . ಸಸ್ಯಗಳು , ನೀರಿನ ಆಕರಗಳು , ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬಹುದು . ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಿಸರವನ್ನುಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು . ಆದಷ್ಟು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು . ಪರಿಸರಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೈಗೂಡಿಸಿ , ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕು . ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ

ಅಭ್ಯಾಸ 

ಆ . ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 

ಸಂಧಿಯ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ . ಸಂಧಿಯ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ . 

 

ನೀನೇಕೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಊರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ? ” 

ನೀನೇಕೆ , ನಮೊಡನೆ , ಊರಿಗೆ – ಲೋಪಸಂಧಿ 

ಉದಾ

 1. ಹಾಸಿಗೆಯಿದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು . ಹಾಸಿಗೆಯಿದ್ದಮ್ಮ ‘ ಯ ‘ ಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ 

ಕಾಲನ್ನು – ಲೋಪಸಂಧಿ

ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ 

ಡಾ . ಕೃಪಾನಂದ ಕಾಮತ್‌ರವರು 29.9.1934 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು . ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು , ಉದಯಪುರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ಲಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟೂಟ್ ಆಫ್ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀಟ ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು . ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ :ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ  ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . , “ ಪ್ರಾಣಿ ಪರಿಸರ ” , ” ಕೀಟ ಜಗತ್ತು ” . ಸಸ್ಯ ಪರಿಸರ ” , ” ಇರುವೆಯ ಇರವು ‘ , ‘ ಸರ್ಪ ಸಂಕುಲ ” ಮತ್ತು ” ಕಾವಿ ಕಲೆ ” ಇತ್ಯಾದಿ ಇವರ ಪುಮುಖ ಕೃತಿಗಳು . ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ . 

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು :

ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವ ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವಸಂಬಂಧವಿದೆ . ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮಾನವರನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾಯಿಯಂತೆ ಪೋಪಿಸುತ್ತದೆ . ಈ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಎಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಲೇಖಕರ ಆಶಯ . ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಯೂ ತನಗಿರುವ ಸಂತಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೆ , ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಮಯವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ . ಎಲ್ಲಾ ವಂಶಜರು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ . ತುಂಬಾ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಚೆಯಲಿದ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದರೆ ಅಸಮರ್ಥ – ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪು ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ , ಒಂಟೆ , ಜಿರಾಫೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತಾನ ಮಾಡಿದರೆಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ .ಆಹಾರ ತೀರಿ ಹೋದರೆ ಅದರ ಉಳಿವು ಅಸಂಭವ : ಜಿರಾಫೆ ಈ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದಲೇ ಉದ್ದ ಕಾಲು , ಗೊಣು ( ಕುತಿಗೆ ಪಡೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ , ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪರಿಸರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

ಜಿರಾಫೆ : ಜಿರಾಫೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿಸಂತಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ . ಇಲ್ಲಿ ಜಿರಾಫೆಗಳಿಗೂ ಉದ್ದಕಾಲು , ಉದ್ದಗೋಣು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ , ಕುದುರೆ , ಒಂಟೆಗಳೊಡನೆ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಂತ ತೀಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಕಾಲು , ಗೋಣುಗಳು ಇದ್ದವುಗಳ ವಂಶ ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೆಂದೂ ನಂಬಿದೆ . ಆದರೆ ಪಿತೃಗಳು ಸಾಧನೆ ವಂಶ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ .ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ವೀಳ್ಯ ಚರ್ವಣದಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಂದುಟಿ ಪಡೆದೇನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ . ಅದರಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಚೀನೀ ಹೆಂಗಳೆಯರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಿರಿದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲು ಕಿರಿದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ! ಇದರಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ನೂರು ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ ಬಾಲಕಡಿದರೂ ಯಾವ ತಲೆಮಾರಿನ ಇಲಿಗಳೂ ಬಾಲವಿಲ್ಲದೆ ಜನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ . ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ . ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರೋಮೋಜೋಮುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.ಅಂತೆಯೇ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಕೀಟ , ವಾಯು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಮಾನವ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನುನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದ್ಯಾನೆ . ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ , ಹುಲಿ , ಸಿಂಹ , ಚಿರತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ . ಹಾವುಗಳು ನಶಿಸಿ ಇಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂಬಯಿ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು . ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಗಣೇಶನ ವಾಹನಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮಾನವನ ಆಹಾರವನೇ ಧ್ವಸಂ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕಾಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ .10.15 ರಪ್ಪನ್ನು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ತಿಂದು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿವೆ . ಕಪ್ಪೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 100-200 ರ ತನಕ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನಗಳ ರಕ್ಷಣಾ .ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡನ್ನುಕಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ . ಮೇವುಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹುಲಿ , ಚಿರತೆ , ಸಿಂಹ , ತೋಳ , ಕರಡಿ ಹೀಗೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿಸಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದೆ ನಾಶವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ .ಮಾನವನು ವಿಮಾನ , ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ನಿಲ್ಯಾಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ , ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಸರೋವರ ,ಕೆರೆ , ಹೊಂಡಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ . ಕಾರ್ಖಾನೆ , ಊರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ . ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ,ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ವಿಧಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ , ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆದ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಮುಂದೆ ಆಗುವುದುತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು . ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ . ನಾವೂ ಬದುಕಿ ಇತರರನ್ನೂ ಬದುಕಲು ಬಿಡಬೇಕು . ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಶಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಸದಾಶಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಪಾಠದ ( ಕವಿಗಳ ) ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ . 

 

ಶಬ್ದಾರ್ಥ 

ಆಚ್ಛಾದನ = ಬಟ್ಟೆ ವಸ್ತ್ರ , 

ಪರ್ಣ = ಎಲೆ 

ಗೊಣು = ಕುತ್ತಿಗೆ 

ಪಿತೃ = ತಂದೆ 

ವೀಳ್ಯ = ತಾಂಬೂಲ ( ಎಲೆ , ಅಡಿಕೆ )

ಚರ್ವಣ = ಅಗಿದು ತಿನ್ನುವುದು 

ಶತಮಾನ = ನೂರು ವರ್ಷಗಳು 

ಕ್ರೋಮೋಜೋಮು = ವರ್ಣತಂತು 

ವಿಪುಲ = ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ

 ಆದ್ರತೆ = ನೀರಿನ ಅಂಶ , ತೇವಾಂಶ 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ = ಪಶ್ಚಿಮ

 ದೇಶ ಕಿಸೆ = ಜೇಬು

 ತಾಣ = ಜಾಗ , ಸ್ಥಳ 

ಚಿಗರೆ = ಜಿಂಕೆ 

ಅವಿತು = ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು 

ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪಡಿ = ಬಾವಲಿ 

ವಿಧಾಯಕ = ರಚನಾತ್ಮಕ 

ಹತ್ಯೆ = ಕೊಲ್ಕು

 ಹೌ ಹಾರು = ದಿಗ್ರಮೆ 

ವಿಧಾಯಕ : = ಬೀಳೂ ಹೋರಗೊಡುವುದು 

7th Standard parisara samatholana Kannada  kannada Notes question answer, pdf, summary, lesson , class 7text book Pdf download, 7ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲ  ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th Standard  lessons 7ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲ  7th Standard Annada Hangu Anyara Swathu Kannada m Kannada । 4ನೇ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲ  ನೋಟ್ಸ್

7ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪದ್ಯದ ಲಿಂಕನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು

7th Standard Kannada notes download pdf 

 

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

Books Pdf Download Notes App ಹಿಂದಕ್ಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close

Ad Blocker Detected!

Ad Blocker Detected! Please disable the adblock for free use

Refresh