3rd Standard Chiguru Lesson Notes Question Answer | 3ನೇ ತರಗತಿ ಚಿಗುರು ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

3ನೇ ತರಗತಿ ಚಿಗುರು ಪಾಠ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, 3rd Standard Chiguru Kannada Lesson Notes Question Answer Summery Chiguru 3rd Standard Notes 2024 Kseeb Solution for Class 3 Chapter 5 Notes Pdf

3rd Standard Chiguru Kannada Lesson Notes

ತರಗತಿ : 3ನೇ ತರಗತಿ

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಚಿಗುರು

3rd Standard Chiguru Lesson Notes

3rd Standard Chiguru Kannada Notes

ಅ ) ಒಂದು ಪದ / ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ

1. ಶಾಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರೇನು ?

ಉತ್ತರ : ಶಾಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರು ‘ ಚಿಗುರುʼ

2. ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬಯಾವುದು ?

ಉತ್ತರ : ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ‘ .

3. ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಯಾರು ?

ಉತ್ತರ : ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ “ ಮಾವು ‘ .

4. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರೇನು ?

ಉತ್ತರ : ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ .

5. ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಎಲ್ಲಿದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಜೋಗ ಜಲಪಾತವು ಮಲೆನಾಡಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಗ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ .

6. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನದ ಹೆಸರೇನು ?

ಉತ್ತರ : ಸತೀಶ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನದ ಹೆಸರು ‘ ಜಲಪಾತʼ

7. ಚಿಗುರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬರಹ ಯಾವುದು ?

ಉತ್ತರ : “ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ‘ , ಚಿಗುರು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಈ ಬರಹ ನನಗೆ ಇಷ್ಮವಾಗಿದೆ .

3rd Standard Chiguru Lesson Question answer

ಆ ) ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆ .

( ಹೊಂದಿಸಿ ಬರದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ )

ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಲೇಖನದ ಹೆಸರು ಉತ್ತರ

೧. ಮಾಲ ೧. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ

೨. ಥಾಮಸ್ ‌ ೨. ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ನಾಡ ಹಬ್ಬ

೩ ಬೇಗಂ ೩. ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಗಾದೆ

೪. ವಿನಾಯಕ ೪. ಗಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

3rd Standard Kannada Chiguru Question Answer Pdf

ಆ ) ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆ .

1. ನಮ್ಮನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ

ಉತ್ತರ : ನಮ್ಮ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ .

2. ಮಾತುಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ

ಉತ್ತರ : ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ .

3. ನಮ್ಮರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ

ಉತ್ತರ : ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ,

4. ಹಣ್ಮುಗಳ ರಾಜ

ಉತ್ತರ : ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವು .

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಅ ) ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿ .

1. ಆಪತ್ತಿಗಾದವನೇ ನೆಂಟ .

2. ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ , ಮೌನ ಬಂಗಾರ .

3. ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿ ಕೇಡು .

4. ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ ಅರಸಾಗಿ ಉಣ್ಣು .

FAQ

1. ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬಯಾವುದು ?

ಉತ್ತರ : ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ‘

2. ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಯಾರು ?

ಉತ್ತರ : ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ “ ಮಾವು ‘ .

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

3ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ PDF

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *