Shubha Nudigalu in Kannada | ಶುಭನುಡಿಗಳು

45+ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, Shubha Nudigalu in Kannada, ಕನ್ನಡ ಸುಭಾಷಿತಗಳು, Kannada Shubha Nudigalu Shubha Nudigalu in Kannada Language ಕನ್ನಡದ ಶುಭನುಡಿಗಳು Kannada Subhashitagalu

ಕನ್ನಡ ಸುಭಾಷಿತಗಳು

1.”ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ..ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.”

2.“ಧನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ”

3.“ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಿನಂತೆ ನೀವು ನೋಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

4.“ಜೀವನವು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ”

5.“ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಯು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ”

6.“ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿತ್ತರಿಸಲಿ. ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕೊಳದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ”

12.ಸವಾಲುಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವುದು ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

13.ಅವಕಾಶಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

14.”ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉಸಿರಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ.”

15.“ವಿನಮ್ರರಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.

16.“ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.

17.”ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಮತ್ತು

18.ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುವಿರಿ.”

19.”ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ.”

20.“ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

21.“ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು

ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ. ”

22.ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೀಲಿಯು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ.

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಲಿಯು ತಯಾರಿ

23.ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಆಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ

24.ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು

ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ನೀವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ”

25.ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರಿ,ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

26.ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

27.ಬೇರೊಬ್ಬರ ಎರಡನೇ ದರದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ದರದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಿ.

28.“ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ,

ಆದರೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ತನಕ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

45+ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

Shubha Nudigalu in Kannada 45+ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸುಭಾಷಿತಗಳು, kannada shubha nudigalushubha nudigalu in kannada language

29.”ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.”

30.“ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ;

ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

31.”ಜನರು ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಬದಲು ಅವರು ಯಾರೆಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿ.”

32.”ಪ್ರೀತಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಬೇಕು.”

33.”ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿ.”

34.“ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ನಾನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇನೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಒತ್ತಡ-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವರು. ”

35.”ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥವಾದರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ.”

36.”ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ!”

37.“ಜನರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ; ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ”

38.”ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು.”

39.”ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಆಜೀವ ಪ್ರಣಯದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.”

40.”ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನು ಮೂರ್ಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

41.”ನಿಮ್ಮ ಮುರಿದ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಮತ್ತು

ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವವನು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ.”

42.”ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಅಪರೂಪದ ಜನರು.”

43.”ಸ್ನೇಹಿತನು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. “

44.ಎಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ
ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಟಿ ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ

45.ಸಮಾನತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

46.”ಒಂಟಿಯಾದ ಗುಲಾಬಿ ನನ್ನ ಉದ್ಯಾನವಾಗಬಹುದು …

ಒಂಟಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ.”

47.ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುರಿಯಬಲ್ಲದು

ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನಾನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. “

48.ಸ್ನೇಹಿತರ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ,

ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ…

50.ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು

ಹೊರಹಾಕಲು ನಿಜವಾದ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು :

Thought For The Day in Kannada

Good Morning Quotes

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ಈ ಶುಭನುಡಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಶುಭನುಡಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh