ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕನ್ನಡ | Preamble Of Constitution in Kannada

ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕನ್ನಡ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಕನ್ನಡ, Preamble Of Constitution in Kannada Bharatada Samvidhana Prastavane in Kannada bharatada samvidhana pitike in kannada

indian constitution preamble in kannada

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯು ಸಂವಿಧಾನದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು 26 ನವೆಂಬರ್ 1949 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು 26 ಜನವರಿ 1950 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು , ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಇದನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದರು , ಅಲ್ಲಿ “ಸಮಾಜವಾದಿ” ಮತ್ತು “ಜಾತ್ಯತೀತ” ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಾದ ನಾವು,

ಭಾರತವನ್ನುಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ (೧೯೭೬ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯವರಿಂದ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು) ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ

ದೃಢಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

bharatada samvidhana prastavane kannada

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯನ್ಯಾಯ;

ವಿಚಾರ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ;

ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುವುದು;ಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ,

ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಘನತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂಸಹೋದರತ್ವಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ನಾಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ;

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ೧೯೪೯ರ ನವೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯ ೨೬ನೇ ದಿನದಂದು, ನಾವಾಗಿ ನಾವೇ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನುಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ನಾವಾಗಿಯೇ ವಿಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು

1. ಸಾರ್ವಭೌಮ

ಪೀಠಿಕೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸಲಾದ ‘ಸಾರ್ವಭೌಮ’ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭುತ್ವವಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕಾಂಗವು ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

2. ಸಮಾಜವಾದಿ

‘ಸಮಾಜವಾದಿ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 42 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ, 1976 ರ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಇದು ಮೂಲತಃ ‘ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಮಾಜವಾದ’ವಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳೆರಡೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಹ-ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

3. ಜಾತ್ಯತೀತ

‘ಸೆಕ್ಯುಲರ್’ ಪದವನ್ನು 42 ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ, 1976 ರ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಮಾನ ಗೌರವ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

4. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ

‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ’ ಎಂಬ ಪದವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಜನರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

5. ಗಣರಾಜ್ಯ

‘ಗಣರಾಜ್ಯ’ ಎಂಬ ಪದವು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಜನರಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು :

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ Lyrics

ಝಂಡಾ ಊಂಛಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh