ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು | ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ | Prabandha in Kannada

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, prabandha bareyuva vidhana, ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು , prabandha in kannada writing, ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ

ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು

                   ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು, ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು? ಪ್ರಬಂಧದ ಗುರಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು, ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಧಗಳು ಎಷ್ಟು?, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಪ್ರಬಂಧ,  ಹಂತಗಳು,  ಪೀಠಿಕೆ ಎಂದರೇನು?, ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ ,ಉಪಸಂಹಾರ ಎಂದರೇನು?, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಲು ಟಿಪ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ

ಪ್ರಬಂಧ

ಪ್ರಬಂಧ‘ ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ ‘ಎಕ್ಸಾಜಿಯಂ‘ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಒಬ್ಬರ ವಾದ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ಅನುಭವಗಳು, ಕಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬರವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಬಂಧಗಳು ತುಂಬಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ-ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಬಂಧವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರಹಗಾರನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬರವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು?

ಪ್ರಬಂಧವು ಲೇಖಕನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು, ಸ್ವಂತ ವಾದವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವವರನ್ನು ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 20ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಬಂಧ ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಂಧವು ಕೂಡ ಒಂದು.

ಪ್ರಬಂಧದ ಗುರಿ

ವಿಷಯದ ಆಳ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಪ್ರಬಂಧದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

 ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಧಗಳು ಎಷ್ಟು?

ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಧಗಳು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚನೆ, ವಸ್ತು, ಉದ್ದೇಶ, ತಾರ್ಕಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ

ಮೂರು ಬಗೆಯ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಯ ಹಂತಗಳು 

1. ಪೀಠಿಕೆ 2. ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ 3. ಉಪಸಂಹಾರ

1. ಪೀಠಿಕೆ ಎಂದರೇನು?

ಪೀಠಿಕೆಯು ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರ ಆರಂಭವು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೀಠಿಕೆಯು ಪ್ರಬಂಧದ ಬಾಗಿಲು ಇದ್ದಂತೆ. ಓದುಗರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು.

2. ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ

ಇದನ್ನು ಪ್ರಬಂಧದ ಒಡಲು, ಜೀವಾಳ ಅಥವಾ ಶರೀರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಬಂಧದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ, ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪರೇಷಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ನುಡಿಗಳು, ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು, ಹಾಗೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಲ್ಲ! ಬದಲಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದವು ಎನಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕ ಸಂಬಂಧವಿರಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ತಜ್ಞರ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ತೋರಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಬಂಧ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು.

3. ಉಪಸಂಹಾರ ಎಂದರೇನು?

ಪ್ರಬಂಧದ ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾಗವಾದ ಈ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು, ತಜ್ಞರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು

೧) ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು. ೨) ವಿಷಯದ ನಿರೂಪಣೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು. ೩) 300-500 ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಆದರ್ಶ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ೪) ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪದಗಳು ವಾಕ್ಯದ ಹರಿವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ. ೫) ವ್ಯಾಕರಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸರಿಯಾದ ವಿರಾಮಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಕಾಗುಣಿತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಓದುಗರನ್ನು ವಿಷಯದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ೬) ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ೮) ವಿಷಯದ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುರಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವಂತೆ ಗಮನವಿರಬೇಕು.

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಲು ಟಿಪ್ಸ್ 

1. ತಪ್ಪಾದರೆ ಗೀಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು 2. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆ, ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು 3. ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೆಯಬಾರದು. 4. ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗಾದೆಮಾತುಗಳು, ಸೂಕ್ತಿಗಳು, ತಜ್ಞರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. 5. ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಏನೆಲ್ಲಾ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು | ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು:

100+ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಬಂಧ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪ್ರಬಂಧ

ಬದುಕುವ ಕಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ 

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app  ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು | ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ,ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು | ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ  ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh