ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ | Eye Donation Essay in Kannada

ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ, Eye Donation Essay in Kannada, Netradaanada Bagge Praandha In Kannada, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ

Eye Donation Essay in Kannada

Eye Donation
Eye Donation Essay in Kannada

ಪೀಠಿಕೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಜನರು ಅವನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಜೀವನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು,

ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಪಾತ್ರ

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು ದೇಹದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣರಂಜಿತ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 

ಕಣ್ಣುಗಳು ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾರ್ಯವು ನೋಡಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ. 

ನೇತ್ರದಾನ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ

ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. 

ಈ ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. 

ಈ ನೇತ್ರದಾನ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಡರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಧರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. 

ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೊಳಗಲಿದೆ.

ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ

ನೇತ್ರದಾನವು ಅಂತಹ ದಾನವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. 

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ವಿಭಜಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಓದಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಂಟು ಜನರು ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸತ್ತ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತವೆ,

ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೇವಲ ಎಂಟು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. 

ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಏನೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಏನೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ಆದರೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ.

ಕಣ್ಣುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ 9 ಮಕ್ಕಳು ಕುರುಡರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. 

ಈ 30 ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 30 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಧರು ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 

‘ಉಜ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನೀಮುಚ್ ಹೆಸರನ್ನು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 1975ರಿಂದ 2008ರವರೆಗೆ 1633 ಮಂದಿ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಾರು ನೇತ್ರದಾನ  ಮಾಡಬಹುದು

• ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.•

ನೀವು ದುರ್ಬಲ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಅಂಧರು ಸಹ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರ ಕುರುಡುತನವು ರೆಟಿನಲ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ನಿಯಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

• ರೇಬೀಸ್, ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಏಡ್ಸ್ ನಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸಾಯುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

• ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ನೇತ್ರ-ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಂತರ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

ಸಾವಿನ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಹದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣದ ನಂತರ ಆಪ್ತರು ತಕ್ಷಣ ನೇತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು.

• ನೇತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಬರುವವರೆಗೆ, ಸತ್ತವರ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. 

ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸತ್ತವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಐ-ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ. ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಆರು ಇಂಚು ಎತ್ತರಿಸಿ ಇಡಬೇಕು.

• ವೈದ್ಯರು ಕಣ್ಣಿನ ದಡದಿಂದ ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

• ಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. 

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ರೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ಹಾಸ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಉಪ ಸಂಹಾರ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಡುತನವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ನಿಯಾದ ರೋಗಗಳು (ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಪದರವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ನಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಾನಿ) ನಂತರ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಮಾ, ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕುರುಡುತನದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ | Eye Donation Essay in Kannada

ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಕೋವಿಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಬಂಧ

ಜಾಗತೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ 

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಬಂಧ

50+ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ Kannada Deevige app 

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 

ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಂದ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು Comment box ನಲ್ಲಿ comment  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *