9ನೇ ತರಗತಿ ರಚನೆಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Standard Maths Chapter 6 Notes

9ನೇ ತರಗತಿ ರಚನೆಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌, 9th Standard Maths Chapter 6 Notes Question Answer Solutions Mcq Pdf Download In Kannada Medium Part 1 2023 Class 9 Maths Chapter 6 Notes Pdf Class 9 Maths Chapter 6 Pdf Solutions 9ne Taragati Rachanegalu Ganita Notes Kseeb Solutions For Class 9 Maths Chapter 6 Notes 9th Class 6th Chapter Notes In Kannada 9th Std Maths Chapter 6 Notes Class 9 Maths Chapter 6 Questions With Solutions

 

9th Standard Maths Chapter 6 Notes

9ನೇ ತರಗತಿ ರಚನೆಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Standard Maths Chapter 6 Notes
9ನೇ ತರಗತಿ ರಚನೆಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

9ನೇ ತರಗತಿ ರಚನೆಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ಅಭ್ಯಾಸ 6.1

Class 9 Maths Chapter 6 Exercise 6.1 Solutions

1. ಒಂದು ಕಿರಣದ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 90° ಕೊನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

2. ಒಂದು ಕಿರಣದ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 45° ಕೊನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ:

3. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಳತೆ ಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ:

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೋನಮಾಪಕದಿಂದ ಅಳಿದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

(i) 75° (ii) 105° (iii)135°

ಪರಿಹಾರ:

5. ದತ್ತ ಬಾಹುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

Class 9 Maths Chapter 6 Exercise 6.2 Solutions

1. BC = 7 cm, ∠B = 75° ಮತ್ತು AB + AC = 13 cm ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

2. BC = 8 cm, ∠B = 45° ಮತ್ತು AB + AC = 3.5 cm ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

3. QR = 6 cm, ∠Q = 60° ಮತ್ತು PR – PQ = 2 cm ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜ PQR ಯನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

4. ∠Y = 30°, ∠Z = 90° ಮತ್ತು XY + YZ + ZX = 11 cm ಇರುವಂತೆ XYZ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

5. ಪಾದ 12 cm ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹುವಿನ ಮೊತ್ತ 18 cm ಇರುವ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

FAQ:

1. ತ್ರಿಕೋನದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇನು?

ಇದು ತ್ರಿಕೋನದ ಎಲ್ಲಾ ಶೃಂಗಗಳಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ-ಕೋನೀಯ ತ್ರಿಕೋನಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಚೂಪಾದ ಕೋನ ತ್ರಿಕೋನಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನದ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

2. ಕೈವಾರ ಎಂದರೇನು?

ಅಳತೆಯ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರದ ನೇರ ಪಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಸರಳಾ ರೇಖಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೈವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

Download Notes App

9th Standard All Subject Notes

9th Standard All Textbook Pdf Karnataka 

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ…

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ನೀವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh