7ನೇ ತರಗತಿ ಬೆಳಕು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 7th Standard Science Chapter 15 Notes in Kannada

7ನೇ ತರಗತಿ ಬೆಳಕು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 7th Standard Science Chapter 15 Notes Question Answer Extract Mcq Pdf Download in Kannada 2024 Kseeb Solutions For Class 7 Science Chapter 15 Notes 7th Class Science Belaku Notes Question Answer in Kannada Pdf

7th Standard Science Chapter 15 Notes in Kannada

1. ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿ :

(ಎ) ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎನ್ನುವರು.

(ಬಿ) ಪೀನ ದರ್ಪಣ ದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಸಿ) ಯಾವಾಗಲೂ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟೇ ಇರುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

(ಡಿ) ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎನ್ನುವರು.

(ಇ) ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,

2. ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಿ

7th Class Science 15 Lesson Question Answer in Kannada

(ಎ) ಪೀನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ನಾವು ವರ್ಧಿತ ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. (ಸರಿ/ತಪ್ಪು )

(ಬಿ) ನಿಮ್ನ ಮಸೂರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ (ಸರಿ /ತಪ್ಪು

(ಸಿ) ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಿಂದ ನೈಜ, ವರ್ಧಿತ ಮತ್ತು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. (ಸರಿ ತಪ್ಪು)

(ಡಿ) ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಸರಿ/ತಪ್ಪು)

(ಇ) ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. (ಸರಿ/ತಪ್ಪು)

3. ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಚಿತ್ರದ ಅಂತರ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಅಂತರ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರೂಪುಗೊಂಡ ಚಿತ್ರವು ನೇರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂಲ ಅಕ್ಷರದಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ‌

A. H. I. M.O. T. U. V. W. X. Y

ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಸಮತಲ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ಸಮಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

5. ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದರೇನು? ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ,

ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಚಿತ್ರವು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

6. ಪೀನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರಗಳ ನಡುವಣ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

ಪೀನ ಮಸೂರನಿಮ್ನ ಮಸೂರ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ.ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಿಥ್ಯವಾಗಿದೆ.ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

7. ನಿಮ್ನ ಮತ್ತು ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳ ಒಂದೊಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

  • ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ ಕನ್ನಡಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

8. ಯಾವ ವಿಧದ ದರ್ಪಣವು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣವು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

9. ಯಾವ ವಿಧದ ಮಸೂರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಪೀನ ಮಸೂರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

10 ರಿಂದ 12ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ

10. ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಇದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು.

(i) ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ

(ii) ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ

(iii) ಪೀನ ದರ್ಪಣ.

(iv) ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ

11. ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ನಡುವಣ ದೂರ Am. ಡೇವಿಡ್ ದರ್ಪಣದ ಕಡೆಗೆ 1m ಚಲಿಸಿದರೆ, ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ನಡುವಿನ ದೂರವು

(i) 3 ಮೀ

(ii) 5 ಮೀ

(iii) 6 ಮೀ

(iv) 8 ಮೀ

12. ಒಂದು ಕಾರಿನ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಪಣವು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರನ್ನು ಚಾಲಕ 2 m/s ದೇಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಚಾಲಕ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಟ್ರಕ್‌ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸಮೀಪಿಸಿದಂತೆ

(ಎ) 1 ಮೀ/ಸೆ

(ಬಿ) 2 ಮೀ/ಸೆ

(ಸಿ) 4 ಮೀ/ಸೆ

(ಡಿ) 8 ಮೀ/ಸೆ

FAQ

1. ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದರೇನು?

ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಯಾವ ವಿಧದ ದರ್ಪಣವು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣವು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಯಾವ ವಿಧದ ಮಸೂರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಪೀನ ಮಸೂರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್

7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *