7ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 7th Standard Science Chapter 11 Notes in Kannada

7ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 7th Standard Science Chapter 11 Notes Question Answer Mcq Pdf Download in Kannada Medium 2024 Kseeb Solutions For Class 7 Science Chapter 11 Notes 7th Std Science 11 Lesson Question Answer in Kannada Medium

7th Class Pranigalalli Mattu Sasyagalalli Saganike Science Notes

1. ಬಿಟ್ಟ ಪದ ತುಂಬಿ :

7th Standard Science Chapter 11 Notes in Kannada

(I) ಹೃದಯದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಪಧಮನಿಗಳು

(ii) ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಶಗಳು ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು

(ii) ಅಭಿಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಜಾಲ ಲೋಮನಾಳಗಳು

(iv) ಹೃದಯದ ಲಯಬದ್ಧ ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನವನ್ನು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಎನ್ನುವರು.

(v) ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಯೂರಿಯಾ

(vi) ಬೆವರಿನಲ್ಲಿರುವುದು ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು

(vii) ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರ ಎನ್ನುವರು.

(viii) ಮರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೇಲ್ಮುಖ ಸಳತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಭಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ.

2. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ

7th Standard Science Chapter 11 Notes in Kannada

(ಎ) ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

(i) ಕ್ಸೈಲಂ (ii) ಪ್ಲೋಯಮ್

(iii) ಪತ್ರರಂಧ್ರ (iv) ಬೇರು ರೋಮ

(ಬಿ) ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೇರುಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಹೀರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು,

(i) ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ

(ii) ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ

(iii) ಫ್ಯಾನ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

(i‌v) ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲವನ್ನು ಸುತ್ತಿ

3. ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಏಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ವಿವರಿಸಿ

ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ

i. ಪ್ರತಿ ಕೋಶಕ್ಕೂ ಅಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ (ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು),

ii. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ಜೀವಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

4. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು?

ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಗಾಯಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

5. ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ಎಂದರೇನು? ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

ಪತ್ರರಂದ್ರಗಳು ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

ಪತ್ರರಂದ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು:

(ಎ) ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರರಂದ್ರಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

(ಬಿ) ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆ ಪತ್ರರಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

6. ಭಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೆ? ವಿವರಿಸಿ

ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವುದು ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಯಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರರಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಅವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

1.ಇದು ಸಸ್ಯದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

2. ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಸೆಳೆತವು ಎತ್ತರದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಎಳೆಯಬಲ್ಲದು.

3. ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೀರಲ್ಪಡುವ ನೀರಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

8. ರಕ್ತದ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು?

ರಕ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:

ಎ) ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು (FDC): ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಕೋಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಶೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಂಬ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವಿದೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿ) ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು (WBC): ಈ ಕೋಶಗಳು ಅವುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ, ಅವು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಿ) ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು: ಅವು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಡಿ) ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ: ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ಇವೆ.

9. ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಏಕೆ?

ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪರಿಚಲನಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

(i) ಇದು O 2 ಅನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

(ii) ಇದು CO 2 ಎಂಬ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಬಹುದು.

(iii) ಇದು ಶಾಖವನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

(iv) ಇದು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಹ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ.

10.ರಕ್ತವನ್ನು ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು?

ಕೆಲವು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವಾದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

11. ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

ಮಾನವ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ಹೃತ್ಕರ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲ ಹೃತ್ಕರ್ಣವು ದೇಹದಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸಡ್ ಭರಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಲ ಹೃತ್ಕರ್ಣದಿಂದ ರಕ್ತವು ಬಲ ಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಮೃದ್ಧ ರಕ್ತವು ಎಡ ಹೃತ್ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಎಡ ಹೃತ್ಕರ್ಣದಿಂದ, ರಕ್ತವು ಎಡ ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಎಡ ಹೃತ್ಕಷಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೃದಯದ ವಿವಿಧ ಕೋಣೆಗಳ ಲಯಬದ್ಧ ಸಂಕೋಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನೆಯು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

12, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏಕಿದೆ?

ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಜೀವಿಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

13.ಮಾನವನ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ,

FAQ

1. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು?

ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಗಾಯಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

2.ರಕ್ತವನ್ನು ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು?

ಕೆಲವು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವಾದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್

7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rtgh