6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೀರು ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ | 6th Standard Science Chapter 14 Notes

6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೀರು ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 6th Standard Science Chapter 14 Notes Question Answer Pdf Download in Kannada Medium 2024 Kseeb Solutions For Class 6 Science Chapter 14 Notes Class 6 Science Chapter 14 Neeru Notes 6th Class Science 14 Lesson Notes

6th Class Science Chapter 14 Neeru Questions and Answers

6th Standard Science Chapter 14 Notes

1. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿ,

ಎ ) ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಘನೀಕರಣ ಎನ್ನುವರು.

ಬಿ) ನೀರಾವಿಯು ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಎನ್ನುವರು.

ಸಿ) ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು,

(ಡಿ) ಅಧಿಕ ಮಳೆಯು ಪ್ರವಾಹ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

2 ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಆವೀಕರಣದಿಂದ ಆಗಿರುವುದೇ ಅಥವಾ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಆಗಿರುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

ಎ) ತಣ್ಣೀರಿನ ಲೋಟದ ಹೊರಮೇಲೈನಲ್ಲಿ ನೀರ ಹನಿಗಳು ಕಾಣುವುದು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ

ಬಿ) ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಗೆ ಬರುವುದು, ಆವೀಕರಣ

ಸಿ) ಚಳಿಗಾಲದ ತಣ್ಣನೆಯ ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಕಾಣುವುದು. ಘನೀಭವನ

ಡಿ) ಒರೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪುಹಲಗೆಯು ಒಣಗುವುದು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ

ಇ) ಕಾದ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿದಾಗ ಹಬೆಯು ಮೇಲೇರುವುದು,.. ಆವೀಕರಣ

3. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ?

ಎ) ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವಿ ಇರುತ್ತದೆ. (ತಪ್ಪು)

ಬಿ) ನೀರು ಗಾಳಿಗೆ ಆವಿಯಾಗುವುದು, ಸಾಗರಗಳಿಂದ, ನದಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲ್ಲ (ತಪ್ಪು)

ಸಿ) ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆವೀಕರಣ ಎನ್ನುವರು. (ಸರಿ )

ಡಿ) ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಆವೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. (ತಪ್ಪು)

ಇ) ತಂಪಾಗಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವಿಯು ಸಾಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.(ಸರಿ )

4. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಒಳಗಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೀಟರ್‌ನ ಬಳಿ ಹರಡುವುದು, ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದೇ? ಹೌದಾದರೆ ಹೇಗೆ ?

ಉತ್ತರ : ಹೌದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೀಟರ್ ಬಳಿ ಹರಡಿದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನೀರಿಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೇಗನೆ ಅವಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ.

5. ತಂಪಾದ ನೀರು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ‌ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲೈನಲ್ಲಿ ನೀರಹನಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ, ಏಕೆ?

ಉತ್ತರ : ತಂಪಾದ ಬಾಟಲಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿನ ಕೊಚ್ಚೆಗುಂಡಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಬಾಟಲಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ನೀರಿನ ಆವಿಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳ ಶಾಖವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ,

6. ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕಗಳ ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಜನರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಊದಿ ಸೇದಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗಾಟು ಏಳಿ ಕೇಳಿದಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ

ಉತ್ತರ : ಉಸಿರಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಅವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀರಿನ ಆವಿಗಳು ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು (ಹೆಚ್ಚು ) ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಾಜಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅವಿಗಳು ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಾಜು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7. ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಭೂ ಮೇಲೈನಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ನೀರಾವಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯು ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವಿಯು ಸಾಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೀರಹನಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಈ ಕಿರುಹನಿಗಳೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಮೋಡಗಳು,

8. ಬರಗಾಲ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಳೆಯೇ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುವುದೆಂದು ಊಹಿಸುವಿರಾ? ಮಣ್ಣು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭಾಭವನದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ಮಳೆಯ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಣಗಲೂಬಹುದು, ಆಂತರ್ಜಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

6ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್

1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು Pdf

1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ Pdf

1 ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

All Notes App

ಆತ್ಮೀಯರೇ..

ನಮ್ಮ KannadaDeevige.in   ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಟ್ಸ್  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ,ಹಾಗೂ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು  ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ Kannada Deevige ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

KANNADA DEEVIGE APP 

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ  6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನೋಟ್ಸ್ , ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *